Forskarutdanning

Høgskulen i Volda har mange tilsette som arbeider med doktorgradsprosjekt. Dei fleste arbeider som stipendiatar i tre- eller fireårsløp. I tillegg arbeider mange fagtilsette med doktorgradsprosjekt i forskingstida si i eit femårsløp. Nokre doktorgradsprosjekt er knytt til større forskingsprosjekt ved høgskulen.  

Hausten 2015 starta Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde ei felles doktorgradsutdanning i helse- og sosialfag.

Stipendiatane er organiserte i ei eiga Stipendiatforeining, som også er representert i Forskingsutvalet.

Utlysing av ph.d.-stipendiat ved Høgskulen i Volda

Ledige stipendiatstillingar ved Høgskulen i Volda finn du her. For tida er det utlyst stipendiatstillingar på programmet i helse- og sosialfag med søknadsfrist 15. august 2023.

Copyright: Høgskulen i Volda