Profile picture for user jou

Jan Ove Ulstein

Dosent

Institutt for religion og livssyn

Utdanning

Praktisk-teologisk seminar. Det teologiske Mnighetsfakultet, 1972.

Cand.theol  Det teologiske Menighetsfakultet, 1971.

 

Yrkeserfaring

Dosent, Høgskulen i Volda, 2009-2013.

Førsteamanuensis, Høgskulen i Volda, 1976-2009.

Amanuensis, Høgskulen i Volda, 1075-1976.

Leiar (1/2 stilling) i Forskerforbundets Forening for Forskning ved Høgskolene, 1996-2003.

Vit.ass, Det teologiske Menighetsfakultet, 1973-1975.

Sekretær i Norsk Teologisk Nemnd, 1973-1975.

Timelærar Rønningen folkehøgskole 1971-1975.

 

Faglege nettverk, verv o.a.

Medlem i Norsk teologiske Nemnd for mellomkyrkjelege spørsmål, 1976-1979; 1995-1998.

Medlem av Rådet for humanistisk forsking (RHF), 1978-1981.

Leiar i styringsgruppa for programområdet Kyrkje - Religion - Samfunn, 1982-1988.

Studieansvarleg for Ten Sing Norway, 1986-2011.

Prosjektleiar KULS-prosjektet, 1987-2001.

Prosjektleiar for KIT-prosjektet, 1988-1994.

Leiar i Møre og Romsdal forfattarlag, 1994-1998.

Medlem av styret i Norsk Forskerforbund, 1997-1998.

Serieredaktør for Kyrkjefag Profil, 2001-2022

Stilist i omsetjinga av Bibel 20111, 2007-2010.

 

Medlem av Omsetjingsutvalet i Bibelselskapet, 2012-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Sosiologi, teologi og Helge Hognestads doktoravhandling. Møte og konflikt på det lange 70-talet [ISBN 9788202794194] 450s.
Publisert 2023 av Jan Ove Ulstein
Publisher: Cappelen Damm Akademisk

Oppbrotsteologi på det lange 70-talet. Frigjeringsteologi, marxisme, sosialetikk [ISBN 978-82-02-75368-9] 512s.
Publisert 2022 av Jan Ove Ulstein
Publisher: Cappelen Damm Akademisk

Bibeldikt [ISBN 978-82-543-1292-6]
Publisert 2014 av Alf Kjetil Walgermo, Jan Ove Ulstein
Publisher: Verbum Forlag

Dømmekraft i krise? : holdninger i kirken til jøder, teologi og NS under okkupasjonen [ISBN 978-82-321-0072-9] 266s.
Publisert 2012 av Torleiv Austad, Ottar Berge, Jan Ove Ulstein
Publisher: Akademika forlag

Vegar i vegløysa : ungdom, identitet og livssynsdanning i det postmoderne [ISBN 978-82-519-2741-3] 183s.
Publisert 2011 av Jan Ove Ulstein, Per Magne Aadnanes
Publisher: Tapir Akademisk Forlag

Religion er Guds fiende. Egentlig og uegentlig eksistens i U2s tekst-musikalske univers [ISBN 978-82-519-2741-3] 22s.
Publisert 2011 av Jan Ove Ulstein, Robert Kvalvaag
Publisher: Tapir Akademisk Forlag

Diktet lyser i kvelden. Dikt i utval. Oskar Stein Bjørlykke [ISBN 9788252175653] 175s.
Publisert 2009 av Jan Ove Ulstein, Jan Inge Sørbø, Per Olav Kaldestad
Publisher: Det Norske Samlaget

Ungdom i rørsle 2 : faglege perspektiv og utfordringar [ISBN 8251920299] 310s.
Publisert 2005 av Jan Ove Ulstein
Publisher: Tapir Akademisk Forlag

Ungdom i rørsle 1 : aktørar og arbeidsformer [ISBN 8251920205] 262s.
Publisert 2005 av Jan Ove Ulstein
Publisher: Tapir Akademisk Forlag

Tidsskrift for Kirke, Religion og Samfunn 1/2001 192s.
Publisert 2001 av Jan Ove Ulstein
Publisher: Tapir Akademisk Forlag

