Profile picture for user EllenH

Ellen Lexerød Hovlid

Førsteamanuensis

Institutt for journalistikk

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Vern av privatlivets fred [ISBN 978-82-05-47700-1] 360s.
Publisert 2015 av Ellen Lexerød Hovlid
Publisher: Gyldendal Juridisk

Anna

Praksis i menighetsblad kan være ulovlig. Slik unngår man lovbrudd.
Publisert 2020 av Ellen Lexerød Hovlid

Deling av personbilder på sosiale medier - hvor går grensen?
Publisert 2019 av Ellen Lexerød Hovlid

Hvem er journalist i norsk og dansk rett?
Publisert 2019 av Ellen Lexerød Hovlid

Når er man journalist ifølge europeisk menneskerett?
Publisert 2019 av Ellen Lexerød Hovlid

- Ikke enkelt å vinne frem i saker om privatlivets fred i Norge
Publisert 2019 av Ellen Lexerød Hovlid

Ærekrenkelser
Publisert 2018 av Ellen Lexerød Hovlid

Definisjonen av journalistikk
Publisert 2018 av Ellen Lexerød Hovlid

Erstatningsretten og krenkelser på sosiale medier
Publisert 2018 av Ellen Lexerød Hovlid

Profesjonsetikk som rettskilde i norsk rett
Publisert 2017 av Ellen Lexerød Hovlid

Om når ytringer er publisert
Publisert 2017 av Ellen Lexerød Hovlid

Kan jeg poste dette på Facebook?
Publisert 2017 av Ellen Lexerød Hovlid

Strengere enn jussen. Paper til den norske medieforskerkonferansen. Bergen 2016
Publisert 2016 av Paul Bjerke, Ellen Lexerød Hovlid

Halvard Helle og Vidar Strømme (red.): Kommentarutgave til Vær Varsom-plakaten
Publisert 2016 av Ellen Lexerød Hovlid

Utfordringer ved lærebokskriving
Publisert 2016 av Ellen Lexerød Hovlid

Betydning av teknologivalg ved spørsmål om ansvar for ytringer
Publisert 2016 av Ellen Lexerød Hovlid

Knips, spør, publiser!
Publisert 2016 av Ellen Lexerød Hovlid

Profesjonsetikk som rettskilde i norsk rett
Publisert 2016 av Ellen Lexerød Hovlid

Visst finst det grenser
Publisert 2016 av Ellen Lexerød Hovlid

Juridiske grenser for deling av personbilder på sosiale medier
Publisert 2016 av Ellen Lexerød Hovlid

Kva bilde er lov å dele?
Publisert 2016 av Ellen Lexerød Hovlid

En guide til bildedeling
Publisert 2016 av Ellen Lexerød Hovlid

Erfaringer med juridisk forskning
Publisert 2016 av Ellen Lexerød Hovlid

Profesjonsetikk som rettskilde
Publisert 2016 av Ellen Lexerød Hovlid

Presseetikk som rettskildefaktor
Publisert 2016 av Ellen Lexerød Hovlid

Straffelovens legaldefinisjon av "offentlig handling"
Publisert 2015 av Ellen Lexerød Hovlid

Ut i det offentlige
Publisert 2015 av Ellen Lexerød Hovlid

- Både pressen og privatpersoner tråkker over grensene
Publisert 2015 av Ellen Lexerød Hovlid

Privat kontekst og allmenn interesse
Publisert 2015 av Ellen Lexerød Hovlid

Sosiale medier er ikke noe lovløst rom
Publisert 2014 av Ellen Lexerød Hovlid

Tre problemstillinger knyttet til sosiale medier og personvern
Publisert 2014 av Ellen Lexerød Hovlid

Vern av døde personers privatliv
Publisert 2014 av Ellen Lexerød Hovlid

Vern av privatlivets fred – med særlig fokus på kjente personers vern mot offentliggjøring av private forhold i redaktørstyrte medier [ISBN 978-82-308-2968-4]
Publisert 2014 av Ellen Lexerød Hovlid

Ekspertkommentar til nyhetsinnslag om foreldre som sverter hverandre på sosiale medier
Publisert 2014 av Ellen Lexerød Hovlid

Du har redaktøransvaret
Publisert 2014 av Ellen Lexerød Hovlid

En god begynnelse
Publisert 2013 av Ellen Lexerød Hovlid

Kan Se og Hørs journalistikk forsvares?
Publisert 2013 av Ellen Lexerød Hovlid

PhD-presentasjon: Vern av privatlivets fred
Publisert 2011 av Ellen Lexerød Hovlid

Juridiske grenser for ytringer i og fra sosiale medier
Publisert 2009 av Ellen Lexerød Hovlid

PhD-presentasjon: Juss og presseetikk
Publisert 2007 av Ellen Lexerød Hovlid

Erstatning for tap som følge av forventninger til fremtidig utøvelse av kommunal reguleringsmyndighet [ISBN 978-82-7960-002-2] 67s.
Publisert 2006 av Ellen Lexerød Hovlid

PhD-presentasjon: Forholdet mellom juss og presseetikk
Publisert 2006 av Ellen Lexerød Hovlid

Presseetikk og juss - venner eller fiender?
Publisert 2006 av Ellen Lexerød Hovlid