Kontakt oss

Postadresse

Høgskulen i Volda
Postboks 500
6101 VOLDA

Høgskulen i Volda
Postboks 114 Opptak
6101 VOLDA

Telefon og E-post

7007 5000 mellom kl. 08.00 - 15.45 (15.00 om sommaren)

E-post: postmottak@hivolda.no

Besøksadresse

Joplassvegen 11
6103 VOLDA

Organisasjonsnummer

974809672

EHF-fakturareferanse

974809672

Fakturaadresse

Høgskulen i Volda - Fakturamottak
Postboks 379 Alnabru
0614 Oslo

Merking av faktura: Referansenummer (4 siffer) og namn/initialar på kontaktperson (eks. 0000/namn).
Om ikkje EHF-faktura er muleg, kan det sendast faktura i pdf-format til faktura@hivolda.no. Vedlegg til faktura må leggast i same fil som pdf-fakturaen.