Profile picture for user SiljeLD

Silje Louise Dahl

Førsteamanuensis

Institutt for sosialfag

UTDANNING/EDUCATION 

NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitskap: PhD