Profile picture for user HaraldT

Harald Endre Tafjord

Førsteamanuensis

Historie

Faglege interesser

Eg tok doktorgrad (PhD) ved Universitetet i Oslo på avhandlinga Conflict, Friends and Ideology: Aspects of Political Culture in Early Twelfth Century Castile-Leon. Dette er ein studie av den politiske kulturen sett frå eit rettsantropoligisk perspektiv, og med eit særleg fokus på konflikten og vennskapet si rolle. Eit anna fokus i avhandlingsarbeidet er relasjonar som går på tvers av dei kulturelle og religiøse skiljelinjene, mellom dei muslimske og dei kristne områda på Den iberiske halvøya.

I åra etter fullført doktorgrad arbeidde eg med regionalhistorie, som ein av fire forfattarar knytt til prosjektet Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane. Prosjektet vart fullført i 2017 med bokverket Soga om Sogn og Fjordane (4 band), der eg var medforfattar av første bandet, Folk i fjordrike – før 1763. Mitt bidrag tok for seg perioden frå vikingtida og fram til reformasjonen.

Prosjektleiar for Bygdehistorie for Skodje (2017-2020).

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Soga om Sogn og Fjordane I. Folk i fjordrike, før 1763 [ISBN 9788245019148] 320s.
Publisert 2017 av Harald Johannes Krøvel, Harald Endre Tafjord
Publisher: Fagbokforlaget

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Vennskap i eit religiøst og kulturelt grenselandskap: persepsjon av vennskap i 1100-talets Castilla-León
Publisert 2012 av Harald Endre Tafjord

Introduksjon
Publisert 2005 av Kari Aslaug Hasle, Jens Johan Hyvik, Harald Endre Tafjord

Anna

Seminar om arkivmaterialet på Høgskulen i Volda
Publisert 2019 av Gunnar Strøm, Stein-Christian Fagerbakken, Ola Teige, Harald Endre Tafjord

Systrond si rolle i norsk historie
Publisert 2018 av Harald Endre Tafjord

Conflicts and the use of exile as a restraint of violence in twelfth century Castile-León – the exiles Rodrigo Díaz del Vivar in the Historia Roderici
Publisert 2018 av Harald Endre Tafjord

Kristendommen kjem til Sogn - religionsskiftet og etableringa av ein kyrkjestruktur, ca. 700-1300
Publisert 2017 av Harald Endre Tafjord

Korkje sjø eller fjell, Skodje er spesiell - og no blir det laga soge
Publisert 2017 av MARIA EMDAL OTTERLEI, Harald Endre Tafjord

Annleisfylket. Presentasjon av "Soga om Sogn og Fjordane"
Publisert 2017 av Harald Johannes Krøvel, Harald Endre Tafjord, Hege Roll-Hansen

Annleisfylket. Presentasjon av "Soga om Sogn og Fjordane"
Publisert 2017 av Ola Svein Stugu, Harald Johannes Krøvel, Harald Endre Tafjord, Jan Anders Timberlid, Oddmund Løkensgard Hoel, Hege Roll-Hansen

Presentasjon av "Soga om Sogn og Fjordane"
Publisert 2017 av Ola Svein Stugu, Harald Johannes Krøvel, Harald Endre Tafjord, Jan Anders Timberlid, Oddmund Løkensgard Hoel, Hege Roll-Hansen

Slik ser fortida til Framtidsfylket ut
Publisert 2016 av Indrehus Krista Lien, Harald Endre Tafjord, Jan Anders Timberlid

Jordbruket i Sogn i mellomalderen
Publisert 2016 av Harald Endre Tafjord

A cross-cultural friendship in the Chronica Adefonsi Imperatoris – the case of Zafadola and King Alfonso VII of Castile-León
Publisert 2016 av Harald Endre Tafjord

Sameksistens mellom folk og religionar i mellomalderens Spania
Publisert 2013 av Harald Endre Tafjord

Conflict, Friends and Ideology: Aspects of Political Culture in Early Twelfth Century Castile-Leon 301s.
Publisert 2013 av Harald Endre Tafjord

Var Harald Hårfagre sogning? Sogn og Fjordane og rikssamlinga
Publisert 2012 av Harald Endre Tafjord

Conflict and friendship in the Historia Roderici
Publisert 2012 av Harald Endre Tafjord

Selja i den nye fylkeshistoria for Sogn og Fjordane
Publisert 2012 av Harald Endre Tafjord

El Cid. Kristen aristokrat - herskar i muslimske Valencia
Publisert 2011 av Harald Endre Tafjord

Lokale røyster i 1905. Unionsoppløysinga i aviser på Nord-Vestlandet [ISBN 82-7661-228-8] 216s.
Publisert 2005 av Kari Aslaug Hasle, Jens Johan Hyvik, Harald Endre Tafjord

Unionsoppløysinga i eit globalt og lokalt perspektiv
Publisert 2005 av Kari Aslaug Hasle, Jens Johan Hyvik, Harald Endre Tafjord

Nordvestlandet og 1905
Publisert 2005 av Kari Aslaug Hasle, Jens Johan Hyvik, Harald Endre Tafjord

Ny busetnadssoge for Stryn
Publisert 2004 av Harald Endre Tafjord

Bokmelding Marit Pauline Kvalsvik: Kvinner stod selv opp og strede
Publisert 2004 av Harald Endre Tafjord

Nasjonalt historikarseminar (HIFO-seminaret) 2004: «Møte mellom kulturar» (hovudsesjon)
Publisert 2004 av Atle Døssland, Arnljot Løseth, Brynjulv Gjerdåker, Harald Endre Tafjord, Jens Johan Hyvik, Morten Løtveit, Kari Aslaug Hasle, Arnfinn Kjelland

Busetnadssoga for Stryn : forprosjektrapport [ISBN 8276612008] 38s.
Publisert 2004 av Arnfinn Kjelland, Harald Endre Tafjord