Studentombodet

Studentombodet er ein uavhengig bistandsperson som kan gje deg som student råd om kva rettar du har i høve til studiesituasjonen din på Høgskulen i Volda. Alle studentar ved HVO kan få hjelp av studentombodet.

Høgskulen i Volda har samarbeidsavtale med Høgskulen på Vestlandet om studentombodet, slik at studentombodet for HVL er også studentombod for HVO.


studentombodet.no finn du aktuelle nyheiter frå studentombodet, og du kan lese om kva studentombodet kan hjelpe med på denne sida, og om det er noko meir du lurer på er det berre å ta kontakt! 

Kva kan studentombodet hjelpe deg med?

Rådgjeving:
- Gje deg råd om kva rettar du har som student
- Gje deg rettleiing i korleis du kan gå fram med saken din
- Sjå til at saka di er eller blir forsvarleg behandla

Mekling:
- Vere nøytral part i møte mellom studenten og tilsette*

Informasjon:
- Gje kurs og opplæring til studenttillitsvalde
- Halde føredrag om studentrettar

 

Studentombodet kan dessverre ikkje:
- Hjelpe deg i høve som ikkje gjeld studiesituasjonen din (spør om du er i tvil)
- Ta parti eller vere representant for deg i saken i din
- Overprøve eller vere klageinstans for ein sak som er avgjort


* Mekling nyttast berre under spesielle høve og krev samtykke frå både studenten og den tilsette. 


 

Kontaktinformasjon

Studentombodet
Sindre Dueland, studentombod HVO og HVL

 

E-post: studentombodet@hivolda.no

Facebook: @studenombodet

Telefon: 55 58 70 36 / 458 47 150