Profile picture for user SivMG

Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Professor

Institutt for pedagogikk

 

 

Utdanning - Education

2014: Ph.D. in Educational science. Title: Feedback as support for learning in lower secondary school. (Tilbakemelding som støtte for læring på ungdomssteget), University of Stavanger.

Undervisning, rettleiing - Teaching, supervision

Course leader

Courses in master teacher education program:

 • Pedagogikk og elevkunnskap 3 (MGL1-7PE3, MGL5-10PE3)
 • Pedagogikk og elevkunnskap 4 (MGL1-7PE4)

Teaching

Ph.D.-course:

 • Assessment and Learning, PHDAAL. (USN, OsloMet, HVO, NTNU)

Courses in master teacher education program:

 • Pedagogikk og elevkunnskap 1 (MGL1-7PE1, MGL5-10PE1)
 • Pedagogikk og elevkunnskap 3 (MGL1-7PE3, MGL5-10PE3)
 • Pedagogikk og elevkunnskap 4 (MGL1-7PE4, MGL5-10PE4)
 • Vitenskapsteori og metode (MGL1-7, MGL5-10)

Courses in master degree: "Special need Education"

 • Undervisning og Læring: Vitenskapsteori og forskingsmetode (UL305)

Supervision

 • Ph.D.-candidates 
 • Master degree candidates

Faglige interesser - Research interests

Assessment

Feedback 

Learning

Learning processes

Professional development

Forskingsgrupper - Research groups, networks

2018-: Leader, Learning and Assessment Research Group (Volda University College).

2018-: Member, International Educational Assessment Network (IEAN).

2017-: Co-leader (group of leaders): Systematic Observation in Educational Research (International Research group).

2017-: Member, ECER, SIG: Self-regulation.

2016-: Member, AERA, SIG: Assessment, Self-Regulation.

2012-: Member, Teacher Professionalism & Education (University at Bergen).

Forskingsprosjekt - Research projects

2022- Adaptiv feedback. University of Oslo, Volda University College, University of Melbourne

2021-2025: Artificial Intelligence for Assessment for Learning to Improve Learning and Teaching in 21st Century (AI4AfL). Halden University College, Volda University College, Hypatia Learning AS; Norwegian Research Council.

2020-2022: Digital learning and assessment in upper-secondary school. Volda University College.

2018-2022: DigiHand [The emergence of writing skills in beginner education]. Volda University College; University of Stavanger; Norwegian Research Council (FINNUT).

2018-2019: Assessment in Higher Education. Volda University College.

2017-2018: Learning aims as a resource in students’ learning processes. Volda University College.

2015-2017: Deeper Learning. Volda University College.

2014-2018: Responsive Teaching and Student Learning - The impact of teachers' feedback practice on students' learning outcome in Mathematics (RespMath). Volda University College; Stord University College; University of Bergen; Sogndal University College; Norwegian Research Council (FINNUT).

Arbeidserfaring, verv - Research positions and other offices

Member - expert group

 • 2022-: Faglig råd for skole og barnehage, Forandringsfabrikken
 • 2021-: Expert for "The preparation of aptitude tests for compensatory measures for teachers", NOKUT.
 • 2018-2020: Expert in “Eksamensgruppa”. [New Examinations in Lower- and Upper Secondary School]. Ministry of Education; The Norwegian Directorate for Education and Training.
 • 2016: Evaluation of Research on use of learning goals in Danish Elementary School. EVA.
 • 2010-2018: Expert in national school development project "Assessment for Learning". [Vurdering for læring]. The Norwegian Directorate for Education and Training, dep. Assessment.
 • 2007-2009: Expert in national school development project "Better Assessment Practice" [Bedre Vurderingspraksis]. The Norwegian Directorate for Education and Training, dep. Assessment.

Editorial Advisory Board 

Advisory Board

Ph.d.-Committee

 • 2020: University of Aarhus, Denmark.
 • 2019: University of Aarhus, Denmark.
 • 2018: University of Aarhus/UCN, Denmark.
 • 2017: University of Aarhus/UCC, Denmark.

Utmerking, prisar - Honor and reward

2018: Research and Development Award at Volda University College.

2015: Focus article of the month (September), Cambridge Journal of Educational Research. Article: Gamlem, S. M., & Munthe, E. (2014). Mapping the quality of feedback to support students’ learning in lower secondary classrooms. Cambridge Journal of Education, 44(1), 75–92. https://doi.org/10.1080/0305764X.2013.855171

2014: Top ten article, Routledge. Article: Gamlem, S. M., & Smith, K. (2013). Student perceptions of classroom feedback. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 20(2), 150–169.https://doi.org/10.1080/0969594X.2012.749212

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Tilbakemelding og vurdering for læring [ISBN 9788205553729] 156s.
Publisert 2022 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem
Publisher: Gyldendal Akademisk

Vurdering for lærelyst og mestring [ISBN 9788245037685] 88s.
Publisert 2021 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem
Publisher: Fagbokforlaget

Dybdelæring og kjerneelementer i fag [ISBN 978-82-8372-134-8] 79s.
Publisert 2018 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne
Publisher: Pedlex Norsk Skoleinformasjon

Læringsprosesser - dybdeforståelse, danning og kompetanse [ISBN 9788205491816] 128s.
Publisert 2016 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne
Publisher: Gyldendal Akademisk

God vurderingspraksis i grunnskolen [ISBN 978-82-7841-945-8] 71s.
Publisert 2015 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem
Publisher: Pedlex Norsk Skoleinformasjon

Dybdelæring i skolen [ISBN 9788278419014] 62s.
Publisert 2015 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne
Publisher: Pedlex Norsk Skoleinformasjon

Tilbakemelding for læring og utvikling [ISBN 978-82-05-48108-4] 140s.
Publisert 2015 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem
Publisher: Gyldendal Akademisk

Tilbakemeldinger og underveisvurdering [ISBN 978-82-7841-886-4] 64s.
Publisert 2014 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem
Publisher: Pedlex Norsk Skoleinformasjon

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Feedback and classroom practice
Publisert 2022 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Kim-Daniel Vattøy

Students’ experiences of assessment and feedback engagement in digital contexts: a mixed-methods case study in upper secondary school
Publisert 2022 av Kim-Daniel Vattøy, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Lina Rebekka Kobberstad, Wenke Mork Rogne

Mapping sustainability of professional development in four Norwegian lower-secondary schools
Publisert 2022 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Ingrid Helleve

Læreres bruk av digitale læringsressurser som skrivestøtte i begynneropplæringen.
Publisert 2022 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Lina Rebekka Kobberstad

Feedback practice in lower secondary school: Exploring development of perceptions of feedback practice among students and teachers
Publisert 2022 av Ann Karin Sandal, Ingrid Helleve, Kari Smith, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Klimaendringer og økologisk relasjonsbygging i skolen
Publisert 2022 av Frederique Brossard Børhaug, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Mapping the quality of teacher–pupil interactions in lessons with and without the use of tablets during a typical school day in first grade
Publisert 2022 av Liv Kristin Bjørlykke Øvereng, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Feedbackkultur - studerendes motivasjon for læring i en videregående uddannelse
Publisert 2021 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Kim-Daniel Vattøy

Hvad ved vi om deeper learning?
Publisert 2021 av Micki Sonne Kaa Sunesen, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Preben Olund Kirkegaard

Feedback for læring i 1.klasse - tre lærarar sitt arbeid i begynneropplæringa
Publisert 2021 av Lina Rebekka Kobberstad, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Lese- og skriveferdigheter ved oppstart av 1. klasse med vekt på bokstavkunnskap
Publisert 2021 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Randi Lyngbø Ottesen

Feedbackpraksisser i læreruddannelsen og studerendes ønske om processer og dialog
Publisert 2020 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne, Kim-Daniel Vattøy

Feedback for læring og udvikling
Publisert 2020 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Begynnaropplæring i skriving med og utan nettbrett – lærarar sitt utgangspunkt for tilpassa opplæring
Publisert 2020 av Lina Rebekka Kobberstad, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne

Study protocol: DigiHand – the emergence of handwriting skills in digital classooms
Publisert 2020 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne, Vibeke Rønneberg, Per Henning Uppstad

Dybdelæring, læringsmål og udvikling af literacy
Publisert 2020 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Examining students’ feedback engagement and assessment experiences: a mixed study
Publisert 2020 av Kim-Daniel Vattøy, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne

Teacher–student interactions and feedback in English as a foreign language classrooms
Publisert 2020 av Kim-Daniel Vattøy, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Responsiv pedagogikk: Feedbackinteraksjoner i læring
Publisert 2019 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Kari Smith, Kim-Daniel Vattøy

Teachers’ regard for adolescent perspectives in feedback dialogues with students in lower-secondary schools
Publisert 2019 av Kim-Daniel Vattøy, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Student Voice in Norway and the New Norwegian Curriculum
Publisert 2019 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Marte Blikstad-Balas

Developing teachers’ responsive pedagogy in mathematics, does it lead to short-term effects on student learning?
Publisert 2019 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Lars Malvin Røsseland Kvinge, Kari Smith, Knut Steinar Engelsen

Systematic observation with two analytic video-score approaches and loss of instructional time in lessons
Publisert 2019 av Kim-Daniel Vattøy, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Mapping Teaching Through Interactions and Pupils' Learning in Mathematics
Publisert 2019 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Pupils’ Information Processing and Its Implications for Learning and Assessment: A Think-Aloud Study
Publisert 2019 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Læringsmål og kriterier som ressource for elevers læring
Publisert 2018 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Studenters oppfatninger av modelltekster i grunnskolelærerutdanningen
Publisert 2018 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne

Tilbakemelding for læring på femårsklubb i barnehagen
Publisert 2018 av Liv Ingrid Aske Håberg, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Læreres tilbakemeldingspraksis i klasserommet
Publisert 2017 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Faglige tilbakemeldinger i klasserommet: Læreres praksis og elevers læring
Publisert 2017 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Educating for the future: A conceptual framework of responsive pedagogy
Publisert 2016 av Kari Smith, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Ann Karin Sandal, Knut Steinar Engelsen

Teachers’ assessment experiences and perceptions in the practical-aesthetic subjects
Publisert 2016 av Elizabeth Oltedal, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Ole Martin Kleivenes, Kari Ryslett, Thorstein Vasset

Lærarrolla i høve tenkemåtar, vurdering og tilbakemelding
Publisert 2015 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring : elevar sine oppfatningar om nyttig tilbakemelding
Publisert 2015 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Feedback to Support Learning: Changes in Teachers' Practice and Beliefs
Publisert 2015 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Feedback in the Mentoring of Teacher Learning
Publisert 2015 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Mapping the quality of feedback to support students' learning in lower secondary classrooms
Publisert 2014 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Elaine Munthe

Student perceptions of classroom feedback
Publisert 2013 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Kari Smith

Arbeid med elevvurdering som utvikling av skolens læringskultur
Publisert 2009 av Roy Asle Andreassen, Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Tilpassa opplæring - ei utfordring i ein inkluderande skule
Publisert 2006 av Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Anna

Mapping the quality of interactions for nursing and medical students in primary care placement at municipal emergency care units: A systematic observational study
Publisert 2022 av Solveig Giske, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Marit Kvangarsnes, Bodil J. Landstad, Torstein Hole, Berit Misund Dahl

Profesjonsutvikling inn mot vurdering og tilbakemelding for læring
Publisert 2022 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Tilbakemeldingsinteraksjonar når elevar skriv
Publisert 2022 av Pernille Fiskerstrand, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

The use of systematic observation in teacher education: Mapping student teachers’ changes in perception of emotional support
Publisert 2022 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Kim-Daniel Vattøy

