Helse og sosialfag

Kontaktperson: Bjørn Gunnar Tafjord

Døme på fagområde:

  • Tiltak mot rusproblem
  • Leiing i helse -og sosialtenestene
  • Miljøterapi i demensomsorga
  • Helserett