Religion og livssyn

Kontaktperson: Ole Frank Bakken

Fagområde:

  • Skule, religionsmangfald og sekularisering
  • Religion, livssyn og etikk
  • Religion, kultur og samfunn
  • Migrasjon, kjønn og religion