Profile picture for user mu

Marit Ulvund

Førsteamanuensis

Seanse

Marit Ulvund

Norwegian

Marit er 1.amanunesis i teater, med utdanning fra NTNU i Norge, University of Minnesota, USA og Queensland University of Technology, Australia. Hun har utviklet og forsket på en teatermetode kalt ekkoteater, og hennes praksisbaserte PhD inneholder kontekstuelle og teori studier samt feltarbeid i 2. og 5. klasse. Studien fant at arbeid med ekkoteater støtter utviklingen av performativ og narrative kompetanse hos elevene. Effektiviteten av metoden er avhengig av lærerens kunstneriske ferdigheter, evne til å engasjere, og en helhetlig og reflekterende holdning til studentene. Marit arbeidet 20 år i dramaseksjonen, hvorav 10 års som seksjonsleder.

Marit arbeider nå som senterleder for Seanse – senter for kunstproduksjon, et senter som arbeider for å styrke kvalitet i kunst for og med barn og unge, og andre. Fra 2004-2017 har Seanse hatt til sammen 500 kunstnere på kunstneropphold, arrangert 30 konferanser, kunstverksted og seminar, og støttet og veiledet cirka 240 kunstproduksjoner. Siden 2011 har Marit ledet Seanses arbeid med å utvikle ‘Teaching Artist’ praksis i Norge på et nasjonalt plan. Dette har ført til at Seanse har vært med å utvikle og veilede kunstprogrammer i mange utdannings- og samfunnsinstitusjoner i Norge. Marit har videre utviklet Kunstnerlærer/Teaching Artist som et studiepoenggivende emne, og det er hittil tilbudt tre ganger med henne som ansvarlig lærer.

Foruten å være mentor for kunstproduksjon, har Marit erfaring som teaterinstruktør, historieforteller, høgskolelektor og konferanseleder. Hun er invitert til å dele, undervise og veilede internasjonalt. Hennes fokus som forsker og regissør av Seanse dreier seg om kunst i utdanning, utdanning av kunstnerlærere, kunstprogrammer i utdannings- og sosiale institusjoner, teaterpraksis og internasjonale relasjoner. For mer om Seanse, se www.seanse.no 

English

Marit is Associate Professor in Theatre, with education from NTNU in Norway, the University of Minnesota, USA, and Queensland University of Technology, Australia. She has invented and researched a theatre method called echo theatre, and her practice-led PhD included contextual and theory studies as well as fieldwork project with students in 2nd and 5th grade. The study found that work with Echo Theatre support the development of performative and narrative competencies in students. The effectiveness of the method is dependent on the teaching artist’s artistic knowledge, ability to engage and a holistic and reflective attitude towards the students.Marit has worked 20 year in the Drama Department, and 10 of these as the director.

Marit is now working as the director of Seanse Art Center, based in Volda, Norway, a center supporting quality in arts for and with children and youth, and others. From 2004-2017, Seanse have altogether hosted more than 500 artists in residence, 30 conferences, workshops and seminars, and supported and mentored over about 250 art productions. Since 2011, Marit has directed Seanse Art Center's work in bringing Teaching Artist practices to Norway, as a national initiative. This has led to Seanse facilitating and mentoring art programs in many education and community institutions in Norway. She has furthermore developed a Teaching Artist coursework giving university credits, so far being offered three times with her as the responsible teacher.

Besides being a mentor of art production, Marit has experience as a theatre director, storyteller, university lecturer and conference leader. She is invited to share, teach and mentor on an international basis. Her focus as a researcher and director of Seanse revolves around arts in education, teaching artistry, art programs in educational and social institutions, theatre practice, and international relations. For more on Seanse Art Center, see www.seanse.no .

