Profile picture for user busengel

Elisabeth Busengdal

Stipendiat

Stipendiat

Avdeling for samfunnsfag og historie.

Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag.

Doktorgradsprogram: Helse og sosialfag- profesjonsutøving- vilkår og utvikling (HVO/HIM).

Bakgrunn

Mastergrad i samfunnsplanlegging og leiing (HVO).

Undervisning

Bachelor i planlegging og administrasjon: Sosiologi og leiing.

Forsking og interessefelt

  • Samfunnsplanlegging og Kommunal planlegging.
  • Organisasjons- og samfunnsutvikling, Institusjonell kapasitetsbygging.
  • Politikkanalyse og politiske diskursar.
  • Integreringsarbeid i kommunane.
  • Vitskapsteori.
  • Habermas.
  • Profesjonsetikk.

Forskingsgrupper

Demokrati og medverknad https://www.hivolda.no/forsking/forskingsgrupper-0/demokrati-og-medverknad

Profesjonsetikk: https://www.hivolda.no/forsking/forskingsgrupper-0/profesjonsetikk

NAV-gruppe: https://www.hivolda.no/forsking-og-utvikling-0/forskingsgrupper

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin