Disputasar ved tilsette på Høgskulen i Volda

2023

Elisabeth Busengdal

Avdeling for samfunnsfag og historie. Disputert 24. November 2023 for ph.d.-graden ved Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde i fellesskap. Avhandling: Relasjonsbygging i kommunalt integreringsarbeid. Ein studie av implementering av integreringspolitikk og samarbeid på tvers av sektorar og styringsnivå. Program for disputasen (HVO/HiM).

Anne Natvig

Avdeling for mediefag. Disputerte 27. oktober 2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo. Avhandling: Fragmented professionalism: Journalism culture in Cuban state media. Program for disputasen (UiO).

Eli-Karin Sjåstad Aasebø

Avdeling for kulturfag. Disputerte 6. Oktober 2023 for ph.d.-graden ved Høgskulen i Volda. Avhandling: Exploring Contextual Stressors and Cpoing Strategies in Physical Education. A Case Study Approach. Program for disputasen (HVO).

Eivor Finset Spilling

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Disputerte 5. mai 2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger. Avhanding: Handwriting versus keyboarding in first grade: Which modality best supports written composition performance and learning? Program for disputasen (UiS).

Ingeborg Katrin Lid Berget

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Disputerte 26. april 2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen. Avhandling: Mathematical modelling in upper secondary school. Program for disputasen (UiB)

Jan Ove Ulstein

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Dr. philos. 24. mars 2023 (UiO). Avhandling: Oppbrotsteologi på det lange 70-talet. Frigjeringsteologi, marxisme, sosialetikk. Program for disputasen.

Ingeborg Berg Skogen

Avdeling for kulturfag. Ph.d. 3. februar 2023 (HVO/HiM). Avhandling: Stor og aktiv? Ungdommer og helsesykepleiere om fysisk aktivitet som oppfølging for ungdom med overvekt. Program for disputasen.

Oversyn over alle disputasar frå 2013-2022

2022

Synnøve H. Amdam

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph. D. 9. september 2022 (UiO). Avhandling: Media teachers’ discursive understandings in developing 21st century education: Are we the tugboat, the satellite, or the terror cell?

Nanna Natalia Jørgensen

Avdeling for samfunnsfag og historie. Ph.D. 26. august 2022 (HVO/HiM). Avhandling: The Therapeutic Mobilities of Pilgrimage Walking: A Study of the Health Impacts of Walking the Norwegian St. Olav Way.

Anita Dyb Linge

Avdeling for samfunnsfag og historie. Ph.D. 3. juni 2022 (HVO/HiM). Avhandling: Self-Efficacy and Work-Related Factors Associated With Return to Work in a Vocational Rehabilitation Programme With a Lifestyle Focus - A Prospective Observational Study.

Bjørn Kjetil Larsen

Avdeling for samfunnsfag og historie. Ph.D. 8. april 2022 (HVO/HiM). Avhandling: Exploring Interprofessional Collaboration in the Field of Criminal Justice in Norway - A Mixed Methods Study of Prisoners' Reintegration after Prison.

Kristine Vaadal

Avdeling for samfunnsfag og historie. Ph.D 11. mars 2022 (HVO/HiM). Avhandling: New Femininities", Alcohol Consumption and Life beyond Young Womanhood. Negotiating Gender, Class and Ageappropriate Identities through Alcohol Consumption.

2021

Endre Eidså Larsen

Avdeling for mediefag. Ph.D. 19. november 2021 (NTNU). Avhandling: Filmens figurer: En figural tilnærming til film og filmanalyse.

Natalie Ann Donuhue

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 2021 (University of Leeds, UK). Avhandling: What factors influence the levels of motivation and self-efficacy of novice EFL teachers?

Synnøve Heggedal Moltudal

Avdeling for mediefag. Ph.D. 24. juni 2021 (UiB). Avhandling: Purposeful Actions in Leadership of Learning Processes: A Mixed Methods Study of Classroom Management in Digital Learning Environments.

Hjalmar Eiksund

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 27. mai 2021 (UiB). Avhandling: Samanheng og samanfall.

Egil Arne Standal

Avdeling for samfunnsfag og historie. Ph.D. 23. april 2021 (UiB). Avhandling: Opplysningsplikt i barnevernssaker.

Stein Conradsen

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 19. februar 2021 (HVO/HiM). Avhandling: Patients knowledge and their trust in healthcare personell in elective surgery. A mixed methods study including an extended theoretical discussion.