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

The Sixth International Teaching Artist Conference Oslo, Norway. Three digital days with sessions from Argentina, Singapore, Scotland and New York. Live 3-day conference at Sentralen, Oslo
Publisert 2022 av Marit Ulvund

Dataspill som kunstopplevelse og verktøy for læring SPILLTANKEN 2/Seanse Gaming webinar 3
Publisert 2022 av Marit Ulvund

KUNSTBASERT FORSKNING – ET NYTT PARADIGME?
Publisert 2021 av Marit Ulvund

Seanses Småkunstfestival 2021
Publisert 2021 av Karstein Solli, Marit Ulvund

The Condition of Things
Publisert 2021 av Marit Ulvund, Karstein Solli

The gamer experience of «TO BE, OR PRETEND TO BE» - Immersive gaming and theater experiences
Publisert 2021 av Marit Ulvund, Kristian Glomnes

Transferable Skills From Gaming to Real Life
Publisert 2021 av Marit Ulvund, Kristian Glomnes

Kunstproduksjon gjennom digitale medium
Publisert 2021 av Egil Ovesen, Marit Ulvund, Ståle Stenslie

#UngKunst Skole - presentasjon av et forskningsprosjekt
Publisert 2020 av Marit Ulvund

Kunstnerøkonomi og selvangivelse - Webinar
Publisert 2020 av Marit Ulvund

WHAT COMPETENCE DOES A TEACHING ARTIST NEED?
Publisert 2020 av Marit Ulvund

Teaching Artistry - an International Perspective, Teaching Artist Development Labs, Lincoln Center Education, New York
Publisert 2019 av Marit Ulvund

Innspill til ny kulturmelding barn og unge - Sendt Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet
Publisert 2019 av Marit Ulvund

MUMU- Museum for undring
Publisert 2019 av Marit Ulvund

Kunst og kreativitet i framtidens skole - invitert foredrag
Publisert 2019 av Marit Ulvund

Internasjonal og nasjonal inspirasjon - Fortellinger fra feltet
Publisert 2019 av Marit Ulvund

INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON ARTS IN EDUCATION - WHERE ARE WE HEADING 2009—2019-2029? Initiator and facilitator of Panel Conversation with Professor Anne Bamford, Head of Learning, Arts and Skills, City of London England, Composer/Musician Thomas Cabaniss, Carnegie Hall New York USA, Professor Bjørn Rasmussen, NTNU Trondheim, Norway
Publisert 2019 av Marit Ulvund

Den hellige natten - Kunstnerisk innslag, samt konferansier program HVO
Publisert 2019 av Marit Ulvund

Skapelsen, Den Stor Gjedda - fortellinger fra Kalevala - Kunstnerisk innslag
Publisert 2019 av Marit Ulvund

Pippi vil ikke bli stor! - Kunstnerisk åpningsinnslag
Publisert 2019 av Marit Ulvund

Kunst for de minste - idag og i morgen, Småkunstfestival 2018 - Konferansier, ledet panelsamtale
Publisert 2018 av Marit Ulvund

Echo Theatre - Staging Your Stories, Storytelling Workshop
Publisert 2018 av Marit Ulvund

What Can Storytelling be? Roundtable Discussion
Publisert 2018 av Marit Ulvund

Theatre and Community - Engaging, Responsive and Inclusive - What is the responsibility of 21st century artists as they engage in different communities? - Theatre Roundtable Discussion
Publisert 2018 av Marit Ulvund

Teaching Artist Programs at Seanse Art Center
Publisert 2018 av Marit Ulvund

A Room for Research (Paper Performance 2018, new version)
Publisert 2018 av Marit Ulvund

Adapting to Challenges - Ideas for art programs and partnerships for Timișoara
Publisert 2018 av Marit Ulvund

Facilitating Artistic Experiences - Examples of projects and in-depth approaches
Publisert 2018 av Marit Ulvund

The Role of Cultural Mediation & The Profile of The Mediator - Artist-community partnership with teachers and teaching artists
Publisert 2018 av Marit Ulvund

