Profile picture for user bergeti

Ingeborg Katrin Lid Berget

Høgskulelektor

Institutt for realfag

Utdanning

Årsstudium KRL (Fih)

Integrert lektorutdanning i realfag, master i matematikkdidaktikk (UiT)

Undervising

Underviser matematikk på grunnskulelærarutdanninga og vidareutdanning

Faglege interesser

Undervising og læring av matematikk

Lærarutdanning

Forskingsgrupper

Medlem av forskingsgruppe matematikkdidaktikk

Noverande forskingsprosjekt

Doktorgrad i matematikkdidaktikk (deltid, 2017-2022), matematisk modellering

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Evaluating engagement in real-life situations in the teaching of mathematical modelling by a scenario-based domain model
Publisert 2021 av Ingeborg Katrin Lid Berget

Evaluation of teachers' example tasks of mathematical modelling in Norwegian upper secondary school.
Publisert 2021 av Ingeborg Katrin Lid Berget

Meir naturfag og matematikk i barnehagen
Publisert 2019 av Kari Ryslett, Ingeborg Katrin Lid Berget

Modelling competence and textbook tasks in upper secondary school
Publisert 2019 av Ingeborg Katrin Lid Berget

Verkelegheitsnær matematikk
Publisert 2018 av Ingeborg Berget, Oda Heidi Bolstad