Disputasar etter 2013

 

Synnøve Heggedal Moltudal

Avdeling for mediefag. Ph.D. 24. juni 2021 (UiB). Avhandling: Purposeful Actions in Leadership of Learning Processes: A Mixed Methods Study of Classroom Management in Digital Learning Environments.

Hjalmar Eiksund

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 27. mai 2021 (UiB). Avhandling: Samanheng og samanfall.

Egil Arne Standal

Avdeling for samfunnsfag og historie. Ph.D. 23. april 2021 (UiB). Avhandling: Opplysningsplikt i barnevernssaker.

Stein Conradsen

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 19. februar 2021 (HVO/HiM). Avhandling: Patients knowledge and their trust in healthcare personell in elective surgery. A mixed methods study including an extended theoretical discussion.

Oda Heidi Bolstad

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 25. november 2020 (UiA). Avhandling: Teaching and learning for mathematical literacy.

Kim-Daniel Vattøy

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdannnig. Ph.D. 23. oktober 2020 (NTNU). Avhandling: Feedback practice as responsive pedagogy in teaching English as a foreign language.

Beatrice M.G. Reed

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 9. oktober 2020 (UiO). Avhandling: Natur og menneske i Stina Aronsons nordlige ødemarksfortellinger. En økonarratologisk analyse.

Anne Randi Fagerlid Festøy

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 21. februar 2020 (Innlandet). Avhandling: Vilkår for læring for elevar på 1.-4. steg med vedtak om spesialundervisning.

Ellen Strøm Synnevåg

Avdeling for samfunnsfag og historie. Ph.D. 11. oktober 2019 (UiB). Avhandling: Planning for Public Health. Balancing top-down and bottom-up approaches in Norwegian municipalities.

Kjetil Vaage Øie

Avdeling for mediefag. Ph.D. 6. september 2019 (NTNU). Avhandling: Nyheter, til deg, der du er: Utvikling av lokativ journalistikk for mobile enheter - et pragmatisk perspektiv.

Hildegunn Valen Kleive

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 10. mai 2019 (MF vitenskapelig høyskole). Avhandling: Not that religious: A study of young Tamil religiosity in north-western Norway.

Jan Håkon Vikane

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 23. april 2019 (UiB). Avhandling: Predicting decline of threatened species, invasiveness of alien species, and invasibility of semi-natural habitats: A case study from threatened coastal heathlands and semi-natural grassland in western Norway.

Emmy Elizabeth Langøy

Avdeling for samfunnsfag og historie. Ph.D. 23. november 2018 (NTNU). Avhandling: Livsløp i ulendt terreng? Tidligere særvilkårselevers ferd mot voksenlivet.

Torhild Høydalsvik

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 14. september 2018 (OsloMet). Avhandling: Implementering av og tilpassingar til ei endra barnehagelærarutdanning: Ein multimetodisk studie av nye praksisar.

Mette Vårdal

Avdeling for samfunnsfag og historie. Ph.D. 14. september 2018 (UiB). Avhandling: Ligesaavel i Vadmel som i Fløiel. Uformelle relasjoner mellom embetsmenn, bønder og husmenn i Vågå ca 1745-1844.

Randi Myklebust

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 12. juni 2018 (UiO). Avhandling: Muntlighet i det flerspråklige klasserommet. En studie av elevers samtaler på norsk i fem gruppearbeid på sjuende klassetrinn.

Gunhild Ring Olsen

Avdeling for mediefag. Ph.D. 9. mars 2018 (UiB). Avhandling: A new platform for quality journalism? A study of four U.S. nonprofit university centers and their attempt to save professional reporting through using classrooms as newsrooms.

Pernille Fiskerstrand

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 25. august 2017 (UiB). Avhandling: Fagspråk og språkfag – om møtet mellom skrivekulturane i norsk og samfunnsfag for elevar på Vg2 yrkesfag. 

Stig J. Helset

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 18. august 2017 (UiB). Avhandling:  Norm og røyndom – Ein statistisk studie av operative normer i det nynorske skriftspråket.

Siv Elin Nord Sæbjørnsen 

Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde. Ph.D. 24. mars 2017. Fellesgrad Høgskolen i Molde - Høgskulen i Volda. Avhandling: Exploring Adolescent Service Users’ Subjective Views about Participation in Responsible Teams (Utforsking av unge brukarar sine subjektive syn på deltaking i ansvarsgrupper).

Kristin Kibsgaard Sjøhelle

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 12. desember 2016 (UiO). Avhandling: Å skrive seg inn i språket. Ein intervensjonsstudie av nynorsk sidemålsopplæring for vidaregåande trinn.

Idar Flo

Avdeling for mediefag. Ph.D. 21. oktober 2016 (UiO). Avhandling: Et ugiendrivelig bevis på nazistenes barbari - Rettsoppgjer, minneproduksjon og gjenreising i Norsk Filmrevy 1945 - 1949.