Demokrati på spill? Konferansier og styreleder for 2-dagers forskningskonferanse
Publisert 2017 av Marit Ulvund

Whose Culture For Whom - How to plan and implement an art program
Publisert 2017 av Marit Ulvund

Kunstprogram i Akset skole og kultursamfunn
Publisert 2017 av Marit Ulvund

Hvordan skape gode kunstmøter mellom kunstnere, barn og unge?
Publisert 2017 av Marit Ulvund

Kunstbasert forsking - et nytt paradigme?
Publisert 2017 av Marit Ulvund

En god leder kommuniserer godt!
Publisert 2017 av Marit Ulvund

Hvem tar ansvar for Småkunstfeltet, og hvor går veien videre?
Publisert 2017 av Marit Ulvund

Hva er gode kunstopplevelser? Å leke, oppleve og skape. - En av 13 inviterte artikler til 10 års jubileet
Publisert 2017 av Marit Ulvund

Quality, Reflexivity and Dissemination of Arts based Research
Publisert 2017 av Marit Ulvund, Ruth Hol Mjanger

Kunstbasert forksning versus kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) - demokrati for ulike forskerstemmer?
Publisert 2016 av Ruth Hol Mjanger, Marit Ulvund

Kunstneropphold uke 24 - Faglig ledelse, foredrag, og veileding 6 kunstproduksjoner og 20 kunstnere
Publisert 2016 av Marit Ulvund, Karstein Solli

Kunstneropphold uke 23 - Faglig ledelse, foredrag, og veiledning 6 kunstproduksjoner og 12 kunstnere
Publisert 2016 av Marit Ulvund, Karstein Solli

Kunstneropphold uke 42 - Faglig ledelse, foredrag, og veileding 5 kunstproduksjoner og 17 kunstnere
Publisert 2016 av Marit Ulvund, Karstein Solli

Kunstneropphold uke 43 - Faglig ledelse og veiledning 5 kunstproduksjoner og 16 kunstnere
Publisert 2016 av Marit Ulvund, Karstein Solli

Kunstneropphold uke 43 - Faglig foredrag
Publisert 2016 av Marit Ulvund, Karstein Solli

Kunstneropphold uke 42 - Faglig foredrag
Publisert 2016 av Marit Ulvund, Karstein Solli

Kunstneropphold uke 24 - Faglig foredrag
Publisert 2016 av Marit Ulvund, Karstein Solli

Kunstneropphold uke 23 - Faglig foredrag
Publisert 2016 av Marit Ulvund

Åpne museumsdører - fagdag for formidlere i museene Sogn og Fjordane fylkeskommune
Publisert 2016 av Marit Ulvund, Rita Slotterøy

Konferanseleder: Kunstnere i kreative partnerskap
Publisert 2016 av Marit Ulvund

From ITAC1 to ITAC3 - what do we have?
Publisert 2016 av Marit Ulvund

Teaching Artist Global Exchange Program 2016, presentasjon sammen med Jean Taylor, Lincoln Center Education, NYC, USA og Mads Buer, Oslo, Norge
Publisert 2016 av Marit Ulvund

Hvordan skape gode kunstproduksjoner for målgruppen 0-6 år?
Publisert 2016 av Marit Ulvund

Kunstnerlærer i barnehagen
Publisert 2016 av Marit Ulvund

Echo Theatre - A Practice-led Research Project
Publisert 2016 av Marit Ulvund

A room to write - a paper performance
Publisert 2016 av Marit Ulvund

Et rom for å skrive - en paper performance
Publisert 2016 av Marit Ulvund

Hvor blir det av kunstsatsingen for de minste?
Publisert 2016 av Lise Hovik, Marit Ulvund, Karstein Solli

