Studentsørvis

Studentsørvis yter praktisk hjelp i studiekvardagen. Her finn du svar frå studieadministrasjonen på spørsmål du stiller deg gjennom studieløpet. Frå du registrerer deg til du får vitnemålet ditt - og alt i mellom. Nedst på sida finn du lenker til studie- og emneplanar, til eksamensplanen og til pensumlister.

Finn du ikkje informasjonen du treng?

Kontakt Studentsørvis:
 70 07 50 18 | studentsorvis@hivolda.no 
eller kom innom i opningstida: 
- måndag kl. 9.30 - 15.45 
- tysdag - fredag kl. 9.00 - 15.45

Du finn oss i 1. etasje i Berte Kanutte-huset