Kateketen i fokus. Nokre persepktiv på katekettenesta [ISBN 8251917247] 201s.
Publisert 2001 av Jan Ove Ulstein
Publisher: Tapir Akademisk Forlag

"Jeg gikk meg over sjø og land ..." : bidrag til kyrkjefaga : festskrift til Ottar Berge på 65-årsdagen [ISBN 8251916739] 350s.
Publisert 2001 av Per Magne Aadnanes, Jan Ove Ulstein
Publisher: Tapir Akademisk Forlag

Jeg gikk meg over sjø og land. Bidrag til Kyrkjefaga. Festskrift til Ottar Berge [ISBN 9788251916738] 350s.
Publisert 2001 av Jan Ove Ulstein, Per Magne Aadnanes

Tidsskrift for Kirke, Religion og Samfunn, 2/2000 90s.
Publisert 2000 av Jan Ove Ulstein

Tidsskrift for Kirke, religion og Samfunn, 1/2000 90s.
Publisert 2000 av Jan Ove Ulstein
Publisher: Tapir Akademisk Forlag

Tidsskrift for kirke - religion - samfunn 175s.
Publisert 1998 av Jan Ove (red.) Ulstein

Humanistisk forsking ved dei regionale høgskulane. [Konferanserapport, NAVF-RHF.] [ISBN 82-7216-066-8] 164s.
Publisert 1980 av Lisbeth Halse Ytreberg, Leiv Mjeldheim, Hild Sørby, Jan Ove Ulstein, Geirr Wiggen, Terje Aarset

Krig og militærnekting : etiske normer i den aktuelle situasjon [ISBN 8203084648] 113s.
Publisert 1976 av Torleiv Austad, Jan Ove Ulstein

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Frå underordning til likestilling. Ei historie om korleis det teologiske symboluniverset endra seg i kvinnesynet på 70-talet
Publisert 2022 av Jan Ove Ulstein

Vestlandsk kyrkjesyn: Med Johs. Solem som orienteringspunkt
Publisert 2020 av Jan Ove Ulstein

"Å tole kvarandre i kjærleik" : om vilkår for toleranse i kyrkja i striden om viing av likekjønna
Publisert 2017 av Jan Ove Ulstein

Gud på Høvik : ei analyse av synet på forkynninga i Helge Hognestads doktoravhandling
Publisert 2015 av Jan Ove Ulstein

Lyrikk og livsunivers : eit innsteg i litterære kretsløp og kulturhegemoni
Publisert 2014 av Jan Ove Ulstein

Den tid som kjem lik den som kvarv? : Bjørn Eidsvåg som tidssignal i nyare spiritualitetshistorie
Publisert 2013 av Jan Ove Ulstein

Rocka sjelesorg?
Publisert 2012 av Jan Ove Ulstein

Å lese med livet : utvidande teksttolking
Publisert 2011 av Jan Ove Ulstein

Ungdomsarbeid i det virtuelle romet? : ei historie om ungdomsarbeid som trusopplæring, fram til ein digital tidsalder
Publisert 2011 av Jan Ove Ulstein

Ungdomsteologi - for, om, frå, med eller av ungdom?
Publisert 2011 av Jan Ove Ulstein

Diakonat og diakonvigsling : diakonens kall og sending
Publisert 2011 av Jan Ove Ulstein

"Stå midt i skinongjo". Om vaksenlyrikken til Oskar Stein Bjørlykke
Publisert 2009 av Jan Ove Ulstein, Jan Inge Sørbø

Den differensierte tenesta og den vigsla kateketen : ei kontekstuell utfordring til den lutherske embetsteologien
Publisert 2009 av Jan Ove Ulstein

Ungdomsteologi på norsk?: "Teologi for kristent ungdomsarbeid"
Publisert 2009 av Jan Ove Ulstein

Lydnad : nokre refleksjonar omkring fundamentalisme, tolking og etikk i det postmoderne
Publisert 2009 av Jan Ove Ulstein

Living in a state of Flux Ecclesiology for change from The Norwegian Scool of Theology
Publisert 2007 av Jan Ove Ulstein

