Profile picture for user helsets

Stig Jarle Helset

Førsteamanuensis

Institutt for språk og litteratur

UTDANNING

Hovudfag i nordisk språk frå Universitetet i Oslo i 2005 og PPU frå Høgskulen i Volda.

DOKTORGRAD

Norm og røyndom - ein statistisk studie av operative normer i det nynorske skriftspråket, 2017, Universitetet i Bergen.

UNDERVISNING

NO101/NO111 Språket som struktur

NO102/NO112 Språket som kultur

NO201 Nynorsk skriftkultur

NYN301 Skriftkultur. Ei innføring

NYN302 Vitskapsteori og metode

NYN303 Språkvitskap

ULSP303 Språk- og leseutvikling

ULNO304 Norskfaget, norsklæraren og klasserommet

NYNMGOPPG Masteroppgåve i nynorsk skriftkultur

Studieprogramansvarleg for Master i nynorsk skriftkultur

FORSKARGRUPPE

Leiar for Forskargruppe for nynorsk skriftkultur

Redaktør for skriftserien "Skriftkultur"

ARBEIDSERFARING OG VERV

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Vilkår for nynorsk mellom barn og unge [ISBN 9788202693527] 306s.
Publisert 2020 av Gudrun Kløve Juuhl, Stig Jarle Helset, Endre Brunstad
Publisher: Cappelen Damm Akademisk

Skriftkulturstudiar i ei brytingstid [ISBN 9788202632663] 149s.
Publisert 2019 av Stig Jarle Helset, Endre Brunstad
Publisher: Cappelen Damm Akademisk

Toppturar i Sunnmørsalpane. Skiførar til fjella kring Hjørundfjorden, Austefjorden og Storfjorden [ISBN 978-82-93090-38-0] 352s.
Publisert 2015 av Stig Jarle Helset, Håvard Myklebust

Opplev Sunnmørsalpane - Friluftsliv frå fjord til fjell, 2011. Revidert versjon omsett til engelsk: The Sunnmøre Alps - An outdoor guide, 2012 [ISBN 978-82-93090-06-9] 231s.
Publisert 2012 av Stig Jarle Helset, Fredrik Sigurdh, Eirik Vaage

Tindekliv på Sunnmøre - Nokre blad or fjellsoga [ISBN 978-82-992081-7-8] 145s.
Publisert 2012 av Stig Jarle Helset, Dagfinn Hovden, Helge Standal

Opplev Sunnmørsalpane Friluftsliv frå fjord til fjell [ISBN 978-82-93090-04-5] 239s.
Publisert 2011 av Stig Jarle Helset

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Nettbrukaren i fokus: digitalisering av Norsk ordbok a–h
Publisert 2020 av Johan Myking, Oddrun Grønvik, Stig Jarle Helset

Språkveksling på grunnlag av tekstnormer og mottakarforventingar mellom ungdomar i det nynorske kjerneområdet
Publisert 2020 av Stig Jarle Helset, Endre Brunstad

Writing practice in a society with codified variation: a correspondence analysis of writing practice in New Norwegian/Nynorsk
Publisert 2020 av Stig Jarle Helset

Kva for motiv ligg bak namngjeving? Ei gransking med utgangspunkt i namn på klatreruter
Publisert 2019 av Stig Jarle Helset

Utfordringar og moglegheiter for skriftkulturforskinga
Publisert 2019 av Endre Brunstad, Stig Jarle Helset

Norm og røyndom – tilhøvet mellom fastsett og operativ norm i nynorsk
Publisert 2018 av Stig Jarle Helset

Om kunnskapsgrunnlaget for normeringa av det nynorske skriftspråket
Publisert 2018 av Stig Jarle Helset

Språknormer og danning
Publisert 2017 av Stig Jarle Helset

Tilhøvet mellom konservative, moderate og radikale former i nynorsk - ein studie av nynorskskrivaren sine språklege intuisjonar og val
Publisert 2016 av Stig Jarle Helset

Tilhøvet mellom nynorsk normering og språkbruk : ein statistisk studie av språkbruken i nynorske aviser
Publisert 2015 av Stig Jarle Helset

Om kunnskapsgrunnlaget for to grammatiske teoriar.
Publisert 2014 av Stig Jarle Helset

Tilhøvet mellom onomastikon og leksikon : ei gransking med utgangspunkt i namn på pinaklar og klatreruter
Publisert 2013 av Stig Jarle Helset

Om fjellnamn på Sunnmøre
Publisert 2012 av Stig Jarle Helset

Anna

- Vanskeleg å vere nynorskelev [intervju av Janne-Marit Myklebust]
Publisert 2020 av Eli Bjørhusdal, Gudrun Kløve Juuhl, Per Magnus Finnanger Sandsmark, Stig Jarle Helset

Intervju om årets nyord i norsk
Publisert 2019 av Stig Jarle Helset

Nettbrukaren i fokus: Norsk Ordbok, revisjon a-h (NO-AH)
Publisert 2019 av Stig Jarle Helset, Johan Myking, Oddrun Grønvik

Språkveksling, tekstnormer og mottakarforventingar mellom ungdom i det nynorske kjerneområdet
Publisert 2019 av Stig Jarle Helset, Endre Brunstad

Tilhøvet mellom offisielle normer og faktisk språkbruk i nynorsk
Publisert 2018 av Stig Jarle Helset

Språkvitar om "sunnmøringane" i NRK-serien "Heimebane"
Publisert 2018 av Stig Jarle Helset

Norm og røyndom - ein statistisk studie av operative normer i nynorsk
Publisert 2017 av Stig Jarle Helset

Norm og røyndom. Ein statistisk studie av operative normer i det nynorske skriftspråket [ISBN 978-82-308-3018-5]
Publisert 2017 av Stig Jarle Helset, Helge J. Jakhelln Dyvik

Bokpresentasjon "Toppturar i Sunnmørsalpane"
Publisert 2015 av Stig Jarle Helset

Om boka "Toppturar i Sunnmørsalpane"
Publisert 2015 av Stig Jarle Helset

Om teori, metode, data og prov i lingvistikken – ei vitskapsteoretisk drøfting
Publisert 2015 av Stig Jarle Helset

Fjellnamn i Sunnmørsalpane
Publisert 2014 av Stig Jarle Helset

10 minutt lang debatt om årets nyord "å nave" og andre nyord i språket
Publisert 2012 av Stig Jarle Helset

Intervju om tydingsinnhaldet i ordet kompetanse
Publisert 2012 av Stig Jarle Helset

Intervju om utviklinga av tekstene på russekorta
Publisert 2012 av Stig Jarle Helset

Om fjellnamn i Sunnmørsalpane
Publisert 2011 av Stig Jarle Helset

Om kunnskapsgrunnlaget for normeringa av det nynorske skriftspråket 9s.
Publisert 2010 av Stig Jarle Helset

Om kunnskapsgrunnlaget for teoriar om grammatiske reglar 19s.
Publisert 2010 av Stig Jarle Helset