Animation Workshops - Experiences
Publisert 2015 av Gunnar Strøm, Marit Ulvund

Seanses Småkunstsatsing
Publisert 2015 av Marit Ulvund

Kunstnere i kreative partnerskap
Publisert 2015 av Marit Ulvund

Echo Theatre - workshop
Publisert 2015 av Marit Ulvund

Korte besøk eller langvarige samarbeid? - Om utvikling av kunstproduksjonar og kunstpraksis i DKS med eksempel frå INK 2013 og kunstnerlærarprogram (teaching artist)
Publisert 2015 av Marit Ulvund

Exploring Stories and Performance - Theatre Workshop
Publisert 2015 av Marit Ulvund

Animation Workshops - Reporting From a Survey
Publisert 2015 av Marit Ulvund, Gunnar Strøm

Seanses arbeid og erfaring med tverrfaglige kunstproduksjoner
Publisert 2015 av Marit Ulvund

The Cultural Rucksack, Seanse Art Center, and Teaching Artist Program
Publisert 2015 av Marit Ulvund

Aesthetics and children with special needs - INK2013
Publisert 2015 av Ellen Saur, Marit Ulvund

”How to make art more available with and for children and youths with special needs”
Publisert 2015 av Ellen Saur, Marit Ulvund

Arts and Health and the Work of the Teaching Artist
Publisert 2014 av Marit Ulvund

How to Educate a Good Teaching Artist?
Publisert 2014 av Marit Ulvund

Seanse og produksjoner i Den kulturelle skolesekken
Publisert 2014 av Marit Ulvund

Cross-sectoral Cooperation and artist in residencies at SEANSE
Publisert 2014 av Marit Ulvund, Karstein Solli

Kommunikasjon og arbeidsmiljø
Publisert 2014 av Marit Ulvund

Kommunikasjons og presentasjonsteknikk
Publisert 2014 av Marit Ulvund

Teaching Artist Norway
Publisert 2014 av Marit Ulvund

Teaching Artist
Publisert 2014 av Marit Ulvund

Teaching Artist arbeid - Noe for Bodøpiloten?
Publisert 2013 av Marit Ulvund

TEACHING ARTIST NORGE – SLUTTRAPPORT APRIL 2013 71s.
Publisert 2013 av Marit Ulvund

Teaching Artist arbeid - innhold og form
Publisert 2013 av Marit Ulvund

Echo Theatre - From Experience to Performance [ISBN 978-82-471-4273-8] 313s.
Publisert 2013 av Marit Ulvund

Årsrapport SEANSE - senter for kunstproduksjon 2012 8s.
Publisert 2012 av Marit Ulvund

Faglig ansvarlig og seminarleder for Kunst og kulturaktiv skole - skolelederseminar
Publisert 2012 av Marit Ulvund

Faglig hovedansvarlig og konferanseleder for 1st International Teaching Artist Conference, Litteraturhuset Oslo, Norge
Publisert 2012 av Marit Ulvund

Being - Moving - Expressing
Publisert 2012 av Marit Ulvund

Kunst og forståelse
Publisert 2012 av Marit Ulvund

Teaching Artist in Pictorial Movements
Publisert 2012 av Marit Ulvund

Leder for New York Ekskursjon med norsk delegasjon innenfor Arts in Education
Publisert 2010 av Marit Ulvund

Teaching Artists - Noe for Norge?
Publisert 2010 av Marit Ulvund

Arts in Education - New York Inspirasjon
Publisert 2010 av Marit Ulvund

Arts in education ? Research to Promote Quality
Publisert 2009 av Marit Ulvund

The Artistic teacher
Publisert 2009 av Marit Ulvund

Muntlighet : kommunikasjon, fortelling og formidling
Publisert 2008 av Marit Ulvund

Formidling av kunnskap; en teaterforestilling?
Publisert 2008 av Marit Ulvund

Fortelling i barnehagen
Publisert 2008 av Marit Ulvund

Richard Schechners Performance studies and Brad Hasemans new research paradigme Performative research
Publisert 2008 av Marit Ulvund

From experience to performance : developing narrative and dramatic competence through echo theatre
Publisert 2008 av Marit Ulvund

