Profile picture for user BenteH

Bente Hasle

Førsteamanuensis

Institutt for sosialfag

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Facilitating group-based self-management for young people with long-term health challenges
Publisert 2022 av Bente Hasle, Dagmara Bossy, Mette Haaland-Øverby, Nina Helen Mjøsund

TaTak - om å være pårørende i psykisk helse
Publisert 2022 av Bente Hasle

Medvirkning
Publisert 2022 av Bente Hasle

Foreldrekraften - en ubrukt ressurs
Publisert 2022 av Bente Hasle

Fagdag om barn og foreldres medvirkning i barnevernet
Publisert 2022 av Bente Hasle, Juni Raak Høiseth

Barns medvirkning i barnevernet
Publisert 2022 av Bente Hasle

En kvalitativ studie om helsepersonells erfaringer med å lede ungdomsgrupper: "Livet kan være så komplekst. Tjenesten trenger innsikt i det".
Publisert 2021 av Mette Haaland-Øverby, Dagmara Bossy, Nina Helen Mjøsund, Bente Hasle

Samarbeid hjem og skole ved krevende foreldreskap
Publisert 2021 av Bente Hasle

Mestring - mulighet eller forpliktelse?
Publisert 2021 av Bente Hasle

Mestring - mulighet eller forpliktelse?
Publisert 2021 av Bente Hasle

Det er den balansen - hverdagsliv med småbarn
Publisert 2021 av Bente Hasle

Klientbarn og brukermedvirkning
Publisert 2021 av Bente Hasle

Kos og kaos - hverdagsliv med småunger
Publisert 2021 av Bente Hasle

Foreldrekraften - kjærlighet og verdighet i tilfriskningsprosesser
Publisert 2021 av Bente Hasle

Det er den balansen - om hverdagsliv med småbarn
Publisert 2021 av Bente Hasle

Pårørendepodden - Om familiens situasjon når et barn har psykiske problem
Publisert 2020 av Bente Hasle

Pårørende og verdighet
Publisert 2020 av Bente Hasle

Skal vi slutte å møtes? Tverrprofesjonell digital samarbeidslæring
Publisert 2020 av Bente Hasle

Facilitating interprofessional online groups - opportunities and challenges
Publisert 2019 av Bente Hasle, Irene Aasen Andersen

Rapport: Videreføring av studieopplegget "Nettbasert TPS i Vest" 20s.
Publisert 2018 av Bente Hasle, Ingunn Aase, Rutt Venke Bengtsson, Anders Baerheim, Irene Aasen Andersen, Unni Uren Aasen, Sissel Johansson Brenna, Bente Kvilhaugsvik

Det vil helst gå godt - Det resiliente barnet
Publisert 2018 av Bente Hasle

Brukermedforskning med barn og unge
Publisert 2018 av Bente Hasle

Foreldrekraften - en undervurdert ressurs?
Publisert 2018 av Bente Hasle

Tverrprofesjonelt samarbeid
Publisert 2018 av Bente Hasle

Foreldrekraften - en undervurdert ressurs?
Publisert 2018 av Bente Hasle

Barn og brukermedvirkning
Publisert 2018 av Bente Hasle

Vidareføring av studieopplegget «Nettbasert TPS i Vest» 23s.
Publisert 2018 av Bente Hasle

"Klientbarna" og brukermedvirkning - profesjonelle aktørers forståelser
Publisert 2018 av Bente Hasle

Tverrprofesjonelt samarbeid når barn er pårørende
Publisert 2018 av Bente Hasle

Kjærlighet og verdighet i tilfriskningsprosesser
Publisert 2018 av Bente Hasle

Kjærlighet og verdighet i tilfriskningsprosesser - foreldreskap når barn har psykiske vansker
Publisert 2018 av Bente Hasle

Å være søsken til barn med funksjonsnedsettelse
Publisert 2018 av Bente Hasle

Utfordrende foreldreskap og foreldrekraften
Publisert 2018 av Bente Hasle

Nettbasert tverrprofesjonell samarbeidslæring - utfordringer og muligheter for facilitatorer
Publisert 2018 av Bente Hasle

Foreldrekraften - en undervurdert ressurs?
Publisert 2018 av Bente Hasle

Klientbarn som medforskere
Publisert 2017 av Bente Hasle

Children and participation
Publisert 2017 av Bente Hasle

BERIT - et ansvarsgruppemøte til ettertanke
Publisert 2017 av Bente Hasle

Pårørende i psykisk helse
Publisert 2017 av Bente Hasle

Foreldrekraften ved autismespekterforstyrrelser
Publisert 2017 av Bente Hasle

Barn og brukermedvirkning
Publisert 2017 av Bente Hasle

Intervju med Torill Midtbøe om Skjervheim - videoopptak
Publisert 2017 av Bente Hasle

Grounded Theory - mål og metode
Publisert 2017 av Bente Hasle

Familienhilfe in Norwegen
Publisert 2017 av Bente Hasle

Soziale Arbeit in Norwegen
Publisert 2017 av Bente Hasle

Elternschaft wenn Kinder psychisch krank sind
Publisert 2017 av Bente Hasle

From facilitator to groupleader - defeat or adjustment?
Publisert 2017 av Bente Hasle, Rutt Venke Bengtsson, Bente Kvilhaugsvik, Irene Aasen Andersen

