Pensumlister 2017 høst

A
Pensum | ANFIG101 - Figure drawing
Pensum | ANFIG103 - Figure drawing 3
Pensum | ANI113 - Animasjon 3
Pensum | ANI121 - Animasjon 1
Pensum | ANI205 - Animasjon 5
Pensum | ANT101 - Animasjonsteori 1
Pensum | ANT201 - Animasjonsteori 3
B
Pensum | BLUBA - Bacheloroppgåve
Pensum | BLUBA-A - Bacheloroppgåve
Pensum | BLUBA-D - Bacheloroppgåve
Pensum | BLUBULL - Barns utvikling, leik og læring 
Pensum | BLUBULL-D - Barns utvikling, leik og læring 
Pensum | BLUBULL2-A16 - Barns utvikling, leik og læring 2
Pensum | BLUKKK - Kunst, kultur og kreativitet 
Pensum | BLULSU - Leiing, samarbeid og utviklingsarbeid
Pensum | BLULSU-D - Leiing, samarbeid og utv iklingsarbeid
Pensum | BLUNHR - Natur, Helse og Rørsle 
Pensum | BLUNHR-A16 - Natur, Helse og Rørsle 
Pensum | BLUSRLE - Samfunn, religion, livssyn og etikk
Pensum | BLUSRLE-D - Samfunn, religion, livssyn og etikk
Pensum | BLUSTM - Språk, tekst og matematikk i barnehagelærarutdanninga 
Pensum | BLUSTM-D - Språk, tekst og matematikk i barnehagelærarutdanninga - deltid 

C
D
Pensum | DJM301 - Dokumentar og journalistikk: Forskningstradisjoner, metoder og 
                                      historikk
Pensum | DKL111N - Læringsnettverk og profesjonsfagleg digital kompetanse
Pensum | DKL112N - Læringsdesign for framtidas læringsarbeid
Pensum | DOCP201 - Documentary Photography
Pensum | DRHS900 - Strukturelle vilkår for profesjonsutøving
E
Pensum | ENG141 - Grammatikk og leksikologi 
Pensum | ENG141N - Grammatikk og leksikologi 
Pensum | ENG142 - Litteratur og kultur etter 1900 
Pensum | ENG142N - Litteratur og kultur etter 1900 
Pensum | ENG1A-17KFK - Engelsk 1A (1-7) 
Pensum | ENG1A-510KFK - Engelsk 1A (5-10)
Pensum | ENG201 - Omsetjing: Teori og praksis
Pensum | ENG2A-510KFK - Engelsk 2A for 5-10 årssteg, Kompetanse for kvalitet
Pensum | EXP100 - Examen philosophicum
Pensum | EXP100-AVG - Examen philosophicum, 10 stp (nettstudium, avgiftsbasert)

F
Pensum | FLM101 - Introduction to film history 
Pensum | FME103 - Photo for media

