Sei i frå

Her kan du seie frå om ting du synes er vanskeleg å ta opp med dei nærast deg på studiet (faglærar, emneansvarleg, praksislærar, dekan), eller ta vidare om du har sagt frå om noko viktig og ikkje blitt høyrt. Ta kontakt med desse personane:

  • Studentrådgivar Stian Mork Auberg for å seie frå om mobbing, (seksuell) trakassering, eller andre uønskte opplevingar. 
    Ho har teieplikt, og ingenting vert grunnlag for vidare saksgang, utan at ho har klarsignal frå deg.
     
  • Driftssjef Øystein Søvik Mårstøl om vesentlege manglar ved det fysiske miljøet.
     
  • Studiedirektør Gonnie Smit om undervisningskvalitet og læringsmiljø.

  • Studentombod

 

sikresiden finn du opplæring og råd om kva du skal gjere i ein krisesituasjon, og korleis du kan hindre eller avgrense i forkant.

Finn du ikkje informasjonen du treng?

Kontakt Studentsørvis:
 70 07 50 18 | studentsorvis@hivolda.no 
eller kom innom i opningstida: måndag-fredag kl. 08.00-15.00

Du finn oss i 1. etasje i Berte Kanutte-huset