Studieinnhald

På denne sida finn du informasjon om studiet ditt. Utdanningsplanen er ein avtale mellom deg som student og høgskulen. Den fortel kva rettar og plikter du og vi har, og viser til viktig regelverk. Studieplanen skildrar studieprogrammet ditt, medan emneplanen gir ei dekkande omtale av emnet du tek. Pensumlistene viser kva faglitteratur du må skaffe deg for å gjennomføre emna dine.

Ta kontakt med Studentsørvis dersom du lurer på noko. Du finn kontaktinformasjonen vår nedst på denne sida.

Finn du ikkje informasjonen du treng?

Kontakt Studentsørvis:
 70 07 50 18 | studentsorvis@hivolda.no 
eller kom innom i opningstida: 
måndag-fredag kl. 08.00-15.00

Du finn oss i 1. etasje i Berte Kanutte-huset

Les meir om opningstider, adgangsrettar m.m. på campus her.