Profile picture for user SivMG

Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Professor

Institutt for pedagogikk

UTDANNING – DOKTORGRAD

 

UTMERKING – PRISTILDELING

 • 2018: FoU-prisen ved Høgskulen i Volda.
 • 2015: Focus article of the month, Cambridge Journal of Educational Research (september).
 • 2014: Top ten article, Routhledge (Educational Research; Assessment in Education: Principles, Policy & Practice).

 

FAGLIGE INTERESSER - FORSKINGSOMRÅDER

 • Vurdering og tilbakemelding
 • Læringsprosessar, sjølvregulering, dybdelæring
 • Tilpassa opplæring - differensiering
 • Systematisk observasjon (CLASS)
 • Klasseromsforsking

 

UNDERVISNING - RETTLEIING

 • Undervisning (pedagogikk): Grunnskulelærarutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning, masterprogram (spesialpedagogikk).
 • Rettleiing: Doktorgradsløp (2 stipendiatar), Mastergradsoppgåver, Bacheloroppgåver i grunnskulelærarutdanning.

 

NOVERANDE FORSKINGSPROSJEKT

 • 2018-2021: «DigiHand». Finansiering: Norges Forskingsråd (FINNUT), forskingsleiar.
 • 2018-2019: Vurdering i lærerutdanninga, FoU-prosjekt 
 • 2017-2020: «Systematisk observasjon i utdanningsforsking». Finansiering: UH-Nett Vest (2018), Norges Forskingsråd/FINNUT (2017), HVO-Såkornsmidlar (2017); prosjektleiar, forskar.
 • 2017-2018: «Læringsmål som en ressurs for elevers læringsprosess.» Finansiering: FoU-prosjekt (HVO, UCC [DK]), forskar.
 • 2014-2018: «Responsive Teaching and Student Learning - The impact of teachers' feedback practice on students' learning outcome in Mathematics” (RespMath). Finansiering: Norges Forskingsråd (FINNUT), post-doc.

 

ANDRE ARBEIDSOPPGÅVER - VERV

 • 2019-2021: Medlem i referansegruppe i MulVu-prosjektet (UiO/Bærum kommune).
 • 2018-2020: Medlem i ekspertgruppe i fagfornyelsen; "Eksamensgruppa" (Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet)
 • 2018: PhD kommisjon; 1. opponent (Universitetet i Aarhus)
 • 2017: PhD kommisjon; 1. opponent (Universitetet i Aarhus/Profesjonshøgskolen i København).
 • 2016: Medlem av ekspertgruppe som evaluerer forskingsarbeid med læringsmål i dansk grunnskule. Danmarks evalueringsinstitutt.
 • 2015-2018: Medlem i skuleutvalet for Volda vidaregåande skule. Rolle: samfunnsrepresentant.
 • 2015-2018: Styremedlem i Møreforsking AS – representant for HVO.
 • 2014- : Fagfelle (Acta Didactica, Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, Nordic Journal of Studies in Educational Policy, Nordic Journal of Literacy Research, Norsk Pedagogisk Tidsskrift, Scandinavian Journal of Educational Research, Teacher and Teacher Education, Cappelen Damm, Universitetsforlaget).
 • 2014-2016: Arbeidsgruppe "SkoleVFL": Utvikling av nasjonal MOOC i skulebasert kompetanseheving i vurdering. Utdanningsdirektoratet/Høgskulen på Lillehammer.
 • 2014-2017: HVO sin representant i forskingsgruppa Pedagogikk, fagdidaktikk og leiing, leiar professor Kari Smith (UiB); Knut Steinar Engelsen (HSH), UH NettVest.
 • 2010-2014: Medlem i ekspertgruppe for arbeid med "Vurdering for læring". Utdanningsdirektoratet/vurdering.
 • 2008-2010: HVO sin representant i forskingsgruppa Pedagogikk og didaktikk, leiar professor Kari Smith (UiB); UH NettVest.
 • 2007-2011: Medlem i nasjonalt nettverk for elev- og lærlingevurdering (NELVU).
 • 2007-2009: Medlem i ekspertgruppe for arbeid med "Bedre Vurderingspraksis". Utdanningsdirektoratet/vurdering.

