Profile picture for user fiskerar

Arve Fiskerstrand

Høgskulelektor

Institutt for realfag

Utdanning

- Almennlærar

- Mastergrad i matematikkdidaktikk; Motivasjon for aktivitet i matematikk

 

Arbeidserfaring

- Høgskulelektor i grunnskulelærarutdanning og ulike typar vidareutdanning

- Lærar/lektor på barnetrinn, ungdomstrinn og vidaregåande skule

- Rektor på grunnskule (1.-10.trinn)

 

Faglege interesser

- Meistring og motivasjon for matematikk

- Tidleg innsats i matematikk

- Foreldre si rolle i elevane si læring

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Foreldreinvolvering
Publisert 2018 by Arve Fiskerstrand

Foreldre og realfag
Publisert 2018 by Arve Fiskerstrand

Foreldreinvolvering i matematikk
Publisert 2018 by Arve Fiskerstrand

Tre omdreiingar - utviklingsstrategi med refleksjonsnotat som verktøy
Publisert 2017 by Arve Fiskerstrand, Lisa Vedde Fiskerstrand, Kari Leikanger Buset

Det store forkursløftet - ein illusjon
Publisert 2016 by Arve Fiskerstrand

Motivasjon for matematikk fra startblokken
Publisert 2005 by Arve Fiskerstrand

Hva har mestring å si for motivasjon i elevaktiv undervisning?
Publisert 2005 by Arve Fiskerstrand

Mathematics Activity and Motivation
Publisert 2004 by Arve Fiskerstrand