G
Pensum | GL1-7ENG1B - Engelsk 1B 1-7 
Pensum | GL1-7KOH1B - Kunst og handverk 1 Visuell kompetanse 
Pensum | GL1-7KROP1 - Kroppsøving 1 
Pensum | GL1-7MAT1B - Matematikk 1B 1-7
Pensum | GL1-7MAT2A - Matematikk 2A (1-7) 
Pensum | GL1-7NF1A - Naturfag 1 - Fysikk og kjemi (1-7)
Pensum | GL1-7NF1B - Naturfag 1 - Biologi og geofag (1-7)
Pensum | GL1-7NOR1B - Norsk 1B 1-7
Pensum | GL1-7NOR2A - Norsk 2A
Pensum | GL1-7PEL2 - Pedagogikk og elevkunnskap 2 1-7 
Pensum | GL1-7PEL3 - Pedagogikk og elevkunnskap 3
Pensum | GL1-7PEL4-D - Pedagogikk og elevkunnskap 4 - Deltid
Pensum | GL1-7RLE1 - Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 (1-7) 
Pensum | GL5-10ENG2 - Engelsk 2 5-10 
Pensum | GL5-10KROP1 - Kroppsøving 1 
Pensum | GL5-10MAT1B - Matematikk 1B 5-10 
Pensum | GL5-10MAT2A - Matematikk 2A (5-10)
Pensum | GL5-10NF1A - Naturfag 1 - Fysikk og kjemi (5-10)
Pensum | GL5-10NF1B - Naturfag 1 - Biologi og geofag (5-10)
Pensum | GL5-10NOR1B - Norsk 1B 5-10
Pensum | GL5-10NOR2 - Norsk 2 
Pensum | GL5-10PEL2 - Pedagogikk og elevkunnskap 2 5-10
Pensum | GL5-10PEL3 - Pedagogikk og elevkunnskap 3
Pensum | GL5-10RLE1 - Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 (5-10) 
Pensum | GL5-10SAM2A - Samfunnsfag 2A
H
Pensum | HI111 - Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 300–1536 
Pensum | HI111N - Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 300-1536 (nettbasert) 
Pensum | HI112 - Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 1536–1870 
Pensum | HI112N - Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 1536-1870 (nettbasert) 
Pensum | HI113N - Norsk og internasjonal oversynshistorie ca 1870-2000 (nettbasert) 
Pensum | HI208 - Spania – identitetar, nasjonar, regionar 
Pensum | HI212 - Kystkultur og kystsamfunn
Pensum | HUM101 - Humanistisk innføringsemne
Pensum | HUM102 - Kurs i oppgåveskriving
Pensum | HUM103N - Humanistisk innføringsemne, Nettbasert (ex.fac. utan skrivekurs)

I
Pensum | IFL101 - Motorisk læring 
Pensum | IFL105 - Frå fjøre til fjell 
Pensum | IFL112 - Naturguiding i fjordlandskap
Pensum | IFL113 - Naturguiding som profesjon
Pensum | IFL116 - Idretts- og kroppsøvingsdidaktikk 
Pensum | IFL201 - Prestasjonsutvikling
Pensum | IFL203 - Friluftsliv I 
Pensum | IFL205 - Helse
Pensum | INF121 - PR og kommunikasjon 1: Teoriinnføring med praktiske øvingar 
Pensum | INF211 - Informasjon 3: Samfunnskommunikasjon og CSR
Pensum | INF212 - Informasjon 4: Informasjonsteori med prosjektpraksis 
Pensum | IPA106 - Forvaltningsarbeid
Pensum | IPA106-AVG - Forvaltningsarbeid (nettstudium)
Pensum | IPA107 - Offentlig rett 1 
Pensum | IPA107-AVG - Offentlig rett 1 (nettstudium) 
Pensum | IPA111 - Samfunnskunnskap 
Pensum | IPA112 - Forvaltningskunnskap 
Pensum | IPA113 - Regional development in the European Union 
Pensum | IPA172 - Vitskapsteori og samfunnsvitskapleg metode
Pensum | IPA202 - Lokalsamfunnsplanlegging og utvikling 
Pensum | IPA213 - The European Union and Regional development: theories and practice 
Pensum | IPA301 - Regional planlegging og utvikling
Pensum | IPA302KOMP - Prosessleiing i samfunn og organisasjonar (samarb. med 
                                                 Utviklingskompetanse AS)
Pensum | IPA304 - Leiing og personalutvikling 
Pensum | IPA307 - Forskingsmetode og vitskapsteori

J
Pensum | JOA203 - Journalistikk 3 for avis
Pensum | JOF203 - Journalistikk 3 for fjernsyn
Pensum | JOR203 - Journalistikk 3 for radio
Pensum | JOU100 - Innføringsemne i journalistisk arbeidsteknikk
Pensum | JOU101 - Journalistikk 1 
Pensum | JOU151 - START - studium i journalistikk
Pensum | JOU152 - Digital journalistikk
Pensum | JOU204 - Journalistikk 4
K
Pensum | KOH115 - Tre, tradisjon og fornying
Pensum | KOH117 - Tekstil - design og redesign
Pensum | KOH131 - Visuell kommunikasjon
Pensum | KOH131UTV - Visual Communication for exchange students 
Pensum | KOH133 - Kunst - Skaping og formidling
Pensum | KOH203 - Visuell kommunikasjon II
Pensum | KUM301 - Nasjon, kultur og religion  
Pensum | KUM302 - Vitenskapsteori og metode inkl. prosjektomtale/oppgåvedisposisjon 
L

