Profile picture for user fiskerar

Arve Fiskerstrand

Høgskulelektor

Institutt for realfag

Utdanning

- Almennlærar

- Mastergrad i matematikkdidaktikk; Motivasjon for aktivitet i matematikk

 

Arbeidserfaring

- Høgskulelektor i grunnskulelærarutdanning og ulike typar vidareutdanning

- Lærar/lektor på barnetrinn, ungdomstrinn og vidaregåande skule

- Rektor på grunnskule (1.-10.trinn)

 

Faglege interesser

- Meistring og motivasjon for matematikk

- Tidleg innsats i matematikk

- Foreldre si rolle i elevane si læring

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Inkluderingsarbeid i fagfornyinga
Publisert 2020 av Arve Fiskerstrand

Home parental involvement in mathematics learning
Publisert 2020 av Arve Fiskerstrand

Overordna del og fagfornyinga - grep om djupet
Publisert 2020 av Arve Fiskerstrand

Overordna del og fagfornyinga - grep om djupet
Publisert 2020 av Arve Fiskerstrand

Parental involvement in Norwegian schools – understanding and implementation in educational policy and practice field, and further effect on motivation and achievement in mathematics learning
Publisert 2019 av Arve Fiskerstrand

Fagfornyinga - for grunnskulen
Publisert 2019 av Arve Fiskerstrand

Fagfornying for praksisfeltet
Publisert 2019 av Arve Fiskerstrand

Overordna del og fagfornying - grep om djupet
Publisert 2019 av Arve Fiskerstrand

Verdigrunnlaget i læreplanen - korleis kan den prege undervisning og opplæring i matematikk
Publisert 2019 av Arve Fiskerstrand

Overordna del og fagfornying - grep om djupet
Publisert 2019 av Arve Fiskerstrand

Overordna del og fagfornying - grep om djupet
Publisert 2019 av Arve Fiskerstrand

Overordna del og fagfornying - grep om djupet
Publisert 2019 av Arve Fiskerstrand

Overordna del og fagfornying - grep om djupet
Publisert 2019 av Arve Fiskerstrand

Overordna del og fagfornying - grep om djupet
Publisert 2019 av Arve Fiskerstrand

Overordna del og fagfornying - grep om djupet
Publisert 2019 av Arve Fiskerstrand

Fagfornyinga - grep om djupet
Publisert 2019 av Arve Fiskerstrand

Matematikk 2019 - "opne dører mot verda og framtida"
Publisert 2019 av Arve Fiskerstrand

Produktive matematiske diskusjoner - rammer og innhold
Publisert 2019 av Arve Fiskerstrand

Samtaletrekk - den matematiske samtalen - rammer og innhold
Publisert 2019 av Arve Fiskerstrand

Språk og læring - språkets og samtalens betydning for læring
Publisert 2019 av Arve Fiskerstrand

Overordna del og fagfornyinga - grep om djupet
Publisert 2019 av Arve Fiskerstrand

Overordna del og fagfornyinga - grep om djupet
Publisert 2019 av Arve Fiskerstrand

Overordna del og fagfornyinga
Publisert 2019 av Arve Fiskerstrand

Overordna del og fagfornyinga
Publisert 2019 av Arve Fiskerstrand

Overordna del og fagfornyinga
Publisert 2019 av Arve Fiskerstrand

Fagfornyinga - korleis arbeide med fagfornyinga i UH
Publisert 2019 av Arve Fiskerstrand

Fagfornyinga - korleis ta i bruk og utvikle arbeidet med fagfornyinga
Publisert 2019 av Arve Fiskerstrand

Fagfornying i matematikk - å sjå det same
Publisert 2019 av Arve Fiskerstrand

Verdier og vurdering - hvordan sette verdi på prosesser og gjennom vurderingspraksis
Publisert 2019 av Arve Fiskerstrand

Nettverksarbeid og samarbeid med UH - strukturer og innhold
Publisert 2019 av Arve Fiskerstrand

Mestring og motivasjon - hvordan skape og ta vare på barn og unge sin motor for læring
Publisert 2019 av Arve Fiskerstrand

Parental involvement in Norwegian schools – understanding and practice, and further effect on mathematical learning
Publisert 2019 av Arve Fiskerstrand

Fagfornyinga - i eit leiarperspektiv
Publisert 2019 av Arve Fiskerstrand

Undring og utforsking - hvordan skape og ta vare på barn og unge sin nysgjerrighet
Publisert 2019 av Arve Fiskerstrand

Holdninger og kultur til matematikk og læring - foreldrerollen
Publisert 2019 av Arve Fiskerstrand

Holdninger og kultur til matematikk og læring - foreldrerollen
Publisert 2019 av Arve Fiskerstrand

Holdninger og kultur til matematikk og læring - foreldrerollen
Publisert 2019 av Arve Fiskerstrand

Fagfornyinga i skulen: Utfordringar og muligheiter for skuleeigarar og høgskule
Publisert 2019 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Arve Fiskerstrand

Holdninger og kultur - hvordan være foreldre i en realfagssatsing?
Publisert 2018 av Arve Fiskerstrand

Holdninger og kultur - hvordan forholde seg til realfagssatsingen?
Publisert 2018 av Arve Fiskerstrand

Foreldreinvolvering
Publisert 2018 av Arve Fiskerstrand

Foreldre og realfag
Publisert 2018 av Arve Fiskerstrand

Foreldreinvolvering i matematikk
Publisert 2018 av Arve Fiskerstrand

Tre omdreiingar - utviklingsstrategi med refleksjonsnotat som verktøy
Publisert 2017 av Arve Fiskerstrand, Lisa Vedde Fiskerstrand, Kari Leikanger Buset

Det store forkursløftet - ein illusjon
Publisert 2016 av Arve Fiskerstrand

Motivasjon for matematikk fra startblokken
Publisert 2005 av Arve Fiskerstrand

Hva har mestring å si for motivasjon i elevaktiv undervisning?
Publisert 2005 av Arve Fiskerstrand

Mathematics Activity and Motivation
Publisert 2004 av Arve Fiskerstrand