Profile picture for user straumek

Kjersti Straume

Førsteamanuensis

Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

DigiGLU - digital kompetanse i lærarutdanningane
Publisert 2018 av Nils Magne Magerøy, Kjersti Straume, Eirik Hammersvik

Pilot: Story Map som grunnlag for ekursjonsplanlegging og eksursjonsrapportering.
Publisert 2018 av Kjersti Straume

DigiGLU - Digital kompetanse i grunnskulelærarutdanningane. Presentasjon av prosjekt
Publisert 2018 av Kjersti Straume, Nils Magne Magerøy, Eirik Hammersvik

GLUmaster i samfunnsfag, sammenheng og progresjon: Med sted som eksempel
Publisert 2018 av Kjersti Straume, Eirik Hammersvik

Utvikling av romleg forståing ("spatial literacy") hos elevar i grunnskulen. Digitale kart på mobile einingar - didaktiske moglegheiter og utfordringar i kartopplæring.
Publisert 2017 av Kjersti Straume

Den nye regionen
Publisert 2016 av Kjersti Straume

Interpretation-based land cover mapping. Possibilities and challenges for rural land management [ISBN 978-82-308-3398-8]
Publisert 2016 av Kjersti Straume

Den nye regionen, frå Runde til Videsæter 50s.
Publisert 2015 av Kjersti Straume

Inn på tunet. Innovative dagaktivitetstilbod til personar med demens? Rapport nr. 70/2015. 46s.
Publisert 2015 av Anne-Sofie Egset, Kjersti Straume, Marte Fanneløb Giskeødegård

Byregionen Volda-Ørsta, utfordringar og moglegheiter for regional utvikling og attraktivitet [ISBN 978-82-7692-343-8] 122s.
Publisert 2015 av Gro Marit Grimsrud, Kjersti Straume, Marit Owren Nygård, Knut Vareide

Ar5 endringsanalysar og overvaking av matjordresursar; «Er endring verkeleg endring"
Publisert 2012 av Kjersti Straume

Change in Agricultural landscapes – Mapping farmland loss
Publisert 2011 av Kjersti Straume

Presentasjon av resultat frå Ar5 interpretasjons-test
Publisert 2011 av Kjersti Straume

Landscape and settlement change
Publisert 2008 av Kjersti Straume