2020

Oda Heidi Bolstad

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 25. november 2020 (UiA). Avhandling: Teaching and learning for mathematical literacy.

Kim-Daniel Vattøy

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdannnig. Ph.D. 23. oktober 2020 (NTNU). Avhandling: Feedback practice as responsive pedagogy in teaching English as a foreign language.

Beatrice M.G. Reed

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 9. oktober 2020 (UiO). Avhandling: Natur og menneske i Stina Aronsons nordlige ødemarksfortellinger. En økonarratologisk analyse.

Anne Randi Fagerlid Festøy

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 21. februar 2020 (Innlandet). Avhandling: Vilkår for læring for elevar på 1.-4. steg med vedtak om spesialundervisning.

2019

Ellen Strøm Synnevåg

Avdeling for samfunnsfag og historie. Ph.D. 11. oktober 2019 (UiB). Avhandling: Planning for Public Health. Balancing top-down and bottom-up approaches in Norwegian municipalities.

Kjetil Vaage Øie

Avdeling for mediefag. Ph.D. 6. september 2019 (NTNU). Avhandling: Nyheter, til deg, der du er: Utvikling av lokativ journalistikk for mobile enheter - et pragmatisk perspektiv.

Hildegunn Valen Kleive

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 10. mai 2019 (MF vitenskapelig høyskole). Avhandling: Not that religious: A study of young Tamil religiosity in north-western Norway.

Jan Håkon Vikane

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 23. april 2019 (UiB). Avhandling: Predicting decline of threatened species, invasiveness of alien species, and invasibility of semi-natural habitats: A case study from threatened coastal heathlands and semi-natural grassland in western Norway.

2018

 

Torhild Høydalsvik

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 14. september 2018 (OsloMet). Avhandling: Implementering av og tilpassingar til ei endra barnehagelærarutdanning: Ein multimetodisk studie av nye praksisar.

Mette Vårdal

Avdeling for samfunnsfag og historie. Ph.D. 14. september 2018 (UiB). Avhandling: Ligesaavel i Vadmel som i Fløiel. Uformelle relasjoner mellom embetsmenn, bønder og husmenn i Vågå ca 1745-1844.

Randi Myklebust

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 12. juni 2018 (UiO). Avhandling: Muntlighet i det flerspråklige klasserommet. En studie av elevers samtaler på norsk i fem gruppearbeid på sjuende klassetrinn.

Gunhild Ring Olsen

Avdeling for mediefag. Ph.D. 9. mars 2018 (UiB). Avhandling: A new platform for quality journalism? A study of four U.S. nonprofit university centers and their attempt to save professional reporting through using classrooms as newsrooms.

2017

Pernille Fiskerstrand

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 25. august 2017 (UiB). Avhandling: Fagspråk og språkfag – om møtet mellom skrivekulturane i norsk og samfunnsfag for elevar på Vg2 yrkesfag. 

Stig J. Helset

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 18. august 2017 (UiB). Avhandling:  Norm og røyndom – Ein statistisk studie av operative normer i det nynorske skriftspråket.

Siv Elin Nord Sæbjørnsen 

Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde. Ph.D. 24. mars 2017. Fellesgrad Høgskolen i Molde - Høgskulen i Volda. Avhandling: Exploring Adolescent Service Users’ Subjective Views about Participation in Responsible Teams (Utforsking av unge brukarar sine subjektive syn på deltaking i ansvarsgrupper).

2016

Kristin Kibsgaard Sjøhelle

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 12. desember 2016 (UiO). Avhandling: Å skrive seg inn i språket. Ein intervensjonsstudie av nynorsk sidemålsopplæring for vidaregåande trinn.

Idar Flo

Avdeling for mediefag. Ph.D. 21. oktober 2016 (UiO). Avhandling: Et ugiendrivelig bevis på nazistenes barbari - Rettsoppgjer, minneproduksjon og gjenreising i Norsk Filmrevy 1945 - 1949.

Kristian Ekeland

Avdeling for samfunnsfag og historie. Ph.D. 8. september 2016 (UiT). Avhandling: Hot emotions in cold landscapes. Towards spatial-emotional methodologies of interest development. Why research on Arctic winter tourism can ill afford to ignore the emotion of interest.

Helga Synnevåg Løvoll

Avdeling for kulturfag. Ph.D. 24. august 2016 (UiB). Avhandling: Inside the outdoor experience. On the distinction between pleasant and interesting feelings and their implication in the motivational process.

