Styringsdokument

Studentparlamentet sine overordna styringsdokument legg føringar for arbeidet og prioriteringane i parlamentet.

 

Valreglement for Studenttinget i Volda

Prinsipprogram 2018-2022

Arbeidsprogram 2017-2018

Forretningsorden