Tolking av autoritative tekstar - nokre kryssande perspektiv
Publisert 2006 av Jan Ove Ulstein

Ungdom i rørsle
Publisert 2005 av Jan Ove Ulstein

Bøker om ungdomsarbeid
Publisert 2005 av Jan Ove Ulstein

Ungdomsarbeid i det postmoderne?
Publisert 2005 av Jan Ove Ulstein

Ruskultur og ungdomsarbeid
Publisert 2004 av Jan Ove Ulstein

Berte Kanutte
Publisert 2004 av Jan Ove Ulstein

Vennskap: ei reise med Augustin anno 2000
Publisert 2003 av Jan Ove Ulstein

"Jeg gikk meg over sjø og land..." : eit venneportrett
Publisert 2001 av Jan Ove Ulstein

Eit forord - om 65-årsjubilanten Ottar Berge, det fagmiljøet han representerer, og dei emne som denne artikkelsamlinga tek opp
Publisert 2001 av Jan Ove Ulstein

"Kateketar i teneste". Eit prosjekt og nokre perspektiv
Publisert 2001 av Jan Ove Ulstein

Frå embetsteologi til tenesteteologi. Om kyrkja sitt institusjonelle rollemønster under synsvinkelen "kontekstuell apostolisk presisjon"
Publisert 2001 av Jan Ove Ulstein

Framand i Jerusalem? : om språk for religiøs erfaring etter Babel, frå Kanaan og til ytste endane av jorda
Publisert 2001 av Jan Ove Ulstein

Indremisjonskvinna på Vestlandet - frå fortropp til baktropp? Om bibelsyn og prestedøme, organisasjons- og plausibilitetsstruktur i Indremisjonsforbundet/DVI
Publisert 2001 av Jan Ove Ulstein

Teologi, kyrkjeliv og samfunnskontekst - eit perspektiv ved eit jubileum
Publisert 1998 av Jan Ove Ulstein

Livssynsforsking mellom pedagogikk og hermeneutikk
Publisert 1998 av Per M. Aadnanes, Jan Ove Ulstein

Den problematiske religionsfridommen
Publisert 1998 av Jan Ove Ulstein

DnF, ytringsfridommen og §55A
Publisert 1998 av Jan Ove Ulstein

Ei Satans synagoge : ein refleksjon over ordningsteologi i eit mediesamfunn
Publisert 1997 av Jan Ove Ulstein

Kyrkjelyden som sosialt liv : perspektiv på sosiologi i teologisk fagarbeid
Publisert 1997 av Jan Ove Ulstein

MF-bøker i etikk
Publisert 1996 av Jan Ove Ulstein

Samtaler om kirke og samfunn
Publisert 1996 av Birger Løvlie, Jan Ove Ulstein

Teologi, kyrkje, stat : aktuell teologi under krigen
Publisert 1995 av Jan Ove Ulstein

Anna

Sosiologi, teologi, kyrkja og Helge Hognestad
Publisert 2023 av Jan Ove Ulstein

Sosiologi, teologi og Helge Hognestads doktoravhandling. Ein introduksjon
Publisert 2023 av Jan Ove Ulstein

Striden omkring Helge Hognestad - kva dreia den seg m?
Publisert 2023 av Jan Ove Ulstein

Oppbrotsteologi frå kristen-radikalarane til Helge Hognestad
Publisert 2023 av Jan Ove Ulstein

To gode grunnar til å halde på teljekantsystemet
Publisert 2022 av Jan Ove Ulstein

Vekkinga som vart institusjon
Publisert 2022 av Jan Ove Ulstein

Ei tid var. Perspektiv på 50 års kyrkjeleg utdanning i Volda
Publisert 2022 av Jan Ove Ulstein

Ei venstrevridd kyrkje?
Publisert 2022 av Jan Ove Ulstein

Intervju på bakgrunn av bok
Publisert 2022 av Jan Ove Ulstein

Teologien etter 1968 ble kjedelig
Publisert 2022 av Jan Ove Ulstein

Sosialisme var eit fy-ord i kyrkja.
Publisert 2022 av Jan Ove Ulstein

Kva skjedde? Oppbrotsteologi på det lange 70-talet - frå tre synsvinklar
Publisert 2022 av Jan Ove Ulstein