Bygger forskingsnettverk som skal vere med å hjelpe lærarar og elevar
Publisert 2022 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne, Liv Kristin Bjørlykke Øvereng, Per Straume

Mapping oral feedback interactions when young pupils produce texts
Publisert 2022 av Pernille Fiskerstrand, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering i skolen må fremme læring
Publisert 2022 av Siv Ringseth, Trine Heen, Synnøve Baade, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne, Kim-Daniel Vattøy

Sustainable development and relationship building in the Anthropocene: Contradictions and bridging concepts in pedagogy
Publisert 2022 av Brossard Børhaug Frédérique, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Assessment cultures in Norway post COVID-19: Cancelled exams challenge established practices
Publisert 2022 av Lise Vikan Sandvik, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Kari Smith

Digital læring og vurdering i vidaregåande skule: Utvikling av praksis
Publisert 2022 av Kim-Daniel Vattøy, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Lina Rebekka Kobberstad, Wenke Mork Rogne

Kunnskap fra elever i lærerutdanninger
Publisert 2022 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Egenvurdering - på godt og vondt
Publisert 2022 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Digital læring og vurdering i vidaregåande skule: Resultat frå prosjektet
Publisert 2022 av Kim-Daniel Vattøy, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Lina Rebekka Kobberstad, Wenke Mork Rogne

Forskingsleiing
Publisert 2022 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Digital læring og vurdering i vidaregåande skule: Eit FoU-prosjekt i DeKomp VGO
Publisert 2021 av Kim-Daniel Vattøy, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Lina Rebekka Kobberstad, Wenke Mork Rogne

Digital læring og vurdering
Publisert 2021 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Kim-Daniel Vattøy, Lina Rebekka Kobberstad, Wenke Mork Rogne

Teachers’ Experiences of Feedback in Digital Learning in Upper Secondary School: Implications for Practice and Teacher Education
Publisert 2021 av Kim-Daniel Vattøy, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Presentasjon av eit pågåande forskingsprosjekt: Digital læring og vurdering i vidaregåande skule
Publisert 2021 av Kim-Daniel Vattøy, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Lina Rebekka Kobberstad, Wenke Mork Rogne

Kvalitet i interaksjonar mellom lærar og elev i 1.klasserom med og utan nettbrett ​
Publisert 2021 av Liv Kristin Bjørlykke Øvereng, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Kvalitet i interaksjonar mellom lærar og elev i 1.klasserom med og utan nettbrett
Publisert 2021 av Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Nasjonalt DigiHand-webinar
Publisert 2021 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Per Henning Uppstad

Vurdering i skulen - læring og dokumentasjon
Publisert 2021 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne

Digital læring og vurdering - eit FoU-prosjekt vert til i DeKomp
Publisert 2021 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne

Digital læring og vurdering i skulen i elevperspektiv
Publisert 2021 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Kim-Daniel Vattøy, Lina Rebekka Kobberstad

Norway - Assessment and Qualifications
Publisert 2021 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Kari Smith

Hovedsaken Vurderingsarbeid: Begrepet vurdering har endret betydning
Publisert 2021 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Jørgen Jelstad

Responsiv pedagogikk og formativ vurdering
Publisert 2021 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Feedback and Assessment
Publisert 2021 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Prosjektpresentasjon: Lese- og skriveferdighter ved oppstart i 1.klasse med vekt på bokstavkunnskap.
Publisert 2021 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Digital læring og vurdering: Et forskings- og utviklingsprosjekt blir til
Publisert 2021 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Kim-Daniel Vattøy, Lina Rebekka Kobberstad, Wenke Mork Rogne

Norway - Assessment for Learning
Publisert 2021 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Kari Smith

Yrkesintervju Professor
Publisert 2021 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Presentasjon og drøfting av resultat frå kartlegginga
Publisert 2021 av Kim-Daniel Vattøy, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Lina Rebekka Kobberstad, Wenke Mork Rogne

Orientering frå Arbeidsgruppa for utvikling av fellesemna i 5MAGLU
Publisert 2021 av Kim-Daniel Vattøy, Arne Kåre Topphol, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Margit Ystanes, Wenke Mork Rogne