 

KOMPETANSENETTVERK

 • 2018- : International Educational Assessment Network (IEAN), (International Research group + Policy Level)
 • 2017- : Systematic Observation in Educational Research (International Research group)
 • 2017- : ECER, SIG: Self-regulation.
 • 2016- : AERA, SIG: Assessment, Self-Regulation.
 • 2012- : Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk: Forskargruppe UiB (leiar Marit Ulvik, tidligare leiar: Kari Smith).
 • 2011- 2017: Pedagogikk, fagdidaktikk og leiing: Forskarnettverk, UH-nett Vest.

 

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Dybdelæring og kjerneelementer i fag [ISBN 978-82-8372-134-8] 79s.
Publisert 2018 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne
Publisher: Pedlex Norsk Skoleinformasjon

Læringsprosesser - dybdeforståelse, danning og kompetanse [ISBN 9788205491816] 128s.
Publisert 2016 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne
Publisher: Gyldendal Akademisk

God vurderingspraksis i grunnskolen [ISBN 978-82-7841-945-8] 71s.
Publisert 2015 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem
Publisher: Pedlex Norsk Skoleinformasjon

Dybdelæring i skolen [ISBN 9788278419014] 62s.
Publisert 2015 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne
Publisher: Pedlex Norsk Skoleinformasjon

Tilbakemelding for læring og utvikling [ISBN 978-82-05-48108-4] 140s.
Publisert 2015 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem
Publisher: Gyldendal Akademisk

Tilbakemeldinger og underveisvurdering [ISBN 978-82-7841-886-4] 64s.
Publisert 2014 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem
Publisher: Pedlex Norsk Skoleinformasjon

Vitskaplege artiklar og bokkapittel

Systematic observation with two analytic video-score approaches and loss of instructional time in lessons
Publisert 2019 by Kim-Daniel Vattøy, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Mapping Teaching Through Interactions and Pupils' Learning in Mathematics
Publisert 2019 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Pupils’ Information Processing and Its Implications for Learning and Assessment: A Think-Aloud Study
Publisert 2019 by Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Læringsmål og kriterier som ressource for elevers læring
Publisert 2018 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Studenters oppfatninger av modelltekster i grunnskolelærerutdanningen
Publisert 2018 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne

Tilbakemelding for læring på femårsklubb i barnehagen
Publisert 2018 by Liv Ingrid Aske Håberg, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Læreres tilbakemeldingspraksis i klasserommet
Publisert 2017 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Faglige tilbakemeldinger i klasserommet: Læreres praksis og elevers læring
Publisert 2017 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Educating for the future: A conceptual framework of responsive pedagogy
Publisert 2016 by Kari Smith, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Ann Karin Sandal, Knut Steinar Engelsen

Teachers’ assessment experiences and perceptions in the practical-aesthetic subjects
Publisert 2016 by Elizabeth Oltedal, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Ole Martin Kleivenes, Kari Ryslett, Thorstein Vasset

Lærarrolla i høve tenkemåtar, vurdering og tilbakemelding
Publisert 2015 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring : elevar sine oppfatningar om nyttig tilbakemelding
Publisert 2015 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Feedback to Support Learning: Changes in Teachers' Practice and Beliefs
Publisert 2015 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Feedback in the Mentoring of Teacher Learning
Publisert 2015 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Mapping the quality of feedback to support students' learning in lower secondary classrooms
Publisert 2014 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Elaine Munthe

Student perceptions of classroom feedback
Publisert 2013 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Kari Smith

Arbeid med elevvurdering som utvikling av skolens læringskultur
Publisert 2009 by Roy Asle Andreassen, Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Tilpassa opplæring - ei utfordring i ein inkluderande skule
Publisert 2006 by Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Anna

Inblik og inspirasjon fra forskningsarbejdet på Høgskulen i Volda
Publisert 2019 by Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

DigiHand - Writing development in digital classrooms
Publisert 2019 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne

Empowering Teachers in Practising Responsive Pedagogy
Publisert 2019 by Kari Smith, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering og dybdelæring i skulen
Publisert 2019 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurderingsarbeid i skulen
Publisert 2019 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Bruk av nettbrett i skulen
Publisert 2019 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne

The emergence of writing literacy in digital classrooms
Publisert 2019 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne

DigiHand - The emergence of writing skills in the digital classroom
Publisert 2019 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne, Vibeke Rønneberg, Per Henning Uppstad

Outcome on a standarized test in mathematics and quality in teacher-pupil interactions
Publisert 2019 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Rethinking the role of students’ perspectives in English as a foreign language teaching
Publisert 2019 by Kim-Daniel Vattøy, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Dybdelæring - kompetanser og læring
Publisert 2018 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne

