Internasjonalt kontor


Internasjonalt kontor koordinerer HVOs avtaleportefølje og utdanningssamarbeid med universitet i utlandet. Vi ønsker å være et kompetansesenter og sørviskontor for fagmiljø som ønsker å utvikle eller styrke internasjonalt samarbeid.

Tjenester vi tilbyr er f.eks. veiledning knytt til søknader om ekstern finansiering, rådgiving knytt til internasjonale semester i gradsprogram eller tilpassing av studier for internasjonale studenter. Vi har også Erasmus+ stipend som kan finansiere ansattutveksling til utlandet og/eller innreisende gjesteforelesere.

Erasmus EEA Nordplus logo

Informasjon om Koronavirus

Informasjon om generelle Covid-19 tiltak ved HVO.
Informasjon om Covid-19, reiser, utveksling og karantene