Skriftspråksutvikling i digitale klasserom
Publisert 2020 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Forord
Publisert 2020 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Rethinking Learner Progression for the Future (Discussion Paper) 9s.
Publisert 2020 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Kari Smith

Learning Progression: Implications for Curriculum & Assessment (Policy Conversation Paper) 46s.
Publisert 2020 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Kari Smith

Vurdering
Publisert 2020 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Lina Rebekka Kobberstad, Kim-Daniel Vattøy

Towards feedback dialogues in teaching EFL: Teacher-student interactions and L2 use
Publisert 2020 av Kim-Daniel Vattøy, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Feedback practice as responsive pedagogy in teaching English as a foreign language [ISBN 978-82-326-4879-5] 209s.
Publisert 2020 av Kim-Daniel Vattøy, Kari Smith, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

DigiHand - the emergence of handwriting skills in digital classroooms: A study protocol
Publisert 2020 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Bridging feedback and dialogue: Teacher-student interactions and target language use in teaching EFL
Publisert 2020 av Kim-Daniel Vattøy, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

La elevane velje eksamensfag! Eksamen i ungdomsskulen - ei lottotrekking?
Publisert 2020 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Assessment - Mentoring - Teacher Education
Publisert 2019 av Tony Burner, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Vibeke Solbue

Student Voice in Education
Publisert 2019 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Mapping the quality of teacher-pupil interactions
Publisert 2019 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Ny overordna del, profesjonsutvikling, og vurdering i Fagfornyelsen
Publisert 2019 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

What is the relationship between technology density and teacher-student interactions in beginner education?
Publisert 2019 av Liv Kristin Bjørlykke Øvereng, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Fagfornyinga i skulen: Utfordringar og muligheiter for skuleeigarar og høgskule
Publisert 2019 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Arve Fiskerstrand

Inblik og inspirasjon fra forskningsarbejdet på Høgskulen i Volda
Publisert 2019 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

DigiHand - Writing development in digital classrooms
Publisert 2019 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne

Empowering Teachers in Practising Responsive Pedagogy
Publisert 2019 av Kari Smith, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering og dybdelæring i skulen
Publisert 2019 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurderingsarbeid i skulen
Publisert 2019 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Bruk av nettbrett i skulen
Publisert 2019 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne

The emergence of writing literacy in digital classrooms
Publisert 2019 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne

DigiHand - The emergence of writing skills in the digital classroom
Publisert 2019 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne, Vibeke Rønneberg, Per Henning Uppstad

Outcome on a standarized test in mathematics and quality in teacher-pupil interactions
Publisert 2019 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Rethinking the role of students’ perspectives in English as a foreign language teaching
Publisert 2019 av Kim-Daniel Vattøy, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Dybdelæring - kompetanser og læring
Publisert 2018 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne

Forskarar frå Volda: Søkjer førsteklasser med eller utan tastatur
Publisert 2018 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Blir handskrifta øydelagd av nettbrett i skulen?
Publisert 2018 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Søker førsteklassinger med og utan tastatur
Publisert 2018 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

DigiHand
Publisert 2018 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Søkjer førsteklasser med og utan tastatur
Publisert 2018 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

The value of measuring interaction quality in English language teaching
Publisert 2018 av Kim-Daniel Vattøy, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Uenige om færre karakterer gir lavere skuldre og bedre læring
Publisert 2018 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Teaching through interactions and pupils' Learning in Mathematics
Publisert 2018 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

DigiHand - Design og metode
Publisert 2018 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