Grunnen ristar. Det urolege tiåret i kyrkje og kristenliv
Publisert 2022 av Jan Ove Ulstein

Presentasjon av Oppbrotsteologi på det lange 70-talet
Publisert 2022 av Jan Ove Ulstein

Kateketteneste i 50 år
Publisert 2019 av Jan Ove Ulstein

Kateketteneste og embetssyn - vigsling til kva?
Publisert 2019 av Jan Ove Ulstein

Dei deuterokanoniske (apokryfe) bøkene på nynorsk
Publisert 2019 av Anders Aschim, Jan Ove Ulstein

Apokryfane: Dei deuterokanoniske bøkene i Bibelen [ISBN 978 82 541 0918 2] 339s.
Publisert 2018 av Tina Dykesteen Nilsen, Christine Amadou, Anders Aschim, Inger Bråtveit, Ingvar Fløysvik, Jon Fosse, Gunnar Johnstad, Hans-Olav Mørk, Jan Erik Rekdal, Hans Sagrusten, Jan Ove Ulstein, Jorunn Økland, Marta Høyland Lavik, Håvard Tangen
Publisher: Verbum Forlag

Apokryfene: Bibelens deuterokanoniske bøker [ISBN 978 82 541 0919 9] 337s.
Publisert 2018 av Tina Dykesteen Nilsen, Christine Amadou, Anders Aschim, Inger Bråtveit, Ingvar Fløysvik, Jon Fosse, Gunnar Johnstad, Hans-Olav Mørk, Jan Erik Rekdal, Hans Sagrusten, Jan Ove Ulstein, Jorunn Økland, Marta Høyland Lavik, Håvard Tangen
Publisher: Verbum Forlag

Salmar på dialekt? Litt om lokalisering av trusuttrykk
Publisert 2017 av Jan Ove Ulstein

Skrifta åleine? Eit tolkingsperspektiv
Publisert 2017 av Jan Ove Ulstein

Luther og salmen, forsamlinga og fornorskinga
Publisert 2017 av Jan Ove Ulstein

Luther, salme og gjendikting
Publisert 2017 av Jan Ove Ulstein

Eit evangelium i poesi og klang
Publisert 2017 av Jan Ove Ulstein

Frå latin i koret til forsamlingssong
Publisert 2017 av Jan Ove Ulstein

Kristen grunngjeving av allmenn-moral
Publisert 2017 av Jan Ove Ulstein

Moral og religion
Publisert 2017 av Jan Ove Ulstein

Med Luther og song. Samanbindande kommentarar
Publisert 2017 av Jan Ove Ulstein

Grill ein professor. Om kristentru
Publisert 2017 av Jan Ove Ulstein

Klang av tru. Om salmen i trusopplæringa
Publisert 2017 av Jan Ove Ulstein

Martin Luther. Samtaleforedrag med Birger Løvlie
Publisert 2017 av Jan Ove Ulstein

To liturgiar for ei kyrkje?
Publisert 2016 av Jan Ove Ulstein

Bibel over alle grenser: Bibeldikt
Publisert 2016 av Siv Tone Myklebust, Jan Ove Ulstein

Til homofile, lesbiske og heterofile skapte han dei? Til spørsmålet om kjønnsnøytralt ekteskap i kyrkja.
Publisert 2016 av Jan Ove Ulstein

Lutter salme. Salmedikitnga til Martin Luther og vegen mot nord.
Publisert 2016 av Jan Ove Ulstein

Kjønn, kyrkje og fellesskap. Utfordringar i kyrkja etter kyrkjemøtevedtaket 2016
Publisert 2016 av Jan Ove Ulstein

Teologi under krigen. Jødespørsmålet
Publisert 2015 av Jan Ove Ulstein

Salmar på dialekt
Publisert 2015 av Jan Ove Ulstein

Å tole kvarandre i kjærleik? Om vilkår for toleranse i kyrkja i striden om vigsel av likekjønna
Publisert 2015 av Jan Ove Ulstein

