Profile picture for user hvk

Hildegunn Valen Kleive

Førsteamanuensis

Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag

Forskning og utviklingsarbeid

PhD 2018: Not that religious. A study of young Tamil religiosity in north-western Norway

Hverdagsreligion

Minoritetsungdom (først og fremst ungdommer med muslimsk og hindubakgrunn) og religiøsitet.

Religion og skole

 

Relevante publikasjoner

Place, Emotion and Aesthetics: Young Tamil Hindu religiosity in north Western Norway. Forthcoming in Journal of Contemporary Religion

Belonging and Discomfort: Young Hindu Religiosity in Rural Norway». Nordic Journal of Religion and Society. Vol 30. no. 1. 2017

 «Mestring og balanse. Trekk ved ung hindureligiøsitet» Prismet. 2017

«Det er no eit pratefag.: RLE-lærere på Sunnmøre om muntlighet, læringssyn, elevsyn og kontekstualitet. I: Kunnskap til hva? Om religion i skolen. B. Afset, K. Hatlebrekke & Kleive (Red.). Akademika forlag 2013, s. 63-81

 

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Kunnskap til hva? Om religion i skolen [ISBN 978-82-321-0209-9] 239s.
Publisert 2013 av Bente Mari Afset, Kristin Hatlebrekke, Hildegunn Valen Kleive
Publisher: Akademika forlag

Anna

Former for religiøsitet i sekulariseringas etterdønninger
Publisert 2020 av Hildegunn Valen Kleive

Bokmelding av boka Hinduer av Nicolaisen 2018
Publisert 2019 av Hildegunn Valen Kleive

Ung tamil på Sunnmøre
Publisert 2019 av Hildegunn Valen Kleive

Forberedelse til fellesskap. Skolens rolle i et mangfoldssamfunn.
Publisert 2019 av Hildegunn Valen Kleive

Not that religious : a study of young Tamil religiosity in north-western Norway
Publisert 2018 av Hildegunn Valen Kleive

Hverdagsreligiøsitet i religionsundervisningen
Publisert 2017 av Hildegunn Valen Kleive

Religion og tilhørighet, unge tamiler på Nord-Vestlandet i Norge
Publisert 2015 av Hildegunn Valen Kleive

Young Tamils and Religion in North-Western Norway. The Temple Bracelet and Issues on Belonging
Publisert 2015 av Hildegunn Valen Kleive

Not that religious. Young Tamils in North Western Norway
Publisert 2014 av Hildegunn Valen Kleive

Minoritetsungdom og spiritualitet
Publisert 2014 av Hildegunn Valen Kleive

RLE er bra nok
Publisert 2013 av Bente Mari Afset, Hildegunn Valen Kleive

Samstemte lærarar om undervisning i RLE-faget
Publisert 2013 av Bente Mari Afset, Kristin Hatlebrekke, Hildegunn Valen Kleive

Muslimske jenter
Publisert 2012 av Hildegunn Valen Kleive

Ungdomsskulejenter på Sunnmøre : med hijab på bygda
Publisert 2009 av Hildegunn Valen Kleive

Med hijab på bygda
Publisert 2009 av Hildegunn Valen Kleive

Tøff hverdag på bygda
Publisert 2009 av Hildegunn Valen Kleive

Muslimske jenter vil være få på bygda
Publisert 2009 av Hildegunn Valen Kleive

Hijab på bygda
Publisert 2009 av Hildegunn Valen Kleive

Muslimske jenter, utdanning og KRL-faget i Distrikts-Norge
Publisert 2007 av Hildegunn Valen Kleive

Lesing som grunnleggende ferdighet i KRL/RE, Bergen
Publisert 2007 av Hildegunn Valen Kleive

Lesing som grunnleggende ferdighet i KRL/RE, Stavanger
Publisert 2007 av Hildegunn Valen Kleive

Lesing som grunnleggende ferdighet i KRL/RE, Kristiansand
Publisert 2007 av Hildegunn Valen Kleive

Lesing som grunnleggende ferdighet i KRL/RE, Førde
Publisert 2007 av Hildegunn Valen Kleive

Lesing som grunnleggende ferdighet i KRL/RE, Molde
Publisert 2007 av Hildegunn Valen Kleive

Hijab på bygda
Publisert 2007 av Hildegunn Valen Kleive

Leiing av læring. Kunnskapsløftet i Ulstein Kommune
Publisert 2006 av Hildegunn Valen Kleive

"Og jeg prøver å finne fram til hva som egentlig står i Koranen"
Publisert 2002 av Hildegunn Valen Kleive