Profile picture for user larsene

Endre Eidså Larsen

Førsteamanuensis

Institutt for film og animasjon

Endre Eidsaa Larsen underviser blant annet i filmhistorie, filmteori og filmanalyse ved avdeling for mediefag. 

Endre er programansvarlig for bachelor i animasjon og emneansvarlig for Animasjonsteori 1: Hva er animasjon? og Animasjonsteori 3: Animasjon og verden.

I 2021 disputerte Endre med doktoravhandlingen Filmens figurer: En figural tilnærming til film og filmanalyse (Larsen, 2021): https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2828678

Særlige forskningsinteressert inkluderer næranalyse av film, film- og animasjonsteori, filmstil, estetikk, sammenhengen mellom estetikk og etikk, og fenomenologi.

 

 

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Abounaddara and the Concept of Dignified Images
Publisert 2020 av Endre Eidsaa Larsen

The girl and the ghost
Publisert 2017 av Per Fikse, Endre Eidsaa Larsen

Anna

Seminar: Filmanalyse
Publisert 2016 av Endre Eidsaa Larsen

Portrett av demens
Publisert 2016 av Endre Eidsaa Larsen

Hengiven skildring av fattige saltarbeidere
Publisert 2016 av Endre Eidsaa Larsen

Om ulikheten mellom menneskene og maskinene
Publisert 2016 av Endre Eidsaa Larsen

Analysen: Supervention II
Publisert 2016 av Endre Eidsaa Larsen

Analysen: Magnus
Publisert 2016 av Endre Eidsaa Larsen