Profile picture for user overengl

Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Høgskulelektor

Nynorsksenteret

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning

STIPENDIAT

FAGLEGE INTERESSER – FORSKINGSOMRÅDE

  • Begynneropplæring
  • Språk og identitet
  • Nynorsk barnelitteratur
  • Nynorsk på barnetrinnet

FORSKINGSPROSJEKT

2018-2021: «DigiHand». Finansiering: Norges Forskingsråd (FINNUT), stipendiat.

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Frå bok til meir leik
Publisert 2021 av Hege Holmqvist Synnes, Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Anna

Kvalitet i interaksjonar mellom lærar og elev i 1.klasserom med og utan nettbrett ​
Publisert 2021 av Liv Kristin Bjørlykke Øvereng, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

8 tips til nynorske bøker for 5.-7. trinn
Publisert 2021 av Anne Marta Vinsrygg Vadstein, Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Nynorsk i lærarutdanninga
Publisert 2020 av Torgeir Dimmen, Liv Kristin Bjørlykke Øvereng, Anne Marta Vinsrygg Vadstein, Marit Wadsten, Arild Torvund Olsen, Reidun Kydland, Guro Kristin Gjøsdal, Liv Astrid Skåre Langnes, Ingvild Myklebust Hovden

Språk på dagsorden
Publisert 2020 av Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Kva gjer ein god leselærar i 1.-4.klasse?
Publisert 2020 av Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Korleis sikre god språkutvikling og begynnaropplæring i barnehage og skule, og sikre at overgangen mellom barnehagen og skulen blir god og trygg?
Publisert 2020 av Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Nynorsk på 1.-7.trinn Forsking om god start med nynorsk som sidemål
Publisert 2019 av Liv Kristin Bjørlykke Øvereng, Anne Marta Vinsrygg Vadstein

Nynorskkonferansen 2019. Nasjonal konferanse om nytt norskfag. Hamar, 19.-20.11.2019
Publisert 2019 av Torgeir Dimmen, Marit Wadsten, Liv Astrid Skåre Langnes, Arild Torvund Olsen, Anne Marta Vinsrygg Vadstein, Liv Kristin Bjørlykke Øvereng, Guro Kristin Gjøsdal, Anna Kirsten Hellevang

Boken som utgangspunkt for leken blant de yngste
Publisert 2019 av Hege Holmqvist Synnes, Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

​Literacypraksisar i begynnaropplæringa: Ein studie av undervisningskvalitet med og utan nettbrett​
Publisert 2019 av Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Nynorsk på 1.-7. trinn, eit fagleg grunnlag
Publisert 2019 av Anne Marta Vinsrygg Vadstein, Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Nynorsk på 1.7. trinn, eit fagleg grunnlag
Publisert 2019 av Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Saman 42s.
Publisert 2019 av Anne Marta Vinsrygg Vadstein, Arild Torvund Olsen, Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

What is the relationship between technology density and teacher-student interactions in beginner education?
Publisert 2019 av Liv Kristin Bjørlykke Øvereng, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Frå bok til leik. Bildeboka som igangsetjar for leik og andre språkaktivitetar.
Publisert 2018 av Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Frå bok til leik. Bildeboka som igangsetjar for leik og andre språkaktivitetar.
Publisert 2018 av Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Språk og identitet
Publisert 2018 av Anne Marta Vinsrygg Vadstein, Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Språk og identitet
Publisert 2018 av Anne Marta Vinsrygg Vadstein, Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Skrivepraksisar i det digitale klasserommet - ein observasjonsstudie i første og andre klasse
Publisert 2018 av Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Ei lesestund med dei eldste i barnehagen
Publisert 2017 av Liv Kristin Bjørlykke Øvereng, Anne Marta Vinsrygg Vadstein

Kan vi lese den ein gong til?
Publisert 2017 av Liv Kristin Bjørlykke Øvereng, Anne Marta Vinsrygg Vadstein

Ormen lange kraup som ein slange - rim, regler og bøker i barnehagen.
Publisert 2017 av Liv Kristin Bjørlykke Øvereng, Anne Marta Vinsrygg Vadstein

Det er ei ny verd som opnar seg, vegar inn i den nynorske barneliteraturen
Publisert 2017 av Liv Kristin Bjørlykke Øvereng, Anne Marta Vinsrygg Vadstein

Den vesle lesaren. Kvifor språkstimulering på nynorsk?
Publisert 2017 av Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Rim, regler og barnelitteratur i arbeidet med språkleg variasjon og språkleg identitet i barnehagen
Publisert 2017 av Liv Kristin Bjørlykke Øvereng, Anne Marta Vinsrygg Vadstein

Toåringen og Bø og Bæ
Publisert 2017 av Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Nynorsk i den nye rammeplanen
Publisert 2017 av Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Litteratur på nynorsk – ein ny verd opnar seg
Publisert 2017 av Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Samarbeid mellom barnehage og bibliotek - Korleis styrke gode lesevanar i overgangen mellom barnehage og skule (Del av Overgang fra barnehage til skole på nettstaden Språkløyper).
Publisert 2016 av Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Eksperimentere med skriving på nynorsk (del av Lesing og skriving i fag på nettstaden Språkløyper).
Publisert 2016 av Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Klart vi les! Nynorsk i barnehagen
Publisert 2016 av Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Bokstavfiske
Publisert 2016 av Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Skulestartfest i biblioteket!
Publisert 2016 av Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Bokstavleik – er det mogleg å fiske bokstavar opp frå havet? Barn og skriftspråk
Publisert 2016 av Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Nynorsk i barnehagen – kvifor? (del av Språkhverdag på nettstaden Språkløyper)
Publisert 2016 av Eli Bjørhusdal, Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Nynorskkonferansen 2015
Publisert 2015 av Torgeir Dimmen, Hjalmar Trond Eiksund, Heidi Fagna, Pernille Fiskerstrand, Gudrun Kløve Juuhl, Arild Torvund Olsen, Ingrid Slettevoll, Janne Karin Støylen, Anne Marta Vinsrygg Vadstein, Marit Wadsten, Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Mange vegar til målet Sluttrapport Tiltaksplan 2009-2013 Del 1 og 2 [ISBN 978-82-7661-309-4] 50s.
Publisert 2013 av Hjalmar Eiksund, Ingrid Slettevoll, Marit Wadsten, Torgeir Dimmen, Liv Kristin Bjørlykke Øvereng