Profile picture for user larsene

Endre Eidså Larsen

Høgskulelektor

Institutt for film og animasjon

Jobber med en doktoravhandling om figural filmanalyse, med arbeidstittelen: Film som fremstilling, deformering og animering: En figural innfallsvinkel til filmanalyse.

Foreleser hovedsakelig om filmhistorie, filmteori og filmanalyse ved avdeling for mediefag.

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Abounaddara and the Concept of Dignified Images
Publisert 2020 av Endre Eidsaa Larsen

The girl and the ghost
Publisert 2017 av Per Fikse, Endre Eidsaa Larsen

Anna

Seminar: Filmanalyse
Publisert 2016 av Endre Eidsaa Larsen

Portrett av demens
Publisert 2016 av Endre Eidsaa Larsen

Hengiven skildring av fattige saltarbeidere
Publisert 2016 av Endre Eidsaa Larsen

Om ulikheten mellom menneskene og maskinene
Publisert 2016 av Endre Eidsaa Larsen

Analysen: Supervention II
Publisert 2016 av Endre Eidsaa Larsen

Analysen: Magnus
Publisert 2016 av Endre Eidsaa Larsen