DigiHand - handskriftsutvikling i den digitale tida
Publisert 2018 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Into the depths of Teaching through Interactions with five-minute score cycles
Publisert 2018 av Kim-Daniel Vattøy, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Teacher-student interactions in English as a foreign language (EFL) teaching in Norwegian lower secondary schools
Publisert 2018 av Kim-Daniel Vattøy, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Flere ungdomsskoler kutter karakterbruk
Publisert 2018 av Frank Ertesvåg, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Flere ungdomsskoler dropper karakterer
Publisert 2018 av Hanne Mellingsæter, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Profesjonsdag i grunnskolelærerutdanning - vurdering for læring
Publisert 2018 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering og tilbakemelding for læring
Publisert 2018 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Håndskrift i den digitale tida
Publisert 2017 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Skal forske på nettbrett i skulen
Publisert 2017 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Blir handskrifta øydelagd av nettbrett i skulen?
Publisert 2017 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Ørsta-damer granskar handskrift
Publisert 2017 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Feedback, self-regulation and self-efficacy as student Learning in Mathematics - the use of Classroom Assessment Scoring System (CLASS)
Publisert 2017 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Student perceptions of achievement, self-efficacy, self-regulation and feedback in Mathematics
Publisert 2017 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Lars M. Kvinge, Kari Smith, Knut Steinar Engelsen

Deeper learning and Assessment in 7th graders reading comprehension processes
Publisert 2017 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Responsive Pedagogy and Student Learning: Feedback practice and student learning in Mathematics
Publisert 2017 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Kari Smith, Knut Steinar Engelsen

Djupnelæring og leseforståing
Publisert 2016 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Djupnelæring i kunnskapssamfunnet
Publisert 2016 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Djupnelæring i kunnskapssamfunnet
Publisert 2016 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Djupnelæring i skulen
Publisert 2016 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne

Tilbakemelding
Publisert 2016 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring - alternative vurderingsformer
Publisert 2016 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Dybdelæring
Publisert 2016 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering i opplæringa - vurdering og tilbakemelding for læring
Publisert 2016 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne

Vurdering er læring
Publisert 2016 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Kva er ei "kappe" i ei PhD-avhandling - og korleis skrive denne?
Publisert 2016 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Pupils' Information Processing. Implications for Learning and Assessment; a Think-Aloud Study
Publisert 2016 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Norsk forsking fenger internasjonale lesarar
Publisert 2016 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Når fredagstesten dreper lærelysten
Publisert 2016 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Responsive Pedagogy Questionnaire - the developing and validation process
Publisert 2016 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Knut Steinar Engelsen, Lars M. Kvinge, Ann Karin Sandal, Kari Smith

Volda-forskar på verdstoppen
Publisert 2016 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Viktig med gode, faglege tilbakemeldingar
Publisert 2016 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Tilbakemelding for læring i skulen
Publisert 2016 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Tilbakemelding for læring og utvikling i lærarutdanningane
Publisert 2016 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Torgdag med næring for læring
Publisert 2016 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Læringsprosessar - djupneforståing og kompetansar
Publisert 2016 av Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring
Publisert 2016 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Lekser eller ikkje lekser?
Publisert 2015 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring gjer oss gode
Publisert 2015 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Tid for ny kompetanse
Publisert 2015 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Interaktiv undervisning og elevens læring i matematikk
Publisert 2015 av Knut Steinar Engelsen, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Frode Olav Haara