Ytringsfridom - og grense
Publisert 2015 av Jan Ove Ulstein

Poet møter bibeltekst: Bibeldikt
Publisert 2014 av Jan Ove Ulstein

Kjente lyrikere skriver dikt til bibelvers. Vårt Land
Publisert 2014 av Jan Ove Ulstein

Tvilarar med bibeldikt. Sunnmørsposten
Publisert 2014 av Jan Ove Ulstein

Frå fordøminig til fordømimg. Ei historie om ei historisk dreiing og ei kyrkjei skvis
Publisert 2014 av Jan Ove Ulstein

Nazisme, teologi og Endlösung
Publisert 2014 av Jan Ove Ulstein

Kva stod på spel?
Publisert 2013 av Jan Ove Ulstein

Jomfrua og bibelomsetjinga
Publisert 2012 av Jan Ove Ulstein

Ten Sing - historie og "ideologi"
Publisert 2012 av Jan Ove Ulstein

Liturgi som språk
Publisert 2012 av Jan Ove Ulstein

Kva stod på spel? Teologi under krigen
Publisert 2012 av Jan Ove Ulstein

Frå stabbur til sakristi - kulturmminne eller kulturkode? Litt nynorsk bibelsoge
Publisert 2012 av Jan Ove Ulstein

Bibel etter Babel. Om fornying av bibelspråket
Publisert 2012 av Jan Ove Ulstein

Ny bibel
Publisert 2012 av Jan Ove Ulstein

Jakta på ein Esekiel-modus
Publisert 2011 av Jan Ove Ulstein

Ungdom og kristendom i ein postmoderne kultur
Publisert 2011 av Jan Ove Ulstein, Per Magne Aadnanes

Gudsbiletet i Det gamle og Det nye testamente
Publisert 2010 av Jan Ove Ulstein

Kjønnsrollene og røyndomen
Publisert 2009 av Jan Ove Ulstein

Bjørlykkedagen : litterær analyse av eit forfattarskap
Publisert 2009 av Jan Ove Ulstein

Å klekke ut eit egg
Publisert 2007 av Jan Ove Ulstein

Det fæle i Bibelen
Publisert 2007 av Jan Ove Ulstein

Når Esekiel taler nynorsk
Publisert 2007 av Jan Ove Ulstein

Ei kyrkje for "folk flest"?
Publisert 2007 av Jan Ove Ulstein

"Det er jo så lett å få tilgivelse i dette landet!" Om roller og yrkesetikk, og anger i det offentlege romet
Publisert 2007 av Jan Ove Ulstein

Eit spørsmål om integritet Om budsjettmodell, teljekantar og yrkesetikk
Publisert 2006 av Jan Ove Ulstein

Indremisjonskvinna i klemme?
Publisert 2006 av Jan Ove Ulstein

Den nye salmen - frå Olaf Hillestad til den nye salmeboka-
Publisert 2005 av Jan Ove Ulstein

Kunsten å spytte i medvind. Om den totalitære toleransen
Publisert 2005 av Jan Ove Ulstein

Genesis, lidelse: Alfa og Omega : nokre steg i Arnold Eidsslotts landskap
Publisert 2004 av Jan Ove Ulstein

Eidslotts poetiske univers
Publisert 2004 av Jan Ove Ulstein

[Anmeldelse]Mennesket, kulturen, samfunnet. Festskrift til Tor Aukrust på 80-årsdagen, 8. november 2001
Publisert 2004 av Jan Ove Ulstein

Redaktør for Tidsskrift for Kirke, Religion og Samfunn
Publisert 2002 av Jan Ove Ulstein

Kateketen i perspektiv
Publisert 2001 av Jan Ove Ulstein

FoU-kultur i høgskulane
Publisert 2001 av Jan Ove Ulstein

Søkelys på arbeidsplanane
Publisert 2001 av Jan Ove Ulstein

Kompetansereformen
Publisert 2001 av Jan Ove Ulstein

Arbeidplan og lønsvilkår
Publisert 2001 av Jan Ove Ulstein

Oppdrift eller nedtur. Om Stm 27
Publisert 2001 av Jan Ove Ulstein

Status og strategi for FoU ved høgskulane
Publisert 2000 av Jan Ove Ulstein

Forkynning mellom litteratur og teologi
Publisert 2000 av Jan Ove Ulstein

Høgskulen som forskingsstad. Mellom Forskingsmeldinga og Mjøsutvalet
Publisert 2000 av Jan Ove Ulstein

