Stipendiatar

Stipendiatar: Reglar, rettar og plikter

Revidert av Forskingsutvalet 17.06.2014.

Stipendiatstillingar er heimla i Universitets- og høgskolelova § 6-4 (1) g) som rekrutteringsstillingar på åremål. Lovheimel og forskrift om tilsetjingsvilkår for stillingar som postdoktor, stipendiat m.v. (FOR 2006-01-31 nr. 102), sjå lovdata , dannar saman med utlysingstekst, tilbodsbrev og arbeidsavtale grunnlaget for tilsetjing som stipendiat.

Målet med dokumentet Reglar, rettar og plikter for stipendiatar ved Høgskulen i Volda er å sikre god tilrettelegging for gjennomføring av stipendiatperioden.

 

Retningslinjer for fagtilsette som er i doktorgradsløp utan å vere stipendiatar

Tilsette som ønskjer å søkje opptak på doktorgradsprogram utan å vere stipendiatar, må på førehand søkje dekan om tilsegn på finansiering. Dekanen gir godkjenning ut frå strategiske og økonomiske vurderingar.

Sjå eigne retningslinjer for denne ordninga: Retningslinjer for HVO-tilsette i dr.gradsløp

 

Nyttige nettsider for Ph.D.-kandidatar:

PhD on Track