Styringsdokument

Studentparlamentet sine overordna styringsdokument legg føringar for arbeidet og prioriteringane i parlamentet.