Forskarar frå Volda: Søkjer førsteklasser med eller utan tastatur
Publisert 2018 by Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Blir handskrifta øydelagd av nettbrett i skulen?
Publisert 2018 by Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Søker førsteklassinger med og utan tastatur
Publisert 2018 by Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

DigiHand
Publisert 2018 by Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Søkjer førsteklasser med og utan tastatur
Publisert 2018 by Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

The value of measuring interaction quality in English language teaching
Publisert 2018 by Kim-Daniel Vattøy, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Uenige om færre karakterer gir lavere skuldre og bedre læring
Publisert 2018 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Teaching through interactions and pupils' Learning in Mathematics
Publisert 2018 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

DigiHand - Design og metode
Publisert 2018 by Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

DigiHand - handskriftsutvikling i den digitale tida
Publisert 2018 by Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Into the depths of Teaching through Interactions with five-minute score cycles
Publisert 2018 by Kim-Daniel Vattøy, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Teacher-student interactions in English as a foreign language (EFL) teaching in Norwegian lower secondary schools
Publisert 2018 by Kim-Daniel Vattøy, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Flere ungdomsskoler kutter karakterbruk
Publisert 2018 by Frank Ertesvåg, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Flere ungdomsskoler dropper karakterer
Publisert 2018 by Hanne Mellingsæter, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Profesjonsdag i grunnskolelærerutdanning - vurdering for læring
Publisert 2018 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering og tilbakemelding for læring
Publisert 2018 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Håndskrift i den digitale tida
Publisert 2017 by Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Skal forske på nettbrett i skulen
Publisert 2017 by Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Blir handskrifta øydelagd av nettbrett i skulen?
Publisert 2017 by Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Ørsta-damer granskar handskrift
Publisert 2017 by Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Feedback, self-regulation and self-efficacy as student Learning in Mathematics - the use of Classroom Assessment Scoring System (CLASS)
Publisert 2017 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Student perceptions of achievement, self-efficacy, self-regulation and feedback in Mathematics
Publisert 2017 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Lars M. Kvinge, Kari Smith, Knut Steinar Engelsen

Deeper learning and Assessment in 7th graders reading comprehension processes
Publisert 2017 by Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Responsive Pedagogy and Student Learning: Feedback practice and student learning in Mathematics
Publisert 2017 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Kari Smith, Knut Steinar Engelsen

Djupnelæring og leseforståing
Publisert 2016 by Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Djupnelæring i kunnskapssamfunnet
Publisert 2016 by Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Djupnelæring i kunnskapssamfunnet
Publisert 2016 by Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Djupnelæring i skulen
Publisert 2016 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne

Tilbakemelding
Publisert 2016 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring - alternative vurderingsformer
Publisert 2016 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Dybdelæring
Publisert 2016 by Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering i opplæringa - vurdering og tilbakemelding for læring
Publisert 2016 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Wenke Mork Rogne

Vurdering er læring
Publisert 2016 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Kva er ei "kappe" i ei PhD-avhandling - og korleis skrive denne?
Publisert 2016 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Pupils' Information Processing. Implications for Learning and Assessment; a Think-Aloud Study
Publisert 2016 by Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Norsk forsking fenger internasjonale lesarar
Publisert 2016 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Når fredagstesten dreper lærelysten
Publisert 2016 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Responsive Pedagogy Questionnaire - the developing and validation process
Publisert 2016 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Knut Steinar Engelsen, Lars M. Kvinge, Ann Karin Sandal, Kari Smith

Volda-forskar på verdstoppen
Publisert 2016 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Viktig med gode, faglege tilbakemeldingar
Publisert 2016 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Tilbakemelding for læring i skulen
Publisert 2016 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Tilbakemelding for læring og utvikling i lærarutdanningane
Publisert 2016 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Torgdag med næring for læring
Publisert 2016 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Læringsprosessar - djupneforståing og kompetansar
Publisert 2016 by Wenke Mork Rogne, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring
Publisert 2016 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Lekser eller ikkje lekser?
Publisert 2015 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring gjer oss gode
Publisert 2015 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Tid for ny kompetanse
Publisert 2015 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Interaktiv undervisning og elevens læring i matematikk
Publisert 2015 by Knut Steinar Engelsen, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Frode Olav Haara

