Pris for internasjonalisering

Pris for internasjonalisering 2023

Pris for internasjonalisering er på 10.000 kr og blir delt til ein studentorganisasjon, studentfestival eller eit studentlag som har gjort ein spesielt god innsats for å inkludere internasjonale studentar, jobbe for mangfald og skape kontakt mellom norske og internasjonale studentar.

Prisen blir delt ut kvart år i februar, i samband med internasjonal veke. Både studentar og tilsette ved Høgskulen i Volda kan nominere kandiatar. Prisen vart første gong delt ut i 2017, etter initiativ frå Studentparlamentet. Juryen er sett saman av Studentparlamentet, Internasjonalt kontor, rektoratet, SiVolda og Pangaia. 

I 2023 gjekk prisen til VSI - Volda Studentidrettslag. Vi gratulerer!

Tidlegare vinnarar av prisen: 

2022: Animation Volda Festival

2021: ikkje delt ut pga koronapandemien

2020: Natura Volda 

2019: Studentsamfunnet i Volda

2018: Re:Act Volda

2017: Natura Volda 

Vedtekter for prisen: