Profile picture for user pernille

Pernille Fiskerstrand

Førsteamanuensis

Institutt for språk og litteratur

Utdanning

Allmennlærarutdanning, Universitetet i Agder, 2007

Master i språk og litteratur, Universitetet i Agder, 2008

 

Doktorgrad

Språkfag og fagspråk: Om møtet mellom skrivekulturar i norsk og samfunnsfag på Vg2 yrkesfag, Universitetet i Bergen, 2017 

 

Emneansvar undervisning

GL1-7NOR1B: Norsk i lærarutdanninga 1B

GL1-7NOR2A/B: Norsk i lærarutdanninga 2A og 2B

HPE202: Høgskulepedagogikk: Rettleiing på fagtekstar

 

Faglege interesser

Skrivedidaktikk

Språklæring

Sjangerpedagogikk

Lærarutdanning

 

Forskingsgrupper

Medlem av språkvitskapleg forum

 

Noverande forskingsprosjekt

DigiHand - The emergence of handwriting skills in the digital classrooms. Finut, forskar 

Skrivelærarar i utvikling - Betre skriveopplæring i alle fag ved Spjelkavik vidaregåande skule. Eige FoU-prosjekt.

 

 

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Tverrfaglig fagfornyelse kan skje nå
Publisert 2020 av Pernille Fiskerstrand

Lesson study or lesson development? Teachers’ collaborative learning in basic skills
Publisert 2019 av Pernille Fiskerstrand

Lesson study som felles kompetanseheving
Publisert 2019 av Pernille Fiskerstrand

Assessment in Interdisciplinary Writing
Publisert 2018 av Pernille Fiskerstrand

Interdisciplinary writing: Teacher’s beliefs facing new contexts
Publisert 2018 av Pernille Fiskerstrand

Med Nadderud som inspirasjon
Publisert 2017 av Pernille Fiskerstrand

Vurderingspraksisar i eit tverrfagleg skriveprosjekt
Publisert 2017 av Pernille Fiskerstrand

Skrivekulutar på tvers: tverrfaglege skriveprosjekt
Publisert 2017 av Pernille Fiskerstrand

Skrivekulturar på tvers. Om møtet mellom skrivekulturar i norsk og samfunnsfag
Publisert 2017 av Pernille Fiskerstrand

Språkfag og fagspråk. Om møtet mellom skrivekulturar i norsk og samfunnsfag på Vg2 yrkesfag [ISBN 978-82-308-3987-4]
Publisert 2017 av Pernille Fiskerstrand, Endre Brunstad

Sjangerpedagogikk i prinsipp og praksis
Publisert 2016 av Pernille Fiskerstrand

Sjangerpedagogikk i prinsipp og praksis
Publisert 2016 av Pernille Fiskerstrand

Sjangerpedagogikk i prinsipp og praksis
Publisert 2016 av Pernille Fiskerstrand

Skrivekulturar på tvers
Publisert 2016 av Pernille Fiskerstrand

Sluttrapport: Forsøk med ein eller to karakterar i norskfaget på vidaregåande trinn 16s.
Publisert 2015 av Hjalmar Trond Eiksund, Pernille Fiskerstrand

Nynorskkonferansen 2015
Publisert 2015 av Torgeir Dimmen, Hjalmar Trond Eiksund, Heidi Fagna, Pernille Fiskerstrand, Gudrun Kløve Juuhl, Arild Torvund Olsen, Ingrid Slettevoll, Janne Karin Støylen, Anne Marta Vinsrygg Vadstein, Marit Wadsten, Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Arbeidsseminar: Forsøk med ein eller to karakterar i norskfaget - seminar 3
Publisert 2015 av Hjalmar Trond Eiksund, Pernille Fiskerstrand, Ingrid Metliaas

Arbeidsseminar: Forsøk med ein eller to karakterar i norskfaget - seminar 2
Publisert 2014 av Hjalmar Eiksund, Pernille Fiskerstrand

Arbeidsseminar: Forsøk med ein eller to karakterar i norskfaget - seminar 1
Publisert 2014 av Hjalmar Eiksund, Pernille Fiskerstrand