The Impact Of Outcomes-Based Education On Assessment Practices In The Practical-Aesthetic Subjects: A Dilemma
Publisert 2015 by Elizabeth Oltedal, Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering - korleis og kvifor?
Publisert 2015 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring - Globalskolen
Publisert 2015 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Eit "skulebasert opplegg" på kompetansebygging i VFL - innspel til arbeidsmåtar for involvering og læring
Publisert 2015 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Hva er intensjonen med "fredagstester/målprøver" i skolen?
Publisert 2015 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Tilbakemelding som fremjar elevar si læring og utvikling
Publisert 2015 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring med vektlegging på strategiar og arbeidsmåtar i klasserommet
Publisert 2015 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring - samanhengen mellom dei fire prinsippa
Publisert 2015 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Læringsdialogen - fagsamtalar og kvaliteten på tilbakemeldingar
Publisert 2015 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring: Vurderingspraksis for auka læringsutbytte
Publisert 2015 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Den dialogiske tilbakemeldingsinteraksjonen
Publisert 2015 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Nyttige tilbakemeldinger ut frå eit elevperspektiv
Publisert 2015 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Fire ulike tilbakemeldingsnivå
Publisert 2015 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring: Fire prinsipp, gode tilbakemeldinger og tydelige læringsmål
Publisert 2015 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Tilbakemelding som støtte for læring på ungdomssteget [ISBN 978-82-7644-559-6] 241s.
Publisert 2014 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring med en vektlegging på tilbakemeldinger
Publisert 2014 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Bruken av ressurssider i skolens utviklingsarbeid
Publisert 2014 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring i ungdomstrinn for utvikling
Publisert 2014 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Læringsfremjande tilbakemeldingspraksis
Publisert 2014 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring - opplæring for vaksne
Publisert 2014 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Slike tilbakemeldinger vil elevene ha
Publisert 2014 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Korleis vert læringsstrategiar og tilbakemeldingar påverka av kognitiv stil hjå elev og lærar?
Publisert 2014 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring: Tematikk og ressurssider
Publisert 2014 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring - kick off for skuleeigarar, skuleleiarar og ressurspersonar
Publisert 2014 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Feedbacken som funker best for elevene
Publisert 2014 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring i grunnskulen. Samarbeid mellom skular og PPT
Publisert 2014 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Tilbakemelding og kognitiv tilnærming - korleis vert tilbakemelding påverka av kognitiv stil?
Publisert 2014 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring og tilbakemelding i skulen
Publisert 2014 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Elever ønsker seg mer faglig tilbakemelding
Publisert 2014 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Hovedsaken - Strid om vurdering. Lærerne som nektet
Publisert 2014 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Kritiske til bruk av kryss
Publisert 2014 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Blikk for enkeltelev, rom for alle
Publisert 2014 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Assessment in the practical and aesthetic subjects: teachers' perceptions
Publisert 2014 by Elizabeth Oltedal, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Thorstein Vasset, Ole Martin Kleivenes, Kari Ryslett

Tilbakemelding som støtte for læring - dialogseminar for Utdanningsforbundet
Publisert 2014 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring og tilbakemelding som støtte for læring
Publisert 2014 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering og tilbakemelding som støtte for læring og utvikling
Publisert 2014 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Feedback to support learning in lower secondary school
Publisert 2013 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring og utvikling
Publisert 2013 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Tilbakemelding for læring og utvikling
Publisert 2013 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring
Publisert 2013 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Återkoppling vanligt men stödjer inte alltid lärande
Publisert 2013 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med implementering av vurdering for læring på ungdomstrinnet 36s.
Publisert 2012 by Gunnar Engvik, Stephen R Dobson, Knut Roar Engh, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Lise Vikan Sandvik, Egil Weider Hartberg, Helga Kufaas Tellefsen

Tilbakemelding som fremjar læring
Publisert 2012 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering fort læring med hovudvekt på tilbakemeldingspraksis
Publisert 2012 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Tilbakemeldingspraksis - tilbakemeldinger som fremmer læring
Publisert 2012 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurderingspraksis i skolen må bli bedre
Publisert 2012 by Gunnar Engvik, Stephen R Dobson, Knut Roar Engh, Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Egil Weider Hartberg, Helga Kufaas Tellefsen

Om eleven som vil lære mer
Publisert 2011 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Verdien av tilbakemeldinger i vurderingsarbeidet
Publisert 2011 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering for læring
Publisert 2011 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Vurdering - intensjon og arbeid med elevvurdering
Publisert 2011 by Siv Therese Måseidvåg Gamlem

