Profile picture for user festoeya

Anne Randi Fagerlid Festøy

Høgskulelektor

Institutt for pedagogikk

Utdanning

Førskulelærarutdanning

Vidareutdanning i pedagogisk arbeid på småskulesteget 

Mastergrad i spesialpedagogikk

 

Undervisning

BLUFMM Mangfald og meistring. Fordjuping ved barnehagelærarutdanninga

UL 301 Overordna perspektiv på kvalitet i opplæringa i barnehage og skule. Master i undervisning og læring.

ULSP 304 Emneansvarleg for Leiing og åtferd i Master i Undervisning og læring

UL 306/ 306D Rettleiar på masteroppgåver

SP1-110 KFK Emneansvarleg for Læringsmiljø og åtferd. Kompetanse for kvalitet. Vidareutdanning for lærarar på 1. -10. steg

Programansvarleg for studiet Master i undervisning og læring

Utdanningsgruppeleiar for spesialpedagogikkgruppa ved Institutt for pedagogikk

 

Faglege interesser

Spesialpedagogikk

Lærarutdanning

Mobbing

 

Noverande forskingsprosjekt og forskingsnetteverk

Doktorgradsarbeid om spesialundervisninga på småskulesteget

Skolens innsatsteam mot mobbing (SiM)

Medlem i nettverk for spesiapedagogikk for UH-sektoren

Medlem i forskingsgruppa Spesialpedagogikk og inkludering

Medlem i forskingsnettverket Midtnorsk Forskerforum

 

 

Arbeidserfaring

12 års arbeidserfaring i barnehage

4 års arbeidserfaring i grunnskulen

Tilsett ved Høgskulen i Volda sidan august 2010 – d.d.

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Coherence in conditions for learning in special education
Publisert 2018 av Anne Randi Fagerlid Festøy, Peder Haug

Lærar-elevrelasjonen og elevengasjementet si rolle i spesialundervisninga for elevar på 1.-4.steg.
Publisert 2018 av Anne Randi Fagerlid Festøy

Sambandet mellom ordinær opplæring og spesialundervisning i lys av inkludering
Publisert 2017 av Anne Randi Festøy, Peder Haug

Barn og snø - vinterlandskapet som læringsarena
Publisert 2014 av Anne Randi Festøy, Åshild Sævik, Eli-Karin Sjåstad Åsebø

Anna

Koherens i oppfatninga av vilkåra for læring i spesialundervisninga hos elevar, foreldre og lærarar.
Publisert 2018 av Anne Randi Fagerlid Festøy

The relation between ordinary education and special education
Publisert 2017 av Anne Randi Fagerlid Festøy

Sambandet mellom spesialundervisning og ordinær opplæring i lys av inkludering
Publisert 2017 av Anne Randi Fagerlid Festøy

Sambandet mellom ordinær opplæring og spesialundervisning
Publisert 2017 av Anne Randi Festøy

Elev, foreldre og lærarar si oppleving av eleven sine føresetnadar for meistring i opplæringa
Publisert 2017 av Anne Randi Festøy

Vaksen i barnehagen
Publisert 2016 av Anne Randi Festøy

Spesialundervisninga på småskulesteget - kva kjenneteiknar den?
Publisert 2016 av Anne Randi Festøy

Spesialundervinsning. Kva handlar den om?
Publisert 2016 av Anne Randi Festøy

What characterizes the relation between special education and ordinary education?
Publisert 2015 av Anne Randi Festøy

Vaksen i møte med barna i kvardagen
Publisert 2014 av Anne Randi Festøy

Vaksen i barnehagen - og kva tyder det?
Publisert 2014 av Anne Randi Festøy

Inclusion in Norwegian Schools
Publisert 2014 av Anne Randi Festøy, Peder Haug