Profile picture for user tjomslaa

Andreas Tjomsland

Stipendiat

Stipendiat

Forskar på nordvestlandsk indremisjon på 1900-talet.


Eg har kartlagt bedehusa i Møre og Romsdal og gamle Sogn og Fjordane som del av prosjektet. Her er eit kart som viser noverande og tidlegare bedehus i området, sortert etter distrikt. Meld gjerne frå om du oppdagar feil eller manglar i kartet.

Vitskapeleg arbeid

CRIStin