AU - Arbeidsutvalet i Studentparlamentet

Arbeidsutvalet i Studentparlamentet 21-22

AU tek seg av den daglege drifta av Studentparlamentet og sørgjer for at vedtaka til parlamentet vert gjennomførte. AU består av fem studentar i honorerte verv som blir valde kvart år i april. Organisasjonskonsulenten er AU sitt sektretariat. 

Trond-Fredrik H. Hoddevik

Leiar

Trond-Fredrik Hagemann Hoddevik  

Mobil: 482 57 499

E-post: hoddemann@gmail.com 

Som leiar for Studentparlamentet jobbar eg for eit aktivt studentdemokrati der studentane blir høyrde og får påverke høgskulen til å bli endå betre! Eg leiar, koordinerer og prioriterer ulike oppgåver i AU, og representerer studentane utad. Eg har faste samarbeidsmøter med leiinga ved høgskulen og SiVolda, og følgjer også opp styret til Fadderveka i Volda. 

Matilde Tafjord Rødhammer

Nestleiar og fagansvarleg  

Matilde Tafjord Rødhammer 

Mobil: 413 98 992

E-post: matti_lu@hotmail.com

Som fagansvarleg jobbar eg for at alle studentane ved HVO skal ha best mogleg studiekvalitet og finne seg til rette på sitt studium. Eg følgjer opp alle tillitsvalde på studieprogramma og arrangerer Studentråd, som er allmøte for alle tillitsvalde. Og som nestleiar avlastar eg leiar der det trengst, og deltek på møter med leiinga ved HVO og SiVolda.  

 

Daria Jermacane

Velferdsansvarleg 

Daria Jermacane

Mobil: 453 99 348

E-post: darkdoriana@gmail.com 

Som velferdsansvarleg vil eg bidra til eit aktivt og inkluderande studentmiljø, med eit best mogleg velferdstilbod for alle studentane ved Høgskulen. Eg følgjer opp studentorganisasjonane og-festivalane ved HVO, og bistår når dei søkjer oss om velferdsmidlar. Eg deltek også i Velferdsgruppa ved Høgskulen.

Fady Gemayel

Internasjonalt ansvarleg 

Fady Gemayel 

Mobil: 969 21 594

E-post: fadyg@stud.hivolda.no  

Som internasjonalt ansvarleg jobbar eg for at HVO skal vere supergode på inkludering, med møteplassar og arrangement for studentane der ein kan bli kjent på tvers av bakgrunn. Eg jobbar også med Studentparlamentet sitt internasjonale engasjement i SAIH – Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond.

Bethel Britto

Informasjonsansvarleg 

Bethel Britto

Mobil: 966 18 014

E-post: bethellobo1@gmail.com 

Som informasjonsansvarleg er mi oppgåve å gjere Studentparlamentet sitt arbeid synleg for studentane og kommunisere det godt utad, både på nettsider, sosiale medium og gjennom grafisk profil og uttrykk.

Marit Aklestad

Organisasjonskonsulent

Marit Aklestad 

Telefon: 70 07 51 51 // 916 94 698 

E-post: studentparlamentet@hivolda.no

E-post: aklestad@hivolda.no 

Som organisasjonskonsulent er mi oppgåve å legge best mogleg til rette for at Studentdemokratiet skal få utfalde seg. Eg er Studentparlamentet sitt sekretariat, og har det administrative ansvaret for økonomi, møtegjennomføring, studentpolitisk rådgjeving, organisasjonsutvikling, oppfølging av AU, kommunikasjon m.m. Eg har kontortid måndag-torsdag, og kan elles nåast på mail og mobil. Ikkje nøl med å ta kontakt!    

AU har kontor på rom 155B i 1. etasje i Berte Kanutte-huset

Les arbeidsbeskrivelsen til AU her.

 

Kontaktinfo

E-post: studentparlamentet@hivolda.no

Tlf. 70 07 51 51 

Postadresse: Postboks 500, 6101 Volda

Besøksadresse: Joplassvegen 11, 6103 Volda