Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg er et rådgivende organ for ledelse ved Høgskulen i Volda. Utvalget har medemmer fra hver avdeling, Studentsamskipnaden, Studentparlamentet (SP) og ledelsen ved HVO. 

Internasjonalt utvalg har normalt 3 møter per semester og tar for seg saker som gjelder langsiktige, strategiske diskusjoner og vedtak som gjelder høgskolen som helhet. Utvalget har spesielt ansvar for å utvikle Handlingsplan for internasjonalisering.

Studenter og ansatte ved HVO kan fremme saker til Internasjonalt utvalg og må i så fall kontakte sin representant i utvalget eller Leder for Internasjonalt kontor som er sekretær for utvalget.

 

Utvalget består i 2021/2022 av følgende:

  • Leder, pro-rektor Odd Helge Mjellem Tonheim
  • Nestleder, studiedirektør Ann Kristin Emblem
  • Hjalmar Eiksund, representant for Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning
  • Oksana Stelmakh, representant for Avdeling for kulturfag
  • Steinar Høydal, representant for Avdeling for mediefag
  • Alf Roger Djupvik, representant for Avdeling for samfunnsfag og historie
  • Kristin Habostad, representant frå Studentsamskipnaden i Volda
  • Ammy Bolme, representant frå Studentparlamentet
  • Rakin Absar Arnob, representant frå Studentparlamentet
  • Arne Humberset, Leder for Internasjonalt kontor og sekretær i utvalget