Speech acts og talehandlinger
Publisert 2008 av Marit Ulvund

RIVERS MEET, Solstad Quartet w/Marit Ulvund Recital. Brisbane 7th of June 2007
Publisert 2007 av Marit Ulvund

The fundament or the fog? : research paradigms I am influenced of 14s.
Publisert 2007 av Marit Ulvund

From experience to performance - developing narrative and dramatic competence through echo theatre
Publisert 2007 av Marit Ulvund

Eit Julekvad - helaftens teaterforestilling
Publisert 2007 av Marit Ulvund

Developing narrative and dramatic competence through echo theatre
Publisert 2007 av Marit Ulvund

Et rom for seg selv - til å skrive 12s.
Publisert 2006 av Marit Ulvund

Fortellersete med 2ab
Publisert 2006 av Marit Ulvund

Performance - i praksis
Publisert 2006 av Marit Ulvund

Drama og framføring
Publisert 2006 av Marit Ulvund

Kommunikasjon og hersketeknikker
Publisert 2006 av Marit Ulvund

Kommunikasjon og presentasjon
Publisert 2006 av Marit Ulvund

Kommunikasjon og presentasjon
Publisert 2006 av Marit Ulvund

Iscenesatte fortellinger
Publisert 2006 av Marit Ulvund

Michel Foucault - og Det Moderne Fengsels Historie
Publisert 2006 av Marit Ulvund

Echotheatre Echo theatre - recognizing the desire for one?s story, the need for a narratable self and the importance of the performing body
Publisert 2006 av Marit Ulvund

Fortellersete : med en forskningsdesign inspirert av aksjonsforskning, praktikerens refleksjon og casestudy 23s.
Publisert 2004 av Marit Ulvund

Skuespillerens undertekst : forholdet mellom tanke, kropp og følelser 30s.
Publisert 2004 av Marit Ulvund

Kommunikasjon, kropp og stemme Holdninger og hersketeknikker
Publisert 2004 av Marit Ulvund

Frivilling og offentlig
Publisert 2004 av Marit Ulvund

Den gode fortellinga
Publisert 2004 av Marit Ulvund

Hva gjør vi med H.C. Andersen?
Publisert 2004 av Marit Ulvund

Mauricio, Stanislavskij og Grotowskij - en sammenligning : teaterinstruktør Mauricio Paroni i Volda
Publisert 2004 av Marit Ulvund

Skuespilleren i sentrum - Nasjonal Nettverkssamling for drama/teaterlærere ved høyskoler og universitet Konferanseleder
Publisert 2003 av Marit Ulvund

Barn og fortelling
Publisert 2003 av Marit Ulvund

Kommunikasjon, holdninger og hersketeknikker, jenter og gutter i klasserommet
Publisert 2003 av Marit Ulvund

Kommunikasjon, presentasjon og hersketeknikker
Publisert 2003 av Marit Ulvund

Hvordan skape positiv energi? - Om lederstil og kommunikasjon
Publisert 2003 av Marit Ulvund

Skapinga - forteljing frå Kalevala Med tonefylgje gruppa Quest
Publisert 2003 av Marit Ulvund

Aristokattene - og bakgårdskattene i Paris
Publisert 2003 av Marit Ulvund

"The Italian Way" - Skuespillertrening slik Mauricio Paroni underviser den
Publisert 2003 av Marit Ulvund

Tor-Helge Allerns doktordisputas
Publisert 2003 av Marit Ulvund

Som du vil – av William Shakespeare
Publisert 2002 av Marit Ulvund

Kalevala – eventyr frå Elias - Forteljarteaterframsyning
Publisert 2002 av Marit Ulvund

Fortellersete
Publisert 2002 av Marit Ulvund

Fortellersete - hva skjer nå?
Publisert 2002 av Marit Ulvund

Ekkoteater
Publisert 2002 av Marit Ulvund

Kult-kurs for lærere : den kulturelle skolesekken
Publisert 2001 av Marit Ulvund

Silken og buret : Fem stykk Ibsen klipt, limt og spilt
Publisert 2001 av Marit Ulvund