Hamskifte og folkekyrkje
Publisert 2000 av Jan Ove Ulstein

Religion - frå individ til stat
Publisert 2000 av Jan Ove Ulstein

FoU i høgskulen
Publisert 1999 av Jan Ove Ulstein

Forskingspolitikk med utgangspunkt i Forskningsmeldinga
Publisert 1999 av Jan Ove Ulstein

Tid for forsking i høgskulane
Publisert 1999 av Jan Ove Ulstein

Fagpolitikk
Publisert 1999 av Jan Ove Ulstein

Landsforeiningen sin plass i Forskerforbundet
Publisert 1999 av Jan Ove Ulstein

Samvit og fellesskapsordning
Publisert 1999 av Jan Ove Ulstein

Den foranderlege kyrkja : Harald Hegstad: Kirke i forandring ...
Publisert 1999 av Jan Ove Ulstein

Menneskelivet, moralen og den overskridande dialogen : Jan-Olav Henriksen og Gunnar Heiene: Moral og menneskeliv ...
Publisert 1999 av Jan Ove Ulstein

Religionsmøte og kultur
Publisert 1999 av Jan Ove Ulstein

Pluralisme og fellesskap
Publisert 1999 av Jan Ove Ulstein

Tidsskrift for kirke, religion, samfunn 234s.
Publisert 1999 av Jan Ove Ulstein

Bakgrunn for etikk i dag
Publisert 1998 av Jan Ove Ulstein

Kategoriane i homofilispørsmålet
Publisert 1998 av Jan Ove Ulstein

På sykkeltur gjennom fylkeslyrikken. Ein gjennomgang av nyare lyrikk i Møre og Romsdal
Publisert 1998 av Jan Ove Ulstein

Korleis påverke arbeidsvilkåra. Søkelys på arbeidsplanen
Publisert 1998 av Jan Ove Ulstein

Språk og forkynning
Publisert 1998 av Jan Ove Ulstein

FoU og høgskulekultur
Publisert 1998 av Jan Ove Ulstein

Livstolking
Publisert 1998 av Jan Ove Ulstein

Tidsskrift for Kirke, Reløigion og Samfunn 1-2/1998 175s.
Publisert 1998 av Jan Ove Ulstein

Sekularisering - historie og tilstand
Publisert 1997 av Jan Ove Ulstein

FoU - institusjonsressurs eller individuell rett? (foredrag på Forskerforbundets kurs om FoU)
Publisert 1997 av Jan Ove Ulstein

Homofile i kyrkja
Publisert 1997 av Jan Ove Ulstein

FoU som individuell rett ved høgskulane
Publisert 1997 av Jan Ove Ulstein

Synd, skuld og kultur
Publisert 1997 av Jan Ove Ulstein

Vass-skiljet : avgjerande val av kategori i homofilispørsmålet
Publisert 1997 av Jan Ove Ulstein

Stabilitet og endring
Publisert 1997 av Jan Ove Ulstein

Ny tid? (leiar)
Publisert 1997 av Jan Ove Ulstein

Ten Sing Norway. Utveksling, studium og evaluering gjennom ti år
Publisert 1996 av Jan Ove Ulstein

Utfordringar og arv (Bokmelding av Svein Aage Christoffersen og Trygve Wyller (red.): Arv og utfordring : menneske og samfunn i den kristne moraltradisjon. Univ.forlaget 1995)
Publisert 1996 av Jan Ove Ulstein

Visjon og vekst : framveksten av de frivillige kristelige organisasjonene 1816 - 1940 : tidsskrift for Kirke, Religion og Samfunn. Tilleggshefte nr. 3 [ISBN 82-7661-042-0] 215s.
Publisert 1996 av Knut T. Gundersen, Jan Ove Ulstein