Kristian Ekeland

Avdeling for samfunnsfag og historie. Ph.D. 8. september 2016 (UiT). Avhandling: Hot emotions in cold landscapes. Towards spatial-emotional methodologies of interest development. Why research on Arctic winter tourism can ill afford to ignore the emotion of interest.

Helga Synnevåg Løvoll

Avdeling for kulturfag. Ph.D. 24. august 2016 (UiB). Avhandling: Inside the outdoor experience. On the distinction between pleasant and interesting feelings and their implication in the motivational process.

Stine M. Ekornes

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 23. juni 2016 (UiO). Avhandling: School Mental Health - Teacher Views. An Exploratory Study of Teacher's Perceived Role, Competence and Responsibility in Student Mental Health Promotion.

Kjersti Straume

Møreforsking Volda AS og Avdeling for samfunnsfag og historie. Ph.D. 19. februar 2016 (UiB). Avhandling: Interpretation-based land cover mapping; possibilities and challenges for rural land management.

Kjartan Leer-Salvesen

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 19. februar 2016 (UiA). Avhandling: På tilliten løs? En studie av læreres og presters skjønnsutøvelse i spenningen mellom taushetsplikt, meldeplikt og avvergeplikt.

Kolbein Halkjelsvik

Avdeling for samfunnsfag og historie. Ph.D. 17. november 2015 (NTNU). Avhandling: Legitimate Leadership Functions in Partnership Development Processes.

Stein Helge Solstad

Avdeling for kulturfag. Ph.D. 30. oktober 2015 (NMH). Avhandling: Strategies in jazz guitar improvisation.

Katrin Lunde

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Dr.philos. 16. oktober 2015 (NTNU). Avhandling: Zur Frage der syntaktischen Gleichartigkeit von Konjunkten.

Liv Ingrid Aske Håberg

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 17. juni 2015 (UiO). Avhandling: Didaktisk arbeid i barnehagen. Kvalitativ studie av korleis assistenter og barnehagelærarar planlegg, gjennomfører og vurderer samlingsstund og femårsklubb.

Silje Louise Dahl

Avdeling for samfunnsfag og historie. Ph.D. 27. mars 2015 (NTNU). Avhandling: Ein forskjell som gjer ein forskjell? Forteljingar om cannabisbruk.

Gerd Sylvi Steinnes

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 21. november 2014 (HiOA). Avhandling: Profesjonalitet under press? Ein studie om førskulelærarar si meistring av rolla i lys av kvalifiseringa til yrket og arbeidsdelinga med assistentane.

Wenke Mork Rogne

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 14. november 2014 (UiO). Avhandling: På sporet av meining. Korleis unge lesarar arbeider med multiple, delvis motstridande tekstar. Ein empirisk mixed-methods-studie av sjuandeklassingar sine strategiske aktivitetar.

Pål Hamre

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 15. august 2014 (UiB). Avhandling: Norskfaget og skjønnlitteraturen. Ein studie av norskfaglege normtekstar 1739-2013.

Liv Grethe Kinn

Avdeling for samfunnsfag og historie. Ph.D. 3. april 2014 (UiB). Avhandling: Round Trips to Work. Qualitative studies of how persons with severe mental illness experience work integration.

Siv Måseidvåg Gamlem

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 11. mars 2014 (UiS). Avhandling: Tilbakemelding som støtte for læring på ungdomssteget.

Ellen Lexerød Hovlid

Avdeling for mediefag. Ph.D. 21. februar 2014 (UiB).
Avhandling: Vern av privatlivets fred mot offentliggjøring. 

Bjørg Nesje Nybø

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 13. desember 2013 (UiO). Avhandling: Skriftkulturen i ei språkleg revitalisering. Ei samanlikning av framveksten av irsk og nynorsk skriftkultur.

Bente Hasle

Avdeling for samfunnsfag og historie. Ph.D. 21. juni 2013 (NTNU).
Avhandling: Kjærlighet og verdighet i tilfriskningsprosesser – om foreldreskap når barn har psykiske vansker. (Bibsys).

Sverre Kjetil Rød

Avdeling for mediefag. Ph.D. 28. mai 2013 (NTNU).
Avhandling: Risk communication in relation to an imminent rockslide and tsunami. (Bibsys)

Harald E. Tafjord

Avdeling for samfunnsfag og historie. Ph.D. 26. april 2013 (UiO).
Avhandling: Conflict, Friends and Ideology: Aspects of Political Culture in Early Twelfth-Century Castile-Leon. (Bibsys).

Hilde Opsal

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 22. mars 2013 (UiA).
Avhandling: Bruk av elevbøker i matematikk på ungdomssteget: ein kasusstudie. (Bibsys)

Marit Ulvund

Avdeling for kulturfag. Ph.D. 14. mars 2013 (NTNU).
Avhandling: Echo Theatre. From Experience to Performance. (Bibsys)

Pål Aam

Avdeling for mediefag. Ph.D. 1. mars 2013 (NTNU).
Avhandling: Fjernsynsforskaren - frå kritikar til innovatør. (Bibsys)