AU - Arbeidsutvalet i Studentparlamentet

Trym Rimmen

Leiar

Trym Nikolas Rimmen 

Mobil: 974 99 578

E-post: tnrimmen@hotmail.com

Anna Kristin Indridadottir

Informasjonsansvarleg og nestleiar 

Anna Kristin Indridadottir 

Mobil: 902 59 162

E-post: ankrindottir@gmail.com

 

Arnaud Duhamel

Velferdsansvarleg 

Arnaud Duhamel

Mobil: 409 41 648

E-post: arnaudd@stud.hivolda.no 

Paloma Lorenzale Alonso

Internasjonalt ansvarleg 

Paloma Lorenzale Alonso 

Mobil: 469 64 463

E-post: palomalorenzale.95@gmail.com 

Allan Levi Melby

Fagansvarleg 

Allan Levi Melby

Mobil: 900 28 939 

E-post: allanlm@stud.hivolda.no

Marit Aklestad

Organisasjonskonsulent

Marit Aklestad 

Telefon: 70 07 51 51 // 916 94 698 

E-post: studentparlamentet@hivolda.no

E-post: aklestad@hivolda.no 

Arbeidsutvalet (AU) tek seg av den daglege drifta av Studentparlamentet og sørgjer for at vedtaka til parlamentet vert gjennomførte. AU består av fem studentar i honorerte verv som blir valde kvart år i april. Les arbeidsbeskrivelsen til AU her.

Organisasjonskonsulenten er AU sitt sektretariat, og tek seg av det administrative i Studentparlamentet.

AU har kontor på rom 155B i 1. etasje i Berte Kanutte-huset.