Profile picture for user HjalmarE

Hjalmar Trond Eiksund

Høgskulelektor

Institutt for språk og litteratur

Hjalmar Eiksund er tilsett ved Seksjon for norsk i lærarutdanningane (NLU) ved Institutt for språk og litteratur (ISL). Han underviser i grunnskulelærarutdanninga (GLU), praktisk-pedagogiske utdanning (PPU) og vidareutdanning av lærarar (KFK). 

Eiksund har Ph.D. i norskdidaktikk frå Universitetet i Bergen (2021) og mastergrad i nynorsk skriftkultur frå Høgskulen i Volda (2010). I tillegg har han utdanning innan humanistiske, teknologiske og administrative fag frå NTNU. 

Han har erfaring som lærar på ungdomssteget og vidaregåande trinn, og som rådgivar og høgskulelektor ved Nynorsksenteret der han framleis har eit engasjement som NOLES-koordinator

 

Utdanning og forsking

Faglege interesser - Research interests

  • Språkdidaktikk
  • Skriveopplæring i og på bokmål og nynorsk
  • Skriftlege ferdigheiter på barne- og ungdomstrinn
  • Sosiolingvistikk og dialektkunnskap

Utdanning - Education

 

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Nye røyster i nynorskforskinga [ISBN 9788252188455] 218s.
Publisert 2015 av Hjalmar Trond Eiksund, Jan Olav Fretland
Publisher: Det Norske Samlaget

Med nynorsk på leselista : Ein komparativ studie av lesevanar blant ungdommar på Sunnmøre og i Trøndelag [ISBN 978-82-7661-297-4] 143s.
Publisert 2011 av Hjalmar Trond Eiksund

Anna

Nasjonal PPU-konferanse 2020: lærarkvalifisering for framtida
Publisert 2020 av Torbjørg Bakke, Hjalmar Trond Eiksund, Kari Aslaug Hasle, Elisabeth Innselset, Bjørnar Sæterås, Anne Øie

- Skriv vi åpen eller open, lærar?
Publisert 2020 av Hjalmar Trond Eiksund

NOLES-konferansen: Literacy i opplæringa
Publisert 2019 av Lene Storgaard Brok, Hjalmar Trond Eiksund, Trygve Kvithyld, Hildegunn Støle

Vurdering for læring av skriving – i eit mangfaldig språkleg landskap
Publisert 2019 av Randi Solheim, Hjalmar Trond Eiksund

Ei nynorsk lærarkrise?
Publisert 2019 av Hjalmar Trond Eiksund, Astrid Marie Grov

Literacy i opplæringa
Publisert 2019 av Hjalmar Trond Eiksund

Kodeveksling eller språkskifte
Publisert 2019 av Hjalmar Trond Eiksund

Fersk forsking på timeplanen
Publisert 2018 av Hjalmar Trond Eiksund

Nynorsk digital oppvekst
Publisert 2018 av Hjalmar Trond Eiksund

Tverrfagleg fagskriving på nynorsk
Publisert 2018 av Hjalmar Trond Eiksund

Frå bygda til Berkeley
Publisert 2018 av Hjalmar Trond Eiksund, Kristin Kibsgaard Sjøhelle

Monolingual biliteracy - a story about Norwegian biliterate education
Publisert 2018 av Hjalmar Trond Eiksund

Sidemål og framandspråk - kva er likt, kva er ulikt
Publisert 2017 av Hjalmar Trond Eiksund

Føresetnader for sidemål
Publisert 2017 av Hjalmar Trond Eiksund

Er hovudmål morsmål og sidemål framandspråk?
Publisert 2017 av Hjalmar Trond Eiksund

One language - two competencies
Publisert 2016 av Hjalmar Trond Eiksund

På jakt etter den gode metoden
Publisert 2016 av Hjalmar Trond Eiksund

Eit vere eller ikkje-vere? Tankar om karakterforsøket i norsk på vidaregåande trinn
Publisert 2016 av Hjalmar Trond Eiksund

Sluttrapport: Forsøk med ein eller to karakterar i norskfaget på vidaregåande trinn 16s.
Publisert 2015 av Hjalmar Trond Eiksund, Pernille Fiskerstrand

Nynorskkonferansen 2015
Publisert 2015 av Torgeir Dimmen, Hjalmar Trond Eiksund, Heidi Fagna, Pernille Fiskerstrand, Gudrun Kløve Juuhl, Arild Torvund Olsen, Ingrid Slettevoll, Janne Karin Støylen, Anne Marta Vinsrygg Vadstein, Marit Wadsten, Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Arbeidsseminar: Forsøk med ein eller to karakterar i norskfaget - seminar 3
Publisert 2015 av Hjalmar Trond Eiksund, Pernille Fiskerstrand, Ingrid Metliaas

