Samarbeid

Høgskulen i Volda (HVO) ønskjer å vere tett på arbeidslivet i regionen i høve kompetanseheving og innovasjon.

Høgskulen har eit fagmiljø med stor breidde og høg kompetanse, og samarbeider med og utfører oppdrag for ei rekkje ulike aktørar i både offentleg og privat sektor. Vi leverer skreddarsydde kurs, vidareutdanningar og forsking innanfor ulike fagområde.

Aktuelle nyheiter