Tilbakemeldingar i klasserommet
Publisert 2010 by Siv Th. Måseidvåg Gamlem

"Elevvurdering" - utvikling av samhandlingsformer mellom lærarutdanning og skuleeigar
Publisert 2010 by Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Elevvurdering og evaluering i skolens utviklingsarbeid - to sider ved samme sak?
Publisert 2010 by Roy Asle Andreassen, Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Leverer eigne erfaringar vidare
Publisert 2010 by Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Kartlegging av vurdering som tema innenfor lærerutdanningen i UH-nett Vest. Samarbeidsrapport mellom universitet og høyskolene innenfor UH-nett Vest 35s.
Publisert 2010 by Trond Egil Arnesen, Barbara Blair, Knut Steinar Engelsen, Siv Th. Måseidvåg Gamlem, Ingrid Helleve, John Ivar Olsen, Ann Karin Sandal, Kari Smith

Forsking på plakaten: Feedback: Classroom interactions and possibilities for learning in lower secondary classrooms
Publisert 2009 by Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Feedback: Classroom interactions and possibilities for learning in lower secondary classrooms
Publisert 2009 by Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Utvikling av samarbeidsformer mellom lærarutdanning og skule-/ barnehageeigarar 28s.
Publisert 2009 by Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Elevvurdering - vurdering og læring
Publisert 2009 by Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Elevvurdering: Vurdering og læring på barnetrinnet
Publisert 2009 by Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Elevvurdering som utvikling i skolen? : arbeid med elevvurdering som utvikling av skolens læringskultur
Publisert 2009 by Siv Th. Måseidvåg Gamlem, Roy Asle Andreassen

Elevvurdering som utvikling i skolen?
Publisert 2008 by Roy Asle Andreassen, Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Prosjektet Kvalitet i opplæringa (KiO) : tilbakemelding til skulane
Publisert 2008 by Roy Asle Andreassen, Irene Velsvik Bele, Grete Dalhaug Berg, Lidveig Bøe, Bjørg Olsen Eikrem, Siv Th. Måseidvåg Gamlem, Birgitte Fondevik Grimstad, Øyvind Halse, Peder Haug, Hilde Opsal, Frode Opsvik, Randi Myklebust, Leif Bjørn Skorpen, Arne Kåre Topphol

Elevvurdering - vurdering og læring på barnetrinnet
Publisert 2008 by Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Elevvurdering og læring Vurdering for, vurdering av og vurdering som læring
Publisert 2008 by Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Elevvurdering - hjertet til effektiv læring? : bokomtale av "Elevvurdering - En metodebok for lærere" av Eli Kari Høihider (red.)
Publisert 2008 by Siv Th. Måseidvåg Gamlem

"- er det oss i skolen, eller er det noe med systemet?" : kartlegging av grunnskoleopplæringen i Sokndal kommune - med fokus på spesialundervisning og tilpasset opplæring [ISBN 9788276922837] 154s.
Publisert 2008 by Irene Velsvik Bele, Siv Th. Måseidvåg Gamlem, Randi Bergem

Vurdering som gir læring : bokomtale av "Vurdering for læring" av Roar Engh, Stephen Dobson og Eli Kari Høihider
Publisert 2008 by Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Om reformer, strategier og opplegg for samhandling om vurdering
Publisert 2007 by Siv Th. Måseidvåg Gamlem, Stine Ekornes, Roy Asle Andreassen

Kartlegging av grunnskuleopplæringa i Flekkefjord kommune. Sentrale funn frå kartlegginga av grunnskuleopplæringa i Flekkefjord kommune med fokus på tilpassa opplæring og spesialundervisning. Presentasjon av rapport
Publisert 2007 by Randi Bergem, Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Kartlegging av grunnskuleopplæringa i Flekkefjord kommune [ISBN 9788276922691] 110s.
Publisert 2007 by Randi Bergem, Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Læreplanarbeid som prosess i skulen 15s.
Publisert 2007 by Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Forsking på læraren sin praksis : korleis studere læraren sitt arbeid i tilrettelegging for ei tilpassa opplæring? : ei hermeneutisk tilnærming 19s.
Publisert 2007 by Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Menneske og samfunn : skapar skulen taparar ved at kunnskap vert definert etter samfunnet sine idear? 12s.
Publisert 2006 by Siv Th. Måseidvåg Gamlem

Krafttak for vurdering Nettverk skal skape utvikling
Publisert 2005 by Siv Th. Måseidvåg Gamlem