The Impact Of Outcomes-Based Education On Assessment Practices In The Practical-Aesthetic Subjects: A Dilemma
Publisert 2015 av Elizabeth Oltedal, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering - korleis og kvifor?
Publisert 2015 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring - Globalskolen
Publisert 2015 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Eit "skulebasert opplegg" på kompetansebygging i VFL - innspel til arbeidsmåtar for involvering og læring
Publisert 2015 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Hva er intensjonen med "fredagstester/målprøver" i skolen?
Publisert 2015 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Tilbakemelding som fremjar elevar si læring og utvikling
Publisert 2015 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring med vektlegging på strategiar og arbeidsmåtar i klasserommet
Publisert 2015 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring - samanhengen mellom dei fire prinsippa
Publisert 2015 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Læringsdialogen - fagsamtalar og kvaliteten på tilbakemeldingar
Publisert 2015 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring: Vurderingspraksis for auka læringsutbytte
Publisert 2015 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Den dialogiske tilbakemeldingsinteraksjonen
Publisert 2015 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Nyttige tilbakemeldinger ut frå eit elevperspektiv
Publisert 2015 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Fire ulike tilbakemeldingsnivå
Publisert 2015 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring: Fire prinsipp, gode tilbakemeldinger og tydelige læringsmål
Publisert 2015 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Tilbakemelding som støtte for læring på ungdomssteget [ISBN 978-82-7644-559-6] 241s.
Publisert 2014 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring med en vektlegging på tilbakemeldinger
Publisert 2014 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Bruken av ressurssider i skolens utviklingsarbeid
Publisert 2014 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring i ungdomstrinn for utvikling
Publisert 2014 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Læringsfremjande tilbakemeldingspraksis
Publisert 2014 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring - opplæring for vaksne
Publisert 2014 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Slike tilbakemeldinger vil elevene ha
Publisert 2014 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Korleis vert læringsstrategiar og tilbakemeldingar påverka av kognitiv stil hjå elev og lærar?
Publisert 2014 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring: Tematikk og ressurssider
Publisert 2014 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring - kick off for skuleeigarar, skuleleiarar og ressurspersonar
Publisert 2014 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Feedbacken som funker best for elevene
Publisert 2014 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring i grunnskulen. Samarbeid mellom skular og PPT
Publisert 2014 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Tilbakemelding og kognitiv tilnærming - korleis vert tilbakemelding påverka av kognitiv stil?
Publisert 2014 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring og tilbakemelding i skulen
Publisert 2014 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Elever ønsker seg mer faglig tilbakemelding
Publisert 2014 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Hovedsaken - Strid om vurdering. Lærerne som nektet
Publisert 2014 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Kritiske til bruk av kryss
Publisert 2014 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Blikk for enkeltelev, rom for alle
Publisert 2014 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Assessment in the practical and aesthetic subjects: teachers' perceptions
Publisert 2014 av Elizabeth Oltedal, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Thorstein Vasset, Ole Martin Kleivenes, Kari Ryslett

Tilbakemelding som støtte for læring - dialogseminar for Utdanningsforbundet
Publisert 2014 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring og tilbakemelding som støtte for læring
Publisert 2014 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering og tilbakemelding som støtte for læring og utvikling
Publisert 2014 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Feedback to support learning in lower secondary school
Publisert 2013 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring og utvikling
Publisert 2013 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Tilbakemelding for læring og utvikling
Publisert 2013 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring
Publisert 2013 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Återkoppling vanligt men stödjer inte alltid lärande
Publisert 2013 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med implementering av vurdering for læring på ungdomstrinnet 36s.
Publisert 2012 av Gunnar Engvik, Stephen R Dobson, Knut Roar Engh, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Lise Vikan Sandvik, Egil Weider Hartberg, Helga Kufaas Tellefsen

Tilbakemelding som fremjar læring
Publisert 2012 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering fort læring med hovudvekt på tilbakemeldingspraksis
Publisert 2012 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Tilbakemeldingspraksis - tilbakemeldinger som fremmer læring
Publisert 2012 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurderingspraksis i skolen må bli bedre
Publisert 2012 av Gunnar Engvik, Stephen R Dobson, Knut Roar Engh, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Egil Weider Hartberg, Helga Kufaas Tellefsen

Om eleven som vil lære mer
Publisert 2011 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Verdien av tilbakemeldinger i vurderingsarbeidet
Publisert 2011 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring
Publisert 2011 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering - intensjon og arbeid med elevvurdering
Publisert 2011 av Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Tilbakemeldingar i klasserommet
Publisert 2010 av Siv Th. Måseidvåg Gamlem

