Profile picture for user HelgaL

Helga Synnevåg Løvoll

Førsteamanuensis

Idrett og friluftsliv

Seksjonsleder og bachelorkoordinator friluftsliv

 

Utdanning

PhD fra psykologisk institutt, UiB, 2016 (avhandling tilgjengelig online: http://bora.uib.no/handle/1956/12675)

Hovedfag friluftsliv, NIH/Høgskolen i Telemark, 1998

Cand mag med 2-årig studium i friluftsliv-, natur og kulturveiledning, grunnfag miljøkunnskap, grunnfag filosofi + Ex phil, 1995

 

Undervisning

IFL 205 Helsefremmende arbeid, IFL 206 Bacheloroppgave, IFL 203 Friluftsliv I, IFL 112 Naturguiding i kyst- og fjordlandskap, IFL 113 Naturguiding som profesjon

 

Forskningsgrupper

Beauty of nature (HVO/USA), Forskningsgruppa for kultur og helse (AKF)

SIPA (UIB) http://www.uib.no/rg/sipa

European Flow Reseach Network (EFRN) http://efrn.webs.com/

REPAC, Norges idrettshøyskole

 

Forskningsinteresser

Positive følelser, flyt, eudaimonisk well-being, motivasjonspsykologi, friluftslivets kjerneverdier, opplevelser, følelser i kroppsøvingsfaget

 

Recent publication:

Løvoll, H. S., Røysamb, E., & Vittersø, J. (2017). Experiences matter: Positive emotions facilitate intrinsic motivation. Cogent Psychology, 4(1), 1340083. doi:10.1080/23311908.2017.1340083

available online: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311908.2017.1340083

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Friluftsliv: Aesthetic and Psychological Experience of Wilderness Adventure
Publisert 2020 av Mark Graves, Helga Synnevåg Løvoll, Knut-Willy Sæther

Naturen som rom: Filosofisk samtale gjennom erfaring i natur
Publisert 2020 av Helga Synnevåg Løvoll

Kunsten å gå: Pilegrimsvandring og subjektiv livskvalitet
Publisert 2020 av Helga Synnevåg Løvoll, Wenche Torrissen

Perceptions of Contextual Stressors in Norwegian Physical Education Lessons
Publisert 2020 av Eli-Karin Sjåstad Åsebø, Helga Synnevåg Løvoll, Rune Johan Krumsvik

Feeling at Home in the Wilderness: Environmental Conditions, Well-Being & Aesthetic Experience
Publisert 2020 av Knut-Willy Sæther, Helga Synnevåg Løvoll, Mark Graves

Experiential learning in the outdoors : the Norwegian tradition
Publisert 2020 av Helga Synnevåg Løvoll

Development of positive emotions in physical education: Person-centered approach for understanding motivational stability and change
Publisert 2019 av Helga Synnevåg Løvoll, Marte Bentzen, Reidar Säfvenbom

Læringsklima, motivasjon og mestring
Publisert 2019 av Helga Synnevåg Løvoll

Opplevelser av skjønnhet i fjellet
Publisert 2019 av Helga Synnevåg Løvoll, Knut-Willy Sæther, Mark Graves

The inner feeling of glacier hiking: an exploratory study of “immersion” as it relates to flow, hedonia and eudaimonia
Publisert 2019 av Helga Synnevåg Løvoll

Experiences matter: Positive emotions facilitate intrinsic motivation
Publisert 2017 av Helga Synnevåg Løvoll, Espen Røysamb, Joar Vittersø

Experiencing the outdoors: peak episodes are interesting but the memories are pleasant
Publisert 2016 av Helga Synnevåg Løvoll, Joar Vittersø, Bente Wold

Friluftsliv - om å føle nærhet til natur (oversatt fra norsk til tsjekkisk)
Publisert 2015 av Helga Synnevåg Løvoll

Can balance be boring?: A critique of the “challenges should match skills” hypotheses in flow theory
Publisert 2014 av Helga Synnevåg Løvoll, Joar Vittersø

Oplevelse og læring i naturen
Publisert 2012 av Helga Synnevåg Løvoll

Levendegjøring av kystkulturhistorie
Publisert 2006 av Helga Synnevåg Løvoll

Uren, luren, himmelturen!
Publisert 2003 av Helga Synnevåg Løvoll

Anna

Ta vare på deg selv i pandemien
Publisert 2021 av Helga Synnevåg Løvoll

Lys til sinns i den mørke tiden
Publisert 2020 av Helga Synnevåg Løvoll

Friluftslivsprofilen
Publisert 2020 av Helga Synnevåg Løvoll

Du kan sitte stille i skogen og bli stadig sunnere
Publisert 2020 av Helga Synnevåg Løvoll

Friluftsliv: The Norwegian love for the outdoors
Publisert 2020 av Helga Synnevåg Løvoll

En tur i uka hvor du legger merke til detaljene rundt deg, gjør deg gladere og mindre stressa, ifølge studie
Publisert 2020 av Helga Synnevåg Løvoll

Friluft som terapi
Publisert 2020 av Helga Synnevåg Løvoll

Podkast: Hvordan naturen påvirker våre følelser
Publisert 2020 av Helga Synnevåg Løvoll