Pensum | LIH301 - Leiing i helse- og sosialtjenesten

M
Pensum | MAT110-AVG - Grunnleggande tallære, algebra og didaktikk 
Pensum | MAT110-KFK - Grunnleggande tallære, algebra og didaktikk 
Pensum | MAT130-AVG - Matematikkdidaktikk
Pensum | MAT130-KFK - Matematikkdidaktikk
Pensum | MEI301 - Meistring og myndiggjering – samhandlingsperspektivet
Pensum | MEI303 - Forskingsmetode og vitskapsteori
Pensum | MEV221 - Medievitenskap 3 – Fra fag til forskning: Hvordan analysere medier 
Pensum | MGL1-7ENG1A - Engelsk 1A
Pensum | MGL1-7KH1A - Kunst og handverk 1A
Pensum | MGL1-7MA1A - Matematikk 1A: Tal og algebra
Pensum | MGL1-7NO1A - Norsk 1A: Innføring i lese- og skriveopplæring, grammatikk,    
barnelitteratur, munnleg forteljing
Pensum | MGL1-7PE1 - Pedagogikk og elevkunnskap 1: Læraren si tilrettelegging for læring og utvikling
Pensum | MGL5-10ENG1A - Engelsk 1A
Pensum | MGL5-10MA1A - Matematikk 1A: Tal og algebra
Pensum | MGL5-10NO1A - Norsk 1A: Innføring i lese- og skriveopplæring, grammatikk, barnelitteratur, munnleg forteljing
Pensum | MGL5-10PE1 - Pedagogikk og elevkunnskap 1: Læraren si tilrettelegging for læring og utvikling
Pensum | MGL5-10SA1A - Samfunnsfag 1A: Natur og samfunn i Noreg
Pensum | MID117 - Fleirkamera og eventproduksjon
Pensum | MID118 - Media Concept Development and Pre-production
Pensum | MID128 - Web front-end design
Pensum | MID131 - Introduksjon til Media, IKT og design 
Pensum | MID211 - Nye medium
Pensum | MKH101BS - Mat, kosthald og helse 1 (1-7) 
Pensum | MKH101US - Mat, kosthald og helse 1 (5-10)
Pensum| MKK101 - Mat, kultur og konservering 1
Pensum | MMP301 - Storytelling, Representations and Rhetorics
Pensum | MMP302 - Media, Professions and Society
Pensum | MNT201 - Mentorutdanning 1
Pensum | MOK101 - Marknad og samfunn
Pensum | MUS101 - Inn i musikken 1
Pensum | MUS102 - Musikk i barneskulen
Pensum | MUS105 - Musikkteknologi 1
Pensum | MUS201 - Musikk i kulturskulen
Pensum | MUS208 - Ensembleleiing
Pensum | MUS212 - Arrangering

N
Pensum | NAMABHG - Naturfag og matematikk i barnehagen 
Pensum | NF101B - Naturfag 1 - Fysikk og kjemi (1-7)
Pensum | NF101U - Naturfag 1 - Fysikk og kjemi (5-10)
Pensum | NF102U - Naturfag 1 - Biologi og geofag (5-10)
Pensum | NF102B - Naturfag 1 - Biologi og geofag (1-7)
Pensum | NIS101 - Norsk språk og samfunnskunnskap for internasjonale studentar I 
Pensum | NLIT101 - Å lese Noreg. Norsk litteratur i omsetting 
Pensum | NO101N-AVG - Språket som struktur
Pensum | NO103N-AVG - Tekst og struktur
Pensum | NO111S - Språket som struktur
Pensum | NO113S - Tekst og struktur
Pensum | NO121 - Nynorsk i opplæringa 1
Pensum | NO121-813KFK - Nynorsk i opplæringa del 1 
Pensum | NO201 - Nynorsk skriftkultur
Pensum | NO203 - Livshistorier: biografi og roman
Pensum | NO221 - Norsk som andrespråk og flerkulturell pedagogikk 1
Pensum | NOIN101 - Norsk språk, samfunn og høgskulekultur – ei innføring
Pensum | NOR2LSN - Norsk 2: Lese- og skriveopplæring (nettbasert med avgift)
Pensum | NYN301 - Skriftkultur. Ei innføring
Pensum | NYN302 - Vitskapsteori og metode

