Profile picture for user helsets

Stig Jarle Helset

Førsteamanuensis

Institutt for språk og litteratur

UTDANNING

Hovudfag i nordisk språk frå Universitetet i Oslo i 2005 og PPU frå Høgskulen i Volda.

DOKTORGRAD

Norm og røyndom - ein statistisk studie av operative normer i det nynorske skriftspråket, 2017, Universitetet i Bergen.

UNDERVISNING

NO101/NO111 Språket som struktur

NO102/NO112 Språket som kultur

NYN302 Vitskapsteori og metode

NYN303 Språkvitskap

ULSP303 Språk- og leseutvikling

ULNO304 Norskfaget, norsklæraren og klasserommet

NYNMGOPPG Masteroppgåve i nynorsk skriftkultur

FORSKARGRUPPE

Leiar for Forskargruppe for nynorsk skriftkultur

Redaktør for skriftserien "Skriftkultur"

ARBEIDSERFARING OG VERV

Leiar for Ivar Aasen-seksjonen for språk, litteratur og kultur 

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Skriftkulturstudiar i ei brytingstid [ISBN 978-82-02-64635-6] 149s.
Publisert 2019 by Stig Jarle Helset, Endre Brunstad
Publisher: Cappelen Damm Akademisk

Toppturar i Sunnmørsalpane. Skiførar til fjella kring Hjørundfjorden, Austefjorden og Storfjorden [ISBN 978-82-93090-38-0] 352s.
Publisert 2015 by Stig Jarle Helset, Håvard Myklebust

Opplev Sunnmørsalpane - Friluftsliv frå fjord til fjell, 2011. Revidert versjon omsett til engelsk: The Sunnmøre Alps - An outdoor guide, 2012 [ISBN 978-82-93090-06-9] 231s.
Publisert 2012 by Stig Jarle Helset, Fredrik Sigurdh, Eirik Vaage

Tindekliv på Sunnmøre - Nokre blad or fjellsoga [ISBN 978-82-992081-7-8] 145s.
Publisert 2012 by Stig Jarle Helset, Dagfinn Hovden, Helge Standal

Opplev Sunnmørsalpane Friluftsliv frå fjord til fjell [ISBN 978-82-93090-04-5] 239s.
Publisert 2011 by Stig Jarle Helset

Anna

Tilhøvet mellom offisielle normer og faktisk språkbruk i nynorsk
Publisert 2018 by Stig Jarle Helset

Språkvitar om "sunnmøringane" i NRK-serien "Heimebane"
Publisert 2018 by Stig Jarle Helset

Norm og røyndom - ein statistisk studie av operative normer i nynorsk
Publisert 2017 by Stig Jarle Helset

Norm og røyndom. Ein statistisk studie av operative normer i det nynorske skriftspråket [ISBN 978-82-308-3018-5]
Publisert 2017 by Stig Jarle Helset, Helge J. Jakhelln Dyvik

Bokpresentasjon "Toppturar i Sunnmørsalpane"
Publisert 2015 by Stig Jarle Helset

Om boka "Toppturar i Sunnmørsalpane"
Publisert 2015 by Stig Jarle Helset

Om teori, metode, data og prov i lingvistikken – ei vitskapsteoretisk drøfting
Publisert 2015 by Stig Jarle Helset

Fjellnamn i Sunnmørsalpane
Publisert 2014 by Stig Jarle Helset

10 minutt lang debatt om årets nyord "å nave" og andre nyord i språket
Publisert 2012 by Stig Jarle Helset

Intervju om tydingsinnhaldet i ordet kompetanse
Publisert 2012 by Stig Jarle Helset

Intervju om utviklinga av tekstene på russekorta
Publisert 2012 by Stig Jarle Helset

Om fjellnamn i Sunnmørsalpane
Publisert 2011 by Stig Jarle Helset

Om kunnskapsgrunnlaget for normeringa av det nynorske skriftspråket 9s.
Publisert 2010 by Stig Jarle Helset

Om kunnskapsgrunnlaget for teoriar om grammatiske reglar 19s.
Publisert 2010 by Stig Jarle Helset