Administrasjon, planlegging og leiing

Kontaktperson: Bjørn Gunnar Tafjord

Fagområde:

  • Kommunaløkonomi
  • Forvaltningsarbeid
  • Prosessleiing
  • Offentleg rett