Profile picture for user pernille

Pernille Fiskerstrand

Førsteamanuensis

Institutt for språk og litteratur

 

 

 

 

Utdanning - Education

2017: Ph. D in Norwegian didactics. University of Bergen. Title: Fagspråk og språkfag. Om møtet mellom skrivekulturar i norsk og samfunnsfag på Vg2 yrkesfag. 

2008: Master: Language and litterature. University of Agder. Title: Den internaliserte nynorsknormalen 

2003-2007: Teacher Education. University of Agder

 

Undervisning, rettleiing - Teaching, supervision

Course leader

Courses in Master Teacher Education program: 

  • Norsfaget, norsklæraren og klasserommet (MGL1-7NO3B, MGL5-10NO3B)
  • Den andre lese- og skriveopplæringa (MGL1-7NO2A)

Teaching

Courses in Master Teacher Education program: 

  • Lese- og skrivekunne (MGL1-7NO3C, MGL5-10NO3C)

 

Supervision

  • Master degree candidates

Faglege interesser - Research interests

Writing teaching/training

Assessment

Formative- and summative feedback

Teachers' professional development

SFL, and factual grammar

Forskingsgrupper - Research groups, networks

2023-: Leader, Oracy - Munnlege ferdigheiter (Volda University College)

2022: Member: MuMo - Muntlighetsforskning i modersmålet (UC Syd)

2020-: Member, Learning and Assessment Research group (Volda University College)

Forskningsprosjekt - Research projects

2018-2022: DigiHand [The emergence of writing skills in beginner education]. FUNDING: Norwegian Research Council (FINNUT), Volda University College; University of Stavanger.

2020-2021: Teachers' professional development 

2010-2017: Interdisciplinary writing 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Forskere: – Gi elevene rom til å tenke!
Publisert 2023 av Steinarr Sommerset, Pernille Fiskerstrand, Siv M. Gamlem

Feedback for sjølvregulert læring når småskuleelevar skriv
Publisert 2023 av Pernille Fiskerstrand

Kan andreklassingar seie noko fornuftig om eigne tekstar?
Publisert 2023 av Pernille Fiskerstrand

Fra enten eller til både og. Nerttbrett og blyant i skriveopplæringen
Publisert 2023 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Vibeke Rønneberg, Pernille Fiskerstrand, Camilla Fitjar, Eivor Finset Spilling, Liv Kristin Bjørlykke Øvereng, Lina Rebekka Kobberstad

Fra enten eller til både og - nettbrett og blyant i skriveopplæringen
Publisert 2023 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Vibeke Rønneberg, Pernille Fiskerstrand, Camilla Fitjar, Eivor Finset Spilling, Liv Kristin Bjørlykke Øvereng, Lina Rebekka Kobberstad

A presentation of "Oracy-UP. Developing deeper understanding of oracy in teaching and assessment in upper-secondary school"
Publisert 2022 av Hjalmar Trond Eiksund, Pernille Fiskerstrand, Kristin Kibsgaard Sjøhelle

Vil heie fram kvinner til toppkompetanse
Publisert 2022 av Helga Synnevåg Løvoll, Pernille Fiskerstrand, Trude Carlsen

Fagspråksdidaktikk
Publisert 2022 av Pernille Fiskerstrand

Tilbakemeldingsinteraksjonar når elevar skriv
Publisert 2022 av Pernille Fiskerstrand, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Mapping oral feedback interactions when young pupils produce texts
Publisert 2022 av Pernille Fiskerstrand, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Lesson study - djupnelæring for lærarar?
Publisert 2022 av Pernille Fiskerstrand

Tverrfaglig fagfornyelse kan skje nå
Publisert 2020 av Pernille Fiskerstrand

Lesson study or lesson development? Teachers’ collaborative learning in basic skills
Publisert 2019 av Pernille Fiskerstrand

Lesson study som felles kompetanseheving
Publisert 2019 av Pernille Fiskerstrand

Assessment in Interdisciplinary Writing
Publisert 2018 av Pernille Fiskerstrand

Interdisciplinary writing: Teacher’s beliefs facing new contexts
Publisert 2018 av Pernille Fiskerstrand

Med Nadderud som inspirasjon
Publisert 2017 av Pernille Fiskerstrand

Vurderingspraksisar i eit tverrfagleg skriveprosjekt
Publisert 2017 av Pernille Fiskerstrand

Skrivekulutar på tvers: tverrfaglege skriveprosjekt
Publisert 2017 av Pernille Fiskerstrand

Skrivekulturar på tvers. Om møtet mellom skrivekulturar i norsk og samfunnsfag
Publisert 2017 av Pernille Fiskerstrand

Språkfag og fagspråk. Om møtet mellom skrivekulturar i norsk og samfunnsfag på Vg2 yrkesfag [ISBN 978-82-308-3987-4]
Publisert 2017 av Pernille Fiskerstrand, Endre Brunstad

Sjangerpedagogikk i prinsipp og praksis
Publisert 2016 av Pernille Fiskerstrand

Sjangerpedagogikk i prinsipp og praksis
Publisert 2016 av Pernille Fiskerstrand

Sjangerpedagogikk i prinsipp og praksis
Publisert 2016 av Pernille Fiskerstrand

Skrivekulturar på tvers
Publisert 2016 av Pernille Fiskerstrand

Sluttrapport: Forsøk med ein eller to karakterar i norskfaget på vidaregåande trinn 16s.
Publisert 2015 av Hjalmar Trond Eiksund, Pernille Fiskerstrand

Nynorskkonferansen 2015
Publisert 2015 av Torgeir Dimmen, Hjalmar Trond Eiksund, Heidi Fagna, Pernille Fiskerstrand, Gudrun Kløve Juuhl, Arild Torvund Olsen, Ingrid Slettevoll, Janne Karin Støylen, Anne Marta Vinsrygg Vadstein, Marit Wadsten, Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Arbeidsseminar: Forsøk med ein eller to karakterar i norskfaget - seminar 3
Publisert 2015 av Hjalmar Trond Eiksund, Pernille Fiskerstrand, Ingrid Metliaas

Arbeidsseminar: Forsøk med ein eller to karakterar i norskfaget - seminar 2
Publisert 2014 av Hjalmar Eiksund, Pernille Fiskerstrand

Arbeidsseminar: Forsøk med ein eller to karakterar i norskfaget - seminar 1
Publisert 2014 av Hjalmar Eiksund, Pernille Fiskerstrand