Friluftsambassadøren
Publisert 2020 av Helga Synnevåg Løvoll

Opplevelser som gir retning
Publisert 2020 av Helga Synnevåg Løvoll

Future skills. Ferdigheiter for framtida
Publisert 2020 av Helga Synnevåg Løvoll

Møt ein forskar (film)
Publisert 2020 av Helga Synnevåg Løvoll

Friluftsliv handler ikke bare om aktiviteter
Publisert 2020 av Helga Synnevåg Løvoll

Å sitte i ro i skogen kan være like bra for helsa som å løpe opp en fjelltopp
Publisert 2020 av Helga Synnevåg Løvoll

Skrytebilder fra fjelltopper og tider på løpeturer i skogen imponerer ikke førsteamanuensis Helga S. Løvoll
Publisert 2020 av Helga Synnevåg Løvoll

Naturopplevelser og naturvern. Introduksjon til filmen "Kvinne på krigsstien"
Publisert 2019 av Helga Synnevåg Løvoll

Development of positive emotions in physical education in association with motivation: A person-centered approach
Publisert 2019 av Helga Synnevåg Løvoll, Marte Bentzen, Reidar Säfvenbom

Opplevelser av skjønnhet i vinterfjellet
Publisert 2018 av Helga Synnevåg Løvoll, Knut-Willy Sæther, Mark Graves

Friluftsliv: Estetiske og psykologiske opplevelser i naturen
Publisert 2018 av Knut-Willy Sæther, Helga Synnevåg Løvoll

Experiences of beauty in extreme outdoor wilderness
Publisert 2018 av Helga Synnevåg Løvoll, Knut-Willy Sæther, Mark Graves

Jakta på den rette turbalansen
Publisert 2018 av Helga Synnevåg Løvoll

Flyt og indre motivasjon
Publisert 2018 av Helga Synnevåg Løvoll

Friluftsliv: Aesthetic and psychological experience of wilderness adventure
Publisert 2018 av Knut-Willy Sæther, Mark Graves, Helga Synnevåg Løvoll

Mestring i hverdagen: Betydningen av grunnleggende psykologiske behov
Publisert 2018 av Helga Synnevåg Løvoll

Hvordan tilfredsstille våre grunnleggende psykologiske behov? Teori og praksis om selvbestemmelse
Publisert 2018 av Helga Synnevåg Løvoll

Motivasjon for friluftsliv - DNT 150 år
Publisert 2018 av Helga Synnevåg Løvoll

URØRT - verdien av urørt natur
Publisert 2017 av Helga Synnevåg Løvoll

Enhanced understanding of differences in development of positive emotions among adoescents in physical education over 3-years: A person-centered approach
Publisert 2017 av Helga Synnevåg Løvoll, Marte Bentzen, Reidar Säfvenbom

Den gode turen
Publisert 2017 av Helga Synnevåg Løvoll

Dette gjør høsten til din favorittårstid
Publisert 2017 av Helga Synnevåg Løvoll

Kva er eigentlig urøyvd natur? Verdien av urøyvd natur er tema på forskningsdagane
Publisert 2017 av Helga Synnevåg Løvoll

Deep experiences
Publisert 2017 av Helga Synnevåg Løvoll

Hvorfor hilser vi egentlig på fremmede ute i naturen?
Publisert 2017 av Helga Synnevåg Løvoll

Den universale fjellhilsen
Publisert 2017 av Helga Synnevåg Løvoll

Gutter har mer positive følelser i kroppsøving enn jenter
Publisert 2017 av Helga Synnevåg Løvoll, Marte Bentzen, Reidar Säfvenbom

Friluftsliv på heltid
Publisert 2017 av Helga Synnevåg Løvoll

Semsvannet, for svingende!
Publisert 2017 av Helga Synnevåg Løvoll

Følelser på tur
Publisert 2017 av Helga Synnevåg Løvoll

Doktorgrad på friluftsliv
Publisert 2016 av Helga Synnevåg Løvoll

Hvordan motivere barnet: Gode råd fra en doktor i turglede
Publisert 2016 av Helga Synnevåg Løvoll

Nature guiding: supporting guest happiness along with a low ecological footprint
Publisert 2016 av Helga Synnevåg Løvoll, Ola Einang, Sigmund Andersen, Stig Løland

Inside the Outdoor Experience. On the distinction between pleasant and interesting feelings and their implication in the motivational process [ISBN 978-82-308-3269-1]
Publisert 2016 av Helga Synnevåg Løvoll, Joar Vittersø

The Power of experiences. Momentary experience of intrinsic motivation analyzed With Experience Fluctuation Model and Flow-Simplex
Publisert 2016 av Helga Synnevåg Løvoll, Joar Vittersø, Espen Røysamb

Den beste turgleda kjem etter turen
Publisert 2016 av Helga Synnevåg Løvoll

Positive følelser fasiliterer indremotivasjon
Publisert 2016 av Helga Synnevåg Løvoll, Espen Røysamb, Joar Vittersø

