AU - Arbeidsutvalet i Studentparlamentet

AU Studentparlamentet vår 23

AU tek seg av den daglege drifta av Studentparlamentet, følgjer opp vedtak og jobbar heile tida for studentane sitt beste. AU består av fem studentar i honorerte verv som blir valde kvart år i april. AU sitt sekretariat består av ein fast tilsett organisasjonsrådgjevar.

Leiar Ammy Bolme

Leiar

Ammy Bolme 

Mobil: 92020826

E-post: ammyb@stud.hivolda.no

Som leiar for Studentparlamentet jobbar eg for eit aktivt studentdemokrati der studentane blir høyrde og får påverke høgskulen til å bli endå betre! Eg leiar, koordinerer og prioriterer ulike oppgåver i AU, og representerer studentane utad. Eg har faste samarbeidsmøter med leiinga ved høgskulen og SiVolda, og følgjer også opp styret til Fadderveka i Volda. 

Nestleiar og informasjonsansvarleg 

Ronda-Kristine Bekkevoll

E-post: ronda.kristine@gmail.com

Som informasjonsansvarleg jobbar eg for å gjere Studentparlamentet meir synleg for studentane, og kommunisere ut om våre aktivitetar og arbeid. Eg tek meg av grafisk profil og uttrykk, samt sosiale medium. Som nestleiar avlastar eg leiar, deltek i møter med leiinga og følgjer opp saker vi jobbar med.

Inernasjonalt ansvarleg Maher Othman

Internasjonalt ansvarleg 

Maher Othman

E-post: maher.oth95@gmail.com 

Som internasjonalt ansvarleg jobbar eg for at HVO skal vere supergode på inkludering, med møteplassar og arrangement for studentane der ein kan bli kjent på tvers av bakgrunn.

Fagansvarleg   Tuva Bergersen  E-post: Tuva.Bergersen01@gmail.com Som fagansvarleg jobbar eg for at alle studentane ved HVO skal ha best mogleg studiekvalitet og finne seg til rette på sitt studium. Eg følgjer opp dei tillitsvalde på studieprogramma og arrangerer allmøter for tillitsvalde kvart semester. 

Fagansvarleg  

Tuva Bergersen  

E-post: Tuva.Bergersen01@gmail.com  

Som fagansvarleg jobbar eg for at alle studentane ved HVO skal ha best mogleg studiekvalitet og finne seg til rette på sitt studium. Eg følgjer opp dei tillitsvalde på studieprogramma og arrangerer allmøter for tillitsvalde kvart semester.

Vlferdsansvarleg Veronica Bjørdal Sæternes

Velferdsansvarleg 

Veronica Bjørdal Sæternes

E-post: veronicabs97@hotmail.no

Som velferdsansvarleg vil eg bidra til eit aktivt og inkluderande studentmiljø med eit best mogleg velferdstilbod for alle studentane ved Høgskulen. Eg følgjer opp studentorganisasjonane og-festivalane ved HVO, bistår når dei søkjer oss om velferdsmidlar, og samarbeider også med Velferdsgruppa ved Høgskulen.

Kvinne med brunt skulderlangt hår. Med rosa leppestift og hjerte forma øreringar. Med lilla glitterkjole. Står foran eit tre og gress plen

Organisasjonskonsulent

Emily MacPherson

Telefon: 70 07 50 91 

E-post: emily.macpherson@hivolda.no

Marit Aklestad

Organisasjonsrådgjevar (permisjon)

Marit Aklestad 

Telefon: 70 07 51 51 // 916 94 698 

E-post: aklestad@hivolda.no 

Som organisasjonsrådgjevar arbeider eg for å legge best mogleg til rette for at Studentdemokratiet skal få utfalde seg. Eg er Studentparlamentet sitt sekretariat, og har det administrative ansvaret for økonomi, møtegjennomføring, studentpolitisk rådgjeving, organisasjonsutvikling, opplæring og oppfølging av AU, kommunikasjon m.m. Eg har kontortid måndag-torsdag, og kan elles nåast på mail og mobil. Ikkje nøl med å ta kontakt!    

Studentparlamentet har kontor på rom 155B i 1. etasje i Berte Kanutte-huset

E-post: studentparlamentet@hivolda.no

Tlf. 70 07 51 51 

Postadresse: Postboks 500, 6101 Volda

Besøksadresse: Joplassvegen 11, 6103 Volda 

Org.nr. 984 764 359