O
Pensum | OUT101 - Outdoor Media Production - Communicating outdoor adventure and    
                                       experiences
P
Pensum | POL301 - Politikk, helse og livsløp - Overordna perspektiv
Pensum | PPU1-R15 - Pedagogikk 1 
Pensum | PPU120-15 - PPU: Fagdidaktikk - Norsk, 15 stp
Pensum | PPU120-30 - PPU: Fagdidaktikk - Norsk, 30 stp
Pensum | PPU121-15 - PPU: Fagdidaktikk – Religion, livssyn og etikk, 15 stp
Pensum | PPU121-30 - PPU: Fagdidaktikk – Religion, livssyn og etikk, 30 stp
Pensum | PPU122-15 - PPU: Fagdidaktikk - Matematikk, 15 stp 
Pensum | PPU122-30 - PPU: Fagdidaktikk - Matematikk, 30 stp 
Pensum | PPU123-15 - PPU: Fagdidaktikk - Kroppsøving, 15 stp 
Pensum | PPU123-30 - PPU: Fagdidaktikk - Kroppsøving, 30 stp 
Pensum | PPU124-15 - PPU: Fagdidaktikk - Musikk , 15 stp
Pensum | PPU124-30 - PPU: Fagdidaktikk - Musikk, 30 stp
Pensum | PPU126-15 - PPU: Fagdidaktikk - Formgjeving/Kunst og handverk, 15 stp
Pensum | PPU126-30 - PPU: Fagdidaktikk - Formgjeving/Kunst og handverk, 30 stp
Pensum | PPU127-15 - PPU: Fagdidaktikk - Naturfag, 15 stp
Pensum | PPU127-30 - PPU: Fagdidaktikk - Naturfag, 30 stp
Pensum | PPU128-15 - PPU: Fagdidaktikk - Framandspråk, 15 stp
Pensum | PPU128-30 - PPU: Fagdidaktikk - Framandspråk, 30 stp.
Pensum | PPU130-15 - PPU: Fagdidaktikk - Samfunnsfag, 15
Pensum | PPU130-30 - PPU: Fagdidaktikk - samfunnsfag, 30
Pensum | PPU131-15 - PPU: PPU: Fagdidaktikk - Mediefag, 15 stp
Pensum | PPU131-30 - PPU: PPU: Fagdidaktikk - Mediefag, 30 stp
Pensum | PPU1D-R15 - Pedagogikk 1, deltid
Pensum | PPU2D-R15 - Pedagogikk 2, deltid
Pensum | PPUD111 - Pedagogikk 1
Pensum | PPUD112 - Pedagogikk 2
Pensum | PPUD120-15 - PPU: Fagdidaktikk - Norsk, 15 stp
Pensum | PPUD120-30 - PPU: Fagdidaktikk - Norsk, 30 stp
Pensum | PPUD121-15 - PPU: Fagdidaktikk – Religion, livssyn og etikk
Pensum | PPUD121-30 - PPU: Fagdidaktikk – Religion, livssyn og etikk
Pensum | PPUD122-15 - PPU: Fagdidaktikk - Matematikk, 15 stp
Pensum | PPUD122-30 - PPU: Fagdidaktikk - Matematikk, 30 stp
Pensum | PPUD123-15 - PPU: Fagdidaktikk - Kroppsøving, 15 stp 
Pensum | PPUD123-30 - PPU: Fagdidaktikk - Kroppsøving, 30 stp 
Pensum | PPUD124-15 - PPU: Fagdidaktikk - Musikk , 15 stp
Pensum | PPUD124-30 - PPU: Fagdidaktikk – Musikk, 30 stp
Pensum | PPUD126-15 - PPU: Fagdidaktikk - Formgjevind/Kunst og handverk, 15 stp
Pensum | PPUD126-30 - PPU: Fagdidaktikk - Formgjevind/Kunst og handverk, 30 stp
Pensum | PPUD127-15 - PPU: Fagdidaktikk - Naturfag, 15 stp
Pensum | PPUD127-30 - PPU: Fagdidaktikk - Naturfag, 30 stp
Pensum | PPUD128-15 - PPU: Fagdidaktikk - Framandspråk, 15 stp
Pensum | PPUD128-30 - PPU: Fagdidaktikk - Framandspråk, 30 stp.
Pensum | PPUD130-15 - PPU: Fagdidaktikk - Samfunnsfag, 15
Pensum | PPUD130-30 - PPU: Fagdidaktikk - samfunnsfag, 30
Pensum | PPUD131-15 - Fagdidaktikk - Mediefag, 15 stp
Pensum | PPUD131-30 - Fagdidaktikk - Mediefag, 30 stp
Pensum | PPY121 - Yrkesdidaktikk 1 
Pensum | PPY122 - Yrkesdidaktikk 2 
Pensum | PROSB - Prosessledelse i plan- og utviklingsarbeid (i samarbeid med 
                                    Utviklingskompetanse AS)
R
Pensum | REL111 - Bibelen - tekst og tolking 
Pensum | REL112 - Religion og livssyn 
Pensum | REL113N-AVG - Tru og tradisjon 
Pensum | REL114N-AVG - Religions- og livssynsundervisning i et flerkulturelt samfunn 
Pensum | REL115 - Film, populærkultur og livstolkning 
Pensum | REL142 - Kurs i oppgåveskriving for religionsfag
Pensum | REL207 - Livssynsmarknad og livssynsdebatt
Pensum | REL207N-AVG - Livssynsmarknad og livssynsdebatt
Pensum | REL212 - Fordjupningsoppgåve i religion og livssyn
Pensum | REL212N-AVG - Fordjupningsoppgåve i religion og livssyn (avgiftsbasert)
Pensum | REP201 - Reportasjearbeid i framand kultur
Pensum | REP202 - Ekstern medieproduksjon
Pensum | RET301 Rettleiarutdanning for barnehagelærar 
Pensum | RUS301 - Rus som kulturelt og sosialt fenomen

