Studentparlamentet ved Høgskulen i Volda

Det nye Studentparlamentet for studieåret 22-23 er valt! Studentparlamentet består av 11 representantar + varaer frå dei ulike avdelingane ved Høgskulen. Parlamentet blir leia av eit arbeidsutval - AU - som saman med organisasjonskonsulenten står for den daglege drifta. Studentdemokratiet har også ca 100 tillitsvalde på studieprogramnivå.

Kontakt oss

Kom innom kontoret vårt på rom BK155 i første etasje på Berte Kanutte, eller ta kontakt med arbeidsutvalet eller organisasjonskonsulenten vår.  

Åpningstid: 09.00 – 15.00
Tlf: 70 07 51 51
E-post: studentparlamentet@hivolda.no