"Elevvurdering" - utvikling av samhandlingsformer mellom lærarutdanning og skuleeigar
Publisert 2010 av Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Elevvurdering og evaluering i skolens utviklingsarbeid - to sider ved samme sak?
Publisert 2010 av Roy Asle Andreassen, Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Leverer eigne erfaringar vidare
Publisert 2010 av Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Kartlegging av vurdering som tema innenfor lærerutdanningen i UH-nett Vest. Samarbeidsrapport mellom universitet og høyskolene innenfor UH-nett Vest 35s.
Publisert 2010 av Trond Egil Arnesen, Barbara Blair, Knut Steinar Engelsen, Siv Th. Måseidvåg Gamlem, Ingrid Helleve, John Ivar Olsen, Ann Karin Sandal, Kari Smith

Forsking på plakaten: Feedback: Classroom interactions and possibilities for learning in lower secondary classrooms
Publisert 2009 av Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Feedback: Classroom interactions and possibilities for learning in lower secondary classrooms
Publisert 2009 av Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Utvikling av samarbeidsformer mellom lærarutdanning og skule-/ barnehageeigarar 28s.
Publisert 2009 av Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Elevvurdering - vurdering og læring
Publisert 2009 av Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Elevvurdering: Vurdering og læring på barnetrinnet
Publisert 2009 av Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Elevvurdering som utvikling i skolen? : arbeid med elevvurdering som utvikling av skolens læringskultur
Publisert 2009 av Siv Th. Måseidvåg Gamlem, Roy Asle Andreassen

Elevvurdering som utvikling i skolen?
Publisert 2008 av Roy Asle Andreassen, Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Prosjektet Kvalitet i opplæringa (KiO) : tilbakemelding til skulane
Publisert 2008 av Roy Asle Andreassen, Irene Velsvik Bele, Grete Dalhaug Berg, Lidveig Bøe, Bjørg Olsen Eikrem, Siv Th. Måseidvåg Gamlem, Birgitte Fondevik Grimstad, Øyvind Halse, Peder Haug, Hilde Opsal, Frode Opsvik, Randi Myklebust, Leif Bjørn Skorpen, Arne Kåre Topphol

Elevvurdering - vurdering og læring på barnetrinnet
Publisert 2008 av Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Elevvurdering og læring Vurdering for, vurdering av og vurdering som læring
Publisert 2008 av Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Elevvurdering - hjertet til effektiv læring? : bokomtale av "Elevvurdering - En metodebok for lærere" av Eli Kari Høihider (red.)
Publisert 2008 av Siv Th. Måseidvåg Gamlem

"- er det oss i skolen, eller er det noe med systemet?" : kartlegging av grunnskoleopplæringen i Sokndal kommune - med fokus på spesialundervisning og tilpasset opplæring [ISBN 9788276922837] 154s.
Publisert 2008 av Irene Velsvik Bele, Siv Th. Måseidvåg Gamlem, Randi Bergem

Vurdering som gir læring : bokomtale av "Vurdering for læring" av Roar Engh, Stephen Dobson og Eli Kari Høihider
Publisert 2008 av Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Om reformer, strategier og opplegg for samhandling om vurdering
Publisert 2007 av Siv Th. Måseidvåg Gamlem, Stine Ekornes, Roy Asle Andreassen

Kartlegging av grunnskuleopplæringa i Flekkefjord kommune. Sentrale funn frå kartlegginga av grunnskuleopplæringa i Flekkefjord kommune med fokus på tilpassa opplæring og spesialundervisning. Presentasjon av rapport
Publisert 2007 av Randi Bergem, Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Kartlegging av grunnskuleopplæringa i Flekkefjord kommune [ISBN 9788276922691] 110s.
Publisert 2007 av Randi Bergem, Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Læreplanarbeid som prosess i skulen 15s.
Publisert 2007 av Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Forsking på læraren sin praksis : korleis studere læraren sitt arbeid i tilrettelegging for ei tilpassa opplæring? : ei hermeneutisk tilnærming 19s.
Publisert 2007 av Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Menneske og samfunn : skapar skulen taparar ved at kunnskap vert definert etter samfunnet sine idear? 12s.
Publisert 2006 av Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Krafttak for vurdering Nettverk skal skape utvikling
Publisert 2005 av Siv Th. Måseidvåg Gamlem