Profile picture for user straumek

Kjersti Straume

Førsteamanuensis

Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Strategisk samarbeid Volda og Ørsta kommunar. Stadidentitet 13s.
Publisert 2022 av Gro Anita Bårdseth, Kjersti Straume

Stad, identitet og lokalsamfunn - ein analyse av læreverk i samfunnsfag
Publisert 2022 av Kjersti Straume, Kari Aslaug Hasle

Samskapande planprosessar. Forventingar til digital tvilling.
Publisert 2022 av Gro Anita Bårdseth, Kjersti Straume

DigiGLU - digital kompetanse i lærarutdanningane
Publisert 2018 av Nils Magne Magerøy, Kjersti Straume, Eirik Hammersvik

Pilot: Story Map som grunnlag for ekursjonsplanlegging og eksursjonsrapportering.
Publisert 2018 av Kjersti Straume

DigiGLU - Digital kompetanse i grunnskulelærarutdanningane. Presentasjon av prosjekt
Publisert 2018 av Kjersti Straume, Nils Magne Magerøy, Eirik Hammersvik

GLUmaster i samfunnsfag, sammenheng og progresjon: Med sted som eksempel
Publisert 2018 av Kjersti Straume, Eirik Hammersvik

Utvikling av romleg forståing ("spatial literacy") hos elevar i grunnskulen. Digitale kart på mobile einingar - didaktiske moglegheiter og utfordringar i kartopplæring.
Publisert 2017 av Kjersti Straume

Den nye regionen
Publisert 2016 av Kjersti Straume

Interpretation-based land cover mapping. Possibilities and challenges for rural land management [ISBN 978-82-308-3398-8]
Publisert 2016 av Kjersti Straume

Den nye regionen, frå Runde til Videsæter 50s.
Publisert 2015 av Kjersti Straume

Inn på tunet. Innovative dagaktivitetstilbod til personar med demens? Rapport nr. 70/2015. 46s.
Publisert 2015 av Anne-Sofie Egset, Kjersti Straume, Marte Fanneløb Giskeødegård

Byregionen Volda-Ørsta, utfordringar og moglegheiter for regional utvikling og attraktivitet [ISBN 978-82-7692-343-8] 122s.
Publisert 2015 av Gro Marit Grimsrud, Kjersti Straume, Marit Owren Nygård, Knut Vareide

Ar5 endringsanalysar og overvaking av matjordresursar; «Er endring verkeleg endring"
Publisert 2012 av Kjersti Straume

Change in Agricultural landscapes – Mapping farmland loss
Publisert 2011 av Kjersti Straume

Presentasjon av resultat frå Ar5 interpretasjons-test
Publisert 2011 av Kjersti Straume

Landscape and settlement change
Publisert 2008 av Kjersti Straume