Studentparlamentet ved Høgskulen i Volda

Studentparlamentet består av 11 representantar + varaer frå dei ulike avdelingane ved Høgskulen. Parlamentet sitt Arbeidsutval - AU - består av 5 studentar som tek seg av den daglege drifta. Studentdemokratiet har også ca 100 tillitsvalde på studieprogramnivå, samt studentrepresentantar i Høgskulen sine råd, utval og nemnder. 

Kontakt oss

Kom innom kontoret vårt på rom BK155 i første etasje på Berte Kanutte, eller ta kontakt med arbeidsutvalet eller organisasjonskonsulenten vår.  

Åpningstid: 09.00 – 15.00
Tlf: 70 07 51 51
E-post: studentparlamentet@hivolda.no