Kontakt oss

Postadresse

Høgskulen i Volda
Postboks 500
6101 VOLDA

Høgskulen i Volda
Postboks 114 Opptak
6101 VOLDA

Organisasjonsnummer

974809672

Telefon og E-post

7007 5000 mellom kl. 08.00 – 15.45 (15.00 om sommaren)

E-post: postmottak@hivolda.no

Besøksadresse

Joplassvegen 11
6103 VOLDA

Fakturareferanse

Referanse på faktura består av 4 siffer som skal giast opp av våre tilsette. Plassering av referansen er i fakturafeltet «Dykkar ref/Deres ref».  
Annan informasjon, t.d. namn på kontaktperson/bestillar og namn eller nummer på prosjekt må leggast til i innhaldet på fakturaen.
 

EHF-fakturaadresse

974809672 (peppol)
EHF-faktura frå utlandet: 0192:974809672
Om ikkje EHF-faktura er muleg, kan det sendast faktura i pdf-format til faktura@hivolda.no. Vedlegg til faktura må leggast i same fil som pdf-fakturaen.

Fakturaadresse

Høgskulen i Volda
Postboks 500
6101 Volda