AU - Arbeidsutvalet i Studentparlamentet

Arbeidsutvalet 2024

 

AU tek seg av den daglege drifta av Studentparlamentet, følgjer opp vedtak og jobbar heile tida for studentane sitt beste. AU består av fem studentar i honorerte verv som blir valde kvart år i april. AU sitt sekretariat består av ein fast tilsett organisasjonsrådgjevar.

Mather Othman - Leiar arbeidsutvalet 2024

Leiar                                                         

Mather Othman

Mobil: 465 23 208

E-post: Maher.oth95@gmail.com

Som leiar for Studentparlamentet, arbeider eg aktivt for å fremje  eit levande studentdemokrati der studentane blir høyrde og får innverknad. Målet mitt er å stadig forbetre Høgskulen, med sterk vekt på studentvelferd, tryggleik og miljøvern. Eg leiar, koordinerer og prioriterer ulike oppgåver i AU, og representerer studentane utad. Eg har regelmessige samarbeidsmøte med leiinga ved Høgskulen og SiVolda, og følgjer også opp styret til Fadderveka i Volda. Vidare, arbeider eg nært med ulike studentorganisasjonar for å sikre godt samarbeid og støtte til studentinitiativ. 

Sander Allman - nestleiiar arbeidsutvalet 2024

Nestleiar og internasjonal ansvarleg

Sander Allman

Mobil: 410 75 771

E-post: Sander.allman@gmail.com

Som internasjonalt ansvarleg jobbar eg for at HVO skal vere supergode på inkludering, med møteplassar og arrangement for studentane. I rolla som nestleiar avlastar eg leiar, deltek i møter med leiinga og følgjer opp saker vi jobbar med.

Nina S Pettersen - informasjon ansvarleg arbeidsutvalet 2024

Informasjonsansvarleg                                   

Nina Skara Pettersen

E-post: ninasp@stud.hivolda.no

 

Som informasjonsansvarleg jobbar eg for å gjere Studentparlamentet meir synleg for studentane, og kommunisere ut om våre aktivitetar og arbeid. Eg tek meg av grafisk profil og uttrykk, samt sosiale medium. 

 

Noah G Aarseth - fagansvarleg arbeidsutvalet 2024

Fagansvarleg  

Noah Grasdal Aarseth

E-post: Noah.aarseth@gmail.com

Som fagansvarleg jobbar eg for at alle studentane ved HVO skal ha best mogleg studiekvalitet og finne seg til rette på sitt studium. Eg følgjer opp dei tillitsvalde på studieprogramma og arrangerer allmøter for tillitsvalde kvart semester. 

Susanne F Lauridsen - velferd arbeidsutvalet 2024

Velferdsansvarleg 

Susanne Fremmerlid Lauridsen

E-post: susanlau@stud.hivolda.no

Som velferdsansvarleg vil eg bidra til eit aktivt og inkluderande studentmiljø med eit best mogleg velferdstilbod for alle studentane ved Høgskulen. Eg følgjer opp studentorganisasjonane og- festivalane ved HVO, bistår når dei søkjer om velferdsmidlar, og samarbeidar også med Velferdsgruppa ved Høgskulen.

Kvinne med brunt skulderlangt hår. Med rosa leppestift og hjerte forma øreringar. Med lilla glitterkjole. Står foran eit tre og gress plen

Organisasjonskonsulent

Emily MacPherson

Telefon: 70 07 50 91 

E-post: emily.macpherson@hivolda.no

Marit Aklestad

Organisasjonsrådgjevar (permisjon)

Marit Aklestad 

Telefon: 70 07 51 51 // 916 94 698 

E-post: aklestad@hivolda.no 

Som organisasjonsrådgjevar arbeider eg for å legge best mogleg til rette for at Studentdemokratiet skal få utfalde seg. Eg er Studentparlamentet sitt sekretariat, og har det administrative ansvaret for økonomi, møtegjennomføring, studentpolitisk rådgjeving, organisasjonsutvikling, opplæring og oppfølging av AU, kommunikasjon m.m. Eg har kontortid måndag-torsdag, og kan elles nåast på mail og mobil. Ikkje nøl med å ta kontakt!    

Studentparlamentet har kontor på rom 155B i 1. etasje i Berte Kanutte-huset

E-post: studentparlamentet@hivolda.no

Tlf. 70 07 51 51 

Postadresse: Postboks 500, 6101 Volda

Besøksadresse: Joplassvegen 11, 6103 Volda 

Org.nr. 984 764 359