Profile picture for user kl

Katrin Lunde

Førsteamanuensis

Institutt for språk og litteratur

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Empowerment through language learning
Publisert 2018 by Jorunn Hetland, Katrin Lunde

The dimensionality of mental models as a source of linguistic diversity
Publisert 2017 by Katrin Lunde

How does the brain process sentence-internal coordination?
Publisert 2016 by Jorunn Hetland, Katrin Lunde

How does the brain handle sentence-internal coordination?
Publisert 2016 by Katrin Lunde, Jorunn Hetland

Zur Frage der syntaktischen Gleichartigkeit von Konjunkten [ISBN 978-82-326-1166-9] 231s.
Publisert 2015 by Katrin Lunde

Language Structure Programmes the Brain
Publisert 2013 by Katrin Lunde

Metaphor and the nature of conceptual representations
Publisert 2012 by Jorunn Hetland, Katrin Lunde

On the Relation Between Signatum and Signans
Publisert 2012 by Katrin Lunde

Metaforikk i oppbygginga av ord, ordtilfang og setningar
Publisert 2011 by Katrin Lunde

"Innledning" og "Hannah Arendt om frihet eller en 'ny statsvitenskap'"
Publisert 2011 by Katrin Lunde

Syntaktische Analyse I 22s.
Publisert 2003 by Katrin Lunde

Eksperimentell metode i språkvitskapen (foredrag halde under Forskingsdagane '98)
Publisert 1998 by Katrin Lunde