Lese- og skriveopplæring i eit norsk tospråksperspektiv
Publisert 2015 av Hjalmar Trond Eiksund

Lese- og skriveopplæring i eit norsk tospråkperspektiv
Publisert 2015 av Hjalmar Trond Eiksund

Forord
Publisert 2015 av Hjalmar Trond Eiksund, Jan Olav Fretland

Om å meine noko om nynorsk
Publisert 2015 av Hjalmar Trond Eiksund, Jan Olav Fretland

Arbeidsseminar: Forsøk med ein eller to karakterar i norskfaget - seminar 2
Publisert 2014 av Hjalmar Eiksund, Pernille Fiskerstrand

Arbeidsseminar: Forsøk med ein eller to karakterar i norskfaget - seminar 1
Publisert 2014 av Hjalmar Eiksund, Pernille Fiskerstrand

Ein, to eller tre ...?
Publisert 2014 av Hjalmar Eiksund

Nynorsk som sidemål
Publisert 2014 av Hjalmar Eiksund

Norwegian students and their underestimatet bilingual problems
Publisert 2014 av Hjalmar Eiksund

Eit tydelegare sidemål for grunnskulen
Publisert 2013 av Hjalmar Eiksund

Nynorsk som skolefag
Publisert 2013 av Hjalmar Eiksund

Mange vegar til målet Sluttrapport Tiltaksplan 2009-2013 Del 1 og 2 [ISBN 978-82-7661-309-4] 50s.
Publisert 2013 av Hjalmar Eiksund, Ingrid Slettevoll, Marit Wadsten, Torgeir Dimmen, Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Literacy, with nynorsk as main written language : Totality of writing competence among pupils in a Norwegian multinorm perspective
Publisert 2013 av Hjalmar Eiksund

Nynorsk litteratur? Ja, takk!
Publisert 2012 av Hjalmar Eiksund

Nynorsk som skolefag : korleis arbeide med nynorsk som sidemål
Publisert 2012 av Hjalmar Eiksund

Sidemål på ungdomstrinnet og i vidaregåande opplæring
Publisert 2012 av Hjalmar Eiksund

Lesing og skriving på tvers av fag
Publisert 2011 av Hjalmar Eiksund, Marit Wadsten, Anne Håland, Trygve Kvithyld

Nynorskkonferansen 2011
Publisert 2011 av Marit Wadsten, Hjalmar Eiksund, Ingrid Slettevoll, Kristin Kibsgaard Sjøhelle, Anne Liv Steinsvik Nordal

Kan hende usynleg, men uviktig?
Publisert 2011 av Hjalmar Eiksund

Usynleg, men vesentleg
Publisert 2011 av Hjalmar Eiksund

Nynorsk på leselista. Om lesinga til ungdom på fritida
Publisert 2011 av Hjalmar Trond Eiksund

The Mismatch between Curriculum Demands and Pupil's Everyday Exposure to New Norwegian
Publisert 2011 av Hjalmar Trond Eiksund

Den nynorske identiteten i lys av det generelle forholdet mellom språk og identitet
Publisert 2010 av Hjalmar Eiksund

To undervisningstips med sakprosatekstar
Publisert 2010 av Hjalmar Eiksund, Kristin Kibsgaard Sjøhelle

Med nynorsk på leselista
Publisert 2010 av Hjalmar Eiksund

Nynorsken inn med mjølkekartongen
Publisert 2010 av Hjalmar Eiksund

Magisk grammatikk
Publisert 2010 av Hjalmar Eiksund

Språket i barne-TV
Publisert 2009 av Hjalmar Eiksund

To unge TV-stemmer
Publisert 2009 av Hjalmar Eiksund

Med nynorsk på leselista
Publisert 2009 av Hjalmar Eiksund

Tekstbasen
Publisert 2008 av Hjalmar Eiksund, Torbjørn Frantsen

Creation & Development of Teaching Materials in Nynorsk
Publisert 2008 av Hjalmar Eiksund

Inn i barnehagen med PC-en
Publisert 2008 av Hjalmar Eiksund

Intervju med pistol og kamera
Publisert 2008 av Hjalmar Eiksund

Under stadig utvikling ... Rapport om undersøking av digitale læremiddel på begge målformer 30s.
Publisert 2008 av Knut Atle Skjær, Hjalmar Trond Eiksund, Jan Olav Fretland, Jan Olav Fretland, Guri Holen, Grete Netteland

Møte med Ivar Aasen
Publisert 2007 av Hjalmar Eiksund