Profile picture for user tjomslaa

Andreas Tjomsland

Stipendiat

Stipendiat

Forskar på nordvestlandsk indremisjon på 1900-talet.


Eg har kartlagt bedehusa i Møre og Romsdal og gamle Sogn og Fjordane som lekk i prosjektet. Her er eit kart som viser noverande og tidlegare bedehus i området. Husa har ulik farge etter kva for indremisjonsorganisasjon som var gjeldande i distriktet, sjølv om husa har ulik type eigarskap, og dei fleste stader var alle kristelege organisasjonar velkomne til å bruke bedehusa. Raude distrikt syner kvar Vestlandske indremisjon (no indremisjonsforbundet) stod sterkt, blå syner kvar Indremisjonsselskapet hadde sine område. Midtre Sogn høyrde til Indremisjonsselskapet fram til 1982, sidan til Vestlandske indremisjon. Kartet viser òg leirstader knytt til dei lågkyrkjelege organisasjonane. Meld gjerne frå om du oppdagar feil i kartet.

Vitskapeleg arbeid

CRIStin