Heller salig enn stressa
Publisert 2016 av Helga Synnevåg Løvoll

Endring, motivasjon og kommunikasjon
Publisert 2016 av Helga Synnevåg Løvoll

Verden vil ha ekte opplevelser
Publisert 2015 av Helga Synnevåg Løvoll

Den gode turen. Hva betyr følelser vi har på tur for et godt liv?
Publisert 2015 av Helga Synnevåg Løvoll

Well-being på arbeid: Følelser fremmer og hemmer tilfredshet og motivasjon, men hvilke følelser trenger vi til hva?
Publisert 2015 av Helga Synnevåg Løvoll

Indicators of flow experience in the outdoor adventure
Publisert 2014 av Helga Synnevåg Løvoll

Den gode turen – samspillet mellom tanker og følelser
Publisert 2014 av Helga Synnevåg Løvoll

Gode opplevlser: Om forholdet mellom følelser og motivasjon
Publisert 2014 av Helga Synnevåg Løvoll

Well-being på arbeidsplassen. En styrkebasert tilnærming
Publisert 2014 av Helga Synnevåg Løvoll

Opplevelser og motivasjon
Publisert 2013 av Helga Synnevåg Løvoll

Hvordan nye opplevelser kan skape endring i motivasjon
Publisert 2013 av Helga Synnevåg Løvoll

Happy feelings in the outdoors
Publisert 2013 av Helga Synnevåg Løvoll, Joar Vittersø

Motivasjon, læring, endring
Publisert 2013 av Helga Synnevåg Løvoll

Jentene på tur
Publisert 2013 av Helga Synnevåg Løvoll

Hva er velfungering?
Publisert 2012 av Helga Synnevåg Løvoll

How important is a peak experience? Eudaimonic and hedonic feelings are transformed differently from real time to remembered experience
Publisert 2012 av Helga Synnevåg Løvoll, Joar Vittersø

Motivasjon for læring/ endring
Publisert 2012 av Helga Synnevåg Løvoll

Forsker på den gode turen
Publisert 2012 av Helga Synnevåg Løvoll

Møte med mørket
Publisert 2011 av Helga S Løvoll

Slik møter du den mørke årstiden
Publisert 2011 av Helga S Løvoll

Den lykkelige turen
Publisert 2011 av Helga S Løvoll

Flytopplevelser gjennom friluftsliv
Publisert 2011 av Helga S Løvoll

Gode turopplevelser, hva er det? Psykologiske bidrag til forskning på subjektive opplevelser
Publisert 2011 av Helga S Løvoll

Turens høydepunkt? En analyse av emosjonelle dynamikker i turevalueringen
Publisert 2011 av Helga S Løvoll

Mot i brystet, vett i pannen : kan man bli syk av å være mye ute på tur?
Publisert 2010 av Helga Synnevåg Løvoll

When the balance is boring: It feels better when challenges are not matching skills
Publisert 2010 av Helga Synnevåg Løvoll, Joar Vittersø

Kan lykke måles?
Publisert 2010 av Helga Synnevåg Løvoll

When the balance is boring. It feels better when challenges are not matching skills
Publisert 2010 av Helga Løvoll, Joar Vittersø

Aristoteliske perspektiv på praksisforståelser i friluftsliv 14s.
Publisert 2009 av Helga Synnevåg Løvoll

Forsking på plakaten: Acting on the edge: High Challenge Facilitates Flow, but Hampers the Experience of Mastery
Publisert 2009 av Helga Synnevåg Løvoll

Acting on the edge: High Challenge Facilitates Flow, but Hampers the Experience of Mastery
Publisert 2009 av Helga Synnevåg Løvoll, Joar Vittersø

Acting on the Edge: High Challenge Facilitates Flow, but Hampers the Experience of Mastery
Publisert 2009 av Helga Løvoll, Joar Vittersø

Den gode turen : en studie av naturopplevelser, livstilfredshet og motivasjon for friluftsliv
Publisert 2008 av Helga Synnevåg Løvoll

Friluftsliv og det gode liv
Publisert 2008 av Helga Synnevåg Løvoll

Ulike opplevelsers betydning for Subjective Wellbeeing på turer av flere dagers varighet, i lys av opplevelser av landskap, plante- og dyreliv, sosiale relasjoner og aktiviteter
Publisert 2008 av Helga Synnevåg Løvoll

Hvordan vekke et friluftslivsengasjement hos idrettsstudenter? : didaktiske erfaringer fra et 3 dagers vinterkurs på Standaleidet 24s.
Publisert 2007 av Helga Synnevåg Løvoll

Levendegjøring av kulturhistorien - et mesterlig prosjekt?
Publisert 2007 av Helga Synnevåg Løvoll

Levendegjøring av kystkulturhistorie
Publisert 2006 av Helga Synnevåg Løvoll

Fysisk aktivitet i skolehverdagen : uteskolen som eksempel
Publisert 2004 av Helga Synnevåg Løvoll

Naturopplevelsen i det postmoderne
Publisert 2004 av Helga Synnevåg Løvoll

Barn og ekstremvær
Publisert 2003 av Helga Synnevåg Løvoll

Arven etter Nelly
Publisert 2002 av Helga Synnevåg Løvoll