Profile picture for user WenkeMR

Wenke Mork Rogne

Førsteamanuensis

Institutt for språk og litteratur

Prosjektleiar for FINNUT-prosjektet DigiHand (2017-2021) finansiert av Forskingsrådet som skal undersøkje 1. klassingar si skriftspråksutvikling ved bruk av digitale verktøy i samarbeid med Universitetet i Stavanger. 

FORSKINGSINTERESSER: 

  • Digital literacy, byrjaropplæring, arbeid med multiple tekstar, leseprosessar og strategibruk, kritisk tenking og kjeldemedvit, djupnelæring og læringsprosessar, studentar sitt vurderingsarbeid, skriveprosessar og litteraturdidaktikk.
     

UTDANNING:

  • 2009-2014: PhD i utdanningsvitskap frå Universitetet i Oslo. Tittel på avhandlinga: På sporet av meining. Korleis unge lesarar arbeider med multiple, delvis motstridande tekstar. Ein empirisk mixed-methods-studie av sjuandeklassingar sine strategiske aktivitetar. 

  • 2003: Praktisk-pedagogisk utdanning, Universitetet i Bergen

  • 2000-2002: Hovudfag i allmenn litteraturvitskap i Universitetet i Bergen

  • 1999: Engelsk grunnfag, Universitetet i Bergen

  • 1996-1997: Grunnfag og mellomfagstillegg i Nordisk frå Høgskulen i Volda


VERV:

Seksjonsleiar i norsk i lærarutdanninga, Institutt for språk og litteratur, Høgskulen i Volda (2016-2018)
Styremedlem for AHL i Forskarforbundet, Høgskulen i Volda (2016-2018)

REFEREE: 

Referee for Nordic Journal of Literacy Research, Acta Didactica, Gyldendal Forlag, Journal of Modern Language Methodology. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Dybdelæring og kjerneelementer i fag [ISBN 978-82-8372-134-8] 79s.
Publisert 2018 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne
Publisher: Pedlex Norsk Skoleinformasjon

Læringsprosesser - dybdeforståelse, danning og kompetanse [ISBN 9788205491816] 128s.
Publisert 2016 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne
Publisher: Gyldendal Akademisk

Dybdelæring i skolen [ISBN 9788278419014] 62s.
Publisert 2015 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne
Publisher: Pedlex Norsk Skoleinformasjon

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Examining students’ feedback engagement and assessment experiences: a mixed study
Publisert 2020 av Kim-Daniel Vattøy, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne

Pupils’ Information Processing and Its Implications for Learning and Assessment: A Think-Aloud Study
Publisert 2019 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Studenters oppfatninger av modelltekster i grunnskolelærerutdanningen
Publisert 2018 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne

Strategibruk i kunnskapssamfunnet : ein studie av elevar med høg og låg lesekunne som les multiple tekstar i norskfaget
Publisert 2017 av Wenke Mork Rogne

Å byggje bruer: Lærarrolla i omgrepsorientert leseundervisning
Publisert 2015 av Wenke Mork Rogne

Lesing av delvis motstridende tekster i syvende klasse
Publisert 2013 av Wenke Mork Rogne, Helge Ivar Strømsø

Anna

Inblik og inspirasjon fra forskningsarbejdet på Høgskulen i Volda
Publisert 2019 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

DigiHand - Writing development in digital classrooms
Publisert 2019 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne

Handskrift eller tastatur i tidleg tekstproduksjon?
Publisert 2019 av Eivor Finset Spilling, Vibeke Rønneberg, Wenke Mork Rogne, Mark Torrance

Bruk av nettbrett i skulen
Publisert 2019 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne

The emergence of writing literacy in digital classrooms
Publisert 2019 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne

DigiHand - The emergence of writing skills in the digital classroom
Publisert 2019 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne, Vibeke Rønneberg, Per Henning Uppstad

Dybdelæring - kompetanser og læring
Publisert 2018 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne

Forskarar frå Volda: Søkjer førsteklasser med eller utan tastatur
Publisert 2018 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Blir handskrifta øydelagd av nettbrett i skulen?
Publisert 2018 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Søker førsteklassinger med og utan tastatur
Publisert 2018 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

DigiHand
Publisert 2018 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Søkjer førsteklasser med og utan tastatur
Publisert 2018 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

DigiHand - Design og metode
Publisert 2018 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

DigiHand - handskriftsutvikling i den digitale tida
Publisert 2018 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Håndskrift i den digitale tida
Publisert 2017 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Skal forske på nettbrett i skulen
Publisert 2017 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Blir handskrifta øydelagd av nettbrett i skulen?
Publisert 2017 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Ørsta-damer granskar handskrift
Publisert 2017 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Deeper learning and Assessment in 7th graders reading comprehension processes
Publisert 2017 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Young Students' Reading of Partly Contradictory Texts: A Think-Aloud Study
Publisert 2017 av Wenke Mork Rogne, Helge Ivar Strømsø

Djupnelæring og leseforståing
Publisert 2016 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Djupnelæring i kunnskapssamfunnet
Publisert 2016 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Djupnelæring i kunnskapssamfunnet
Publisert 2016 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Djupnelæring i skulen
Publisert 2016 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne

Dybdelæring
Publisert 2016 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering i opplæringa - vurdering og tilbakemelding for læring
Publisert 2016 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne

Pupils' Information Processing. Implications for Learning and Assessment; a Think-Aloud Study
Publisert 2016 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Læringsprosessar - djupneforståing og kompetansar
Publisert 2016 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

På sporet av meining
Publisert 2015 av Wenke Mork Rogne

Contradiction matters: How young students process and integrate information from multiple conflicting documents: A think-aloud study
Publisert 2015 av Wenke Mork Rogne, Helge Ivar Strømsø

Presenter og diskuter et forslag til en intervensjon for å fremme ungdomsskoleelevers forståelse og integrasjon av informasjon fra både trykte og digitale tekster.
Publisert 2014 av Wenke Mork Rogne

Lokale doktorar er viktig
Publisert 2014 av Wenke Mork Rogne

Internett gir leseskilnad
Publisert 2014 av Wenke Mork Rogne

På sporet av meining. Korleis unge lesarar arbeider med multiple, delvis motstridande tekstar. Ein empirisk mixed-methods-studie av sjuandeklassingar sine strategiske aktivitetar 267s.
Publisert 2014 av Wenke Mork Rogne

The Role of Overlapping and Contradictory Information In Students' Multiple Texts Comprehension
Publisert 2012 av Wenke Mork Rogne, Helge Ivar Strømsø

Korleis påverkar overlappande, motstridande og unik informasjon forståinga når unge elevar les multiple tekstar?
Publisert 2011 av Wenke Mork Rogne, Helge Ivar Strømsø

På sporet av meining : korleis unge lesarar integrerer informasjon frå multiple tekstar
Publisert 2010 av Wenke Mork Rogne

In Search of Meaning
Publisert 2009 av Wenke Mork Rogne

Forsking på plakaten: In Search of Meaning
Publisert 2009 av Wenke Mork Rogne