Profile picture for user bakkenol

Ole Frank Bakken

Seniorrådgjevar

Administrasjon

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning

Er EVU-koordinator med ansvar for etter -og vidareutdanning av tilsette i barnehage, grunnskule, vidaregåande skule og leiing

Sit i leiargruppa ved AHL

Mellom anna ansvar for:

 • Etter -og vidareutdanning og "Vidare" programmet
   -Kompetanse for kvalitet (grunnskule), 10 studietilbod
   -Kompetanse for fremtidens barnehage (barnehage) 2 studietilbod
   -Yrkesfaglærarløftet - for fremtidens fagarbeidere (vidaregåande skular) 2 studietilbod
 • Administrativ studieansvar for etter -og vidareutdanningane
 • Rapportar, evaluering og kvalitetsarbeid.
 • Eksterne oppdrag i avdelinga. Tilrettelegging av fagleg støtte, kurs, rettleiing, fagspesifikke oppdrag eller prosjekt
 • Søknad nye studium og prosjektretta verksemd
 • Samhandling med praksisfeltet
 • Samhandling med departement, direktorat, fylkesmann, fylke, UH-nett vest, regionar og verksemdeigarar
 • Koordinere søknadar etter nasjonale utlysingar

Noko av utdanninga mi:

 • Adjunkt m/tilleggsutdanning, Høgskulen i Sørøst-Norge
 • Spes.ped. Universitetet i Trondheim
 • Skuleleiing, Høgskulen i Volda
 • Regional planlegging og leiing

Noko av erfaringa mi:

 • Lærar
 • Personal
 • Dagleg leiar
 • Næringslivrådgjevar i bank
 • Rektor