S
Pensum | SABVP111 - Innføring i samfunnsvitskaplege emne
Pensum | SABVP121 - Individretta emne og organisasjonskunnskap
Pensum | SABVP122 - Prosjektpraksis
Pensum | SABVP131 - Klientretta praksisstudium
Pensum | SAJ101 - Innføring i norsk samfunnsliv
Pensum | SASOS111 - Innføring i samfunnsvitskaplege emne
Pensum | SASOS121 - Individretta emne og organisasjonskunnskap
Pensum | SASOS122 - Prosjektpraksis
Pensum | SASOS131 - Klientretta praksisstudium
Pensum | SRS101N - Skuleretta samfunnsfag: Natur og samfunn i Noreg (nettbasert 
                                         m/avgift) 
Pensum | SRS103N - Skuleretta samfunnsfag: Politikk og demokrati, kontinuitet og 
                                        vendepunkt (nettbasert m/avgift)

T
Pensum | TIND101 - Tindeveglederaspirant
Pensum | TIND102 - Tindevegleder
Pensum | TOD101 - Teaterproduksjon 1: Realistisk teater
Pensum | TOD102 - Teaterkunnskap 
Pensum | TOD105 - Adaptation and script writing 
Pensum | TOD106 - From Ibsen to Fosse
Pensum | TOD201 - Teaterproduksjon 3: Samtidsteater

U
Pensum | UL301 - Overordna perspektiv på kvalitet i opplæringa i barnehage og skule
Pensum | UL305 - Vitskapsteori og forskingsmetode
Pensum | ULMA303 - Problemløysing og modellering 
Pensum | ULNO304 - Norskfaget, norsklæraren og klasserommet
Pensum | ULSP303 - Språk- og leseutvikling