Stine M. Ekornes

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 23. juni 2016 (UiO). Avhandling: School Mental Health - Teacher Views. An Exploratory Study of Teacher's Perceived Role, Competence and Responsibility in Student Mental Health Promotion.

Kjersti Straume

Møreforsking Volda AS og Avdeling for samfunnsfag og historie. Ph.D. 19. februar 2016 (UiB). Avhandling: Interpretation-based land cover mapping; possibilities and challenges for rural land management.

Kjartan Leer-Salvesen

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 19. februar 2016 (UiA). Avhandling: På tilliten løs? En studie av læreres og presters skjønnsutøvelse i spenningen mellom taushetsplikt, meldeplikt og avvergeplikt.

2015

Kolbein Halkjelsvik

Avdeling for samfunnsfag og historie. Ph.D. 17. november 2015 (NTNU). Avhandling: Legitimate Leadership Functions in Partnership Development Processes.

Stein Helge Solstad

Avdeling for kulturfag. Ph.D. 30. oktober 2015 (NMH). Avhandling: Strategies in jazz guitar improvisation.

Katrin Lunde

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Dr.philos. 16. oktober 2015 (NTNU). Avhandling: Zur Frage der syntaktischen Gleichartigkeit von Konjunkten.

Liv Ingrid Aske Håberg

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 17. juni 2015 (UiO). Avhandling: Didaktisk arbeid i barnehagen. Kvalitativ studie av korleis assistenter og barnehagelærarar planlegg, gjennomfører og vurderer samlingsstund og femårsklubb.

Silje Louise Dahl

Avdeling for samfunnsfag og historie. Ph.D. 27. mars 2015 (NTNU). Avhandling: Ein forskjell som gjer ein forskjell? Forteljingar om cannabisbruk.

2014

Gerd Sylvi Steinnes

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 21. november 2014 (HiOA). Avhandling: Profesjonalitet under press? Ein studie om førskulelærarar si meistring av rolla i lys av kvalifiseringa til yrket og arbeidsdelinga med assistentane.

Wenke Mork Rogne

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 14. november 2014 (UiO). Avhandling: På sporet av meining. Korleis unge lesarar arbeider med multiple, delvis motstridande tekstar. Ein empirisk mixed-methods-studie av sjuandeklassingar sine strategiske aktivitetar.

Pål Hamre

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 15. august 2014 (UiB). Avhandling: Norskfaget og skjønnlitteraturen. Ein studie av norskfaglege normtekstar 1739-2013.

Liv Grethe Kinn

Avdeling for samfunnsfag og historie. Ph.D. 3. april 2014 (UiB). Avhandling: Round Trips to Work. Qualitative studies of how persons with severe mental illness experience work integration.

Siv Måseidvåg Gamlem

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 11. mars 2014 (UiS). Avhandling: Tilbakemelding som støtte for læring på ungdomssteget.

Ellen Lexerød Hovlid

Avdeling for mediefag. Ph.D. 21. februar 2014 (UiB).
Avhandling: Vern av privatlivets fred mot offentliggjøring. 

2013

Bjørg Nesje Nybø

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 13. desember 2013 (UiO). Avhandling: Skriftkulturen i ei språkleg revitalisering. Ei samanlikning av framveksten av irsk og nynorsk skriftkultur.

Bente Hasle

Avdeling for samfunnsfag og historie. Ph.D. 21. juni 2013 (NTNU).
Avhandling: Kjærlighet og verdighet i tilfriskningsprosesser – om foreldreskap når barn har psykiske vansker. (Bibsys).

Sverre Kjetil Rød

Avdeling for mediefag. Ph.D. 28. mai 2013 (NTNU).
Avhandling: Risk communication in relation to an imminent rockslide and tsunami. (Bibsys)

Harald E. Tafjord

Avdeling for samfunnsfag og historie. Ph.D. 26. april 2013 (UiO).
Avhandling: Conflict, Friends and Ideology: Aspects of Political Culture in Early Twelfth-Century Castile-Leon. (Bibsys).

Hilde Opsal

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Ph.D. 22. mars 2013 (UiA).
Avhandling: Bruk av elevbøker i matematikk på ungdomssteget: ein kasusstudie. (Bibsys)

Marit Ulvund

Avdeling for kulturfag. Ph.D. 14. mars 2013 (NTNU).
Avhandling: Echo Theatre. From Experience to Performance. (Bibsys)

Pål Aam

Avdeling for mediefag. Ph.D. 1. mars 2013 (NTNU).
Avhandling: Fjernsynsforskaren - frå kritikar til innovatør. (Bibsys)