Eksamen

Her finn du viktig og nyttig informasjon som gjeld oppmelding til og gjennomføring av dine eksamenar ved Høgskulen i Volda. Vi bed deg vere særskilt merksam på fristane som gjeld i samband med eksamen. Det er du sjølv som er ansvarleg for å fylgje opp desse fristane. 

Eksamensdatoane og eksamensrom for skriftlege skuleeksamenar vert kunngjorde i Studentweb.

For spørsmål om eksamen, ta gjerne kontakt med Studentsørvis på tlf. 70075018 eller studentsorvis@hivolda.no

Finn du ikkje informasjonen du treng?

Kontakt Studentsørvis:
 70 07 50 18 | studentsorvis@hivolda.no 
eller kom innom i opningstida: 
måndag-fredag kl. 08.00-15.00

Du finn oss i 1. etasje i Berte Kanutte-huset

Les meir om opningstider, adgangsrettar m.m. på campus her.