Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg er et rådgivende organ for ledelse ved Høgskulen i Volda. Utvalget har medemmer fra hver avdeling, Studentsamskipnaden, studenttinget (STiV) og ledelsen ved HVO. 

Internasjonalt utvalg har normalt 3 møter per semester og tar for seg saker som gjelder langsiktige, strategiske diskusjoner og vedtak som gjelder høgskolen som helhet. Utvalget har spesielt ansvar for å utvikle Handlingsplan for internasjonalisering.

Studenter og ansatte ved HVO kan fremme saker til Internasjonalt utvalg og må i så fall kontakte sin representant i utvalget eller Leder for Internasjonalt kontor som er sekretær for utvalget.

 

Utvalget består i 2019/2020 av følgende:

  • Leder, pro-rektor Odd Helge Mjellem Tonheim
  • Nestleder, studiedirektør Gonnie Smit
  • Hjalmar Eiksund, representant for AHL
  • Stein Helge Solstad, representant for AKF
  • Hans Martin Dypvik, representant for AMF
  • Margit Ystanes, representant for ASH
  • Rune Aasen, representant frå SiVolda
  • Paloma Lorenzale Alonso, representant frå STiV
  • Daria Jermacane, representant frå STiV
  • Arne Humberset, Leder for Internasjonalt kontor og sekretær i utvalget