Sluttrapport Pilot 1 - Nettbasert tverrprofesjonell samarbeidslæring i UH-nett Vest 15s.
Publisert 2017 av Bente Hasle, Sissel Johansson Brenna, Irene Aasen Andersen, Unni Uren Aasen, Anders Baerheim, Ingunn Aase, Rutt Venke Bengtsson

barn og brukermedvirkning
Publisert 2017 av Bente Hasle

ANNE - et case til nettbasert undervisning i tverrprofesjonell samarbeidslæring
Publisert 2016 av Bente Hasle

Å forske på sårbare grupper
Publisert 2016 av Bente Hasle

Children when parents are mentally ill
Publisert 2016 av Bente Hasle

Foreldre og barn som aktører
Publisert 2016 av Bente Hasle

Barn og medvirkning
Publisert 2016 av Bente Hasle

Foreldrekraften - verdighet og kjærlighet når barn er psykisk syke
Publisert 2016 av Bente Hasle

Foreldrekraften - verdighet og kjærlighet når barn er psykisk syke
Publisert 2016 av Bente Hasle

«TPS i Vest» - Tverrprofesjonell samarbeidslæring ved seks utdanningsinstitusjonar på Vestlandet - Ein pilot
Publisert 2016 av Irene Aasen Andersen, Bente Hasle, Rutt Venke Bengtsson, Sissel Johansson Brenna, Anders Baerheim, Unni Margrethe Uren Aasen, Ingunn Aase, Gerd Bjørke

Foreldrekraften - en glemt ressurs?
Publisert 2016 av Bente Hasle

Foreldrekraften
Publisert 2016 av Bente Hasle

Foreldre får ofte skyldfølelse når barn blir psykisk syke
Publisert 2015 av Bente Hasle

"Du elsker jo ungen din!" Om MEDlidende i psykisk helsevern
Publisert 2015 av Bente Hasle

Foreldrekraften - en undervurdert ressurs
Publisert 2015 av Bente Hasle

Foreldrekraften - en undervurdert ressurs
Publisert 2015 av Bente Hasle

A user-role in online interprofessional learning
Publisert 2015 av Gerd Bjørke, Irene Aasen Andersen, Rutt Bengtsson, Sissel Johansson Brenna, Anders Baerheim, Bente Hasle

Relatives and participation
Publisert 2015 av Bente Hasle

Foreldre - en glemt ressurs i psykisk helsevern for barn og unge?
Publisert 2015 av Bente Hasle

Overgangen fra skole til arbeid/aktivitet for utviklingshemmede
Publisert 2015 av Bente Hasle

Foreldrekraften; kjærlighet og verdighet i tilfriskningsprosesser. En Grounded teori.
Publisert 2015 av Bente Hasle

Grounded Theory. Metode OG mål i forskning
Publisert 2015 av Bente Hasle

Foreldrekraften som ressurs i tilfriskning
Publisert 2015 av Bente Hasle

Foreldrekraften - kjærlighet og verdighet i tilfriskningsprosesser
Publisert 2015 av Bente Hasle

TPS i UHNettVest: Et eksempel
Publisert 2015 av Bente Hasle

Utfordrende foreldresamarbeid
Publisert 2015 av Bente Hasle

Foreldrekraften - en ressurs i habilitering av barn og unge
Publisert 2015 av Bente Hasle

Kjærlighet og verdighet i tilfriskningsprosesser
Publisert 2015 av Bente Hasle

Kjærlighet og verdighet i tilfriskingsprosesser - om pårørøende i psykisk helsevern
Publisert 2015 av Bente Hasle

Foreldreskap når barn har store livsutfordringer
Publisert 2014 av Bente Hasle

Ungdoms deltakelse i lys av makt og anerkjennelse
Publisert 2013 av Bente Hasle

Kjærlighet og verdighet i tilfriskningsprosesser. Om foreldreskap når barn har en psykisk vanske [ISBN 9788247144565] 362s.
Publisert 2013 av Bente Hasle

Mot, mestring og mening - om kjærlighet og verdighet i tilfriskningsprosjektet
Publisert 2009 av Bente Hasle

Man tar det man får - på en måte ...
Publisert 2009 av Bente Hasle

Om foreldre til barn med psykiske problem
Publisert 2009 av Bente Hasle

Foreldreskap og hverdagsliv når et barn har psykisk vanske
Publisert 2009 av Bente Hasle

Foreldreskap og hverdagsliv når et barn har psykisk vanske
Publisert 2009 av Bente Hasle

Foreldreperspektiv på psykiske vansker hos barn
Publisert 2008 av Bente Hasle

Nære pårørende til barn og unge i behandling under psykisk helsevern - hvem/hvordan fanges de opp og støttes av brukerorganisasjonene
Publisert 2008 av Bente Hasle

Selvhjelp for pårørende : et forprosjekt fra Landsforeningen for pårørende innen psykiatri i samarbeid med Høgskolen i Volda [ISBN 9788276612592] 49s.
Publisert 2007 av Bente Hasle, Esther Risstubben