Samarbeid

Høgskulen i Volda (HVO) ønskjer å vere tett på arbeidslivet i regionen i høve kompetanseheving og innovasjon.

Høgskulen har eit fagmiljø med stor breidde og høg kompetanse, og samarbeider med og utfører oppdrag for ei rekkje ulike aktørar i både offentleg og privat sektor. Vi leverer skreddarsydde kurs, vidareutdanningar og forsking innanfor ulike fagområde. Kan vi gjere noko for di verksemd? Ta kontakt med oss for meir informasjon.

HVO kan levere ulike oppdrag innanfor eit breitt spekter av fagområde, som vist i boksane nedanfor.

Pågåande prosjekt

Aktuelle nyheiter