Kommunikasjon, status og herskteknikker
Publisert 2001 av Marit Ulvund

Kommunikasjon og hersketeknikker
Publisert 2001 av Marit Ulvund

Hersketeknikker
Publisert 2001 av Marit Ulvund

Fortellersete : Idea summerschool - a programme of dramatic activities for young children : with observers from the congress
Publisert 2001 av Marit Ulvund

Site for stories : workshop 75min
Publisert 2001 av Marit Ulvund

Sterk Hedda Gabler, men hvor ble det av lidenskapen? : anmeldelse av Teatret Vårts premiere på Hedda Gabler 15.mars 2001
Publisert 2001 av Marit Ulvund

Kommunikasjon, status og hersketeknikk. Hvordan gjør de det?
Publisert 2001 av Jan Ole Bolsø, Marit Ulvund

Kult-kurs : den kulturelle skolesekken
Publisert 2001 av Marit Ulvund

Fortellersete - 3-dagerskurs på kultursommerskole for lærere
Publisert 2000 av Marit Ulvund

"Først var bevegelsen" - en musikk-teaterframføring rettet mot 1.-7.klasse i grunnskolen. Turneer i regi av Rikskonsertene
Publisert 2000 av Marit Ulvund, Stein Helge Solstad, Øystein Salhus

"Advenstbarnetime" - i Åsentunet
Publisert 2000 av Marit Ulvund

"Orkesteret"- suppeteater med en Drama-1 studentgruppe
Publisert 2000 av Marit Ulvund

Dramaproduksjon "Matilda" - kafebarneteaterforestilling basert på Roald Dahls barnebok - med en Drama-1 studentgruppe
Publisert 2000 av Marit Ulvund

Hersketeknikker
Publisert 1999 av Marit Ulvund

Ferdafolk framfører Ivar Aasen : musikk-poesi-innslag i samband med Ivar Aasen-året / utvikling og regi: Marit Ulvund
Publisert 1997 av Marit Ulvund

Ivar eller Iver : musikkteaterframsyning / framføring
Publisert 1997 av Marit Ulvund

Ivar eller Iver : musikkteaterframsyning / framføring
Publisert 1997 av Marit Ulvund

Draumefabelen : familieframsyning / regi og instruksjon: Marit Ulvund
Publisert 1997 av Marit Ulvund

Ivar eller Iver : musikkteaterframsyning / utvikling og regi: Marit Ulvund
Publisert 1997 av Marit Ulvund

Kommunikasjon, kropp og stemme : seminar for instruktørar i Sør-Trøndelag Røde Kors
Publisert 1997 av Marit Ulvund

Ivar Aasen - språk og identitet : kurs for lærarar / utvikla på oppdrag frå Landssamanslutninga av nynorskkommunar og Ivar Aasen-året
Publisert 1997 av Marit Ulvund

Ivar Aasen - språk og identitet : kurs for lærarar / utvikla på oppdrag frå Landssamanslutninga av nynorskkommunar og Ivar Aasen-året
Publisert 1997 av Marit Ulvund

Høsttakkefesten : kurs for Lillekollen barnehage
Publisert 1997 av Marit Ulvund

Kreativ lek i vinterskogen : kurs for barnehageansatte i Nesset kommune
Publisert 1997 av Marit Ulvund

Til kamp mot "herskarane"
Publisert 1997 av Marit Ulvund

Høsttakkefesten : tema-arbeid i barnehage og småskole
Publisert 1996 av Marit Ulvund

Lille Kanin og våren : tema-arbeid i barnehage og småskole
Publisert 1996 av Marit Ulvund

Kreativ lek i vinterskogen : tema-arbeid i barnehage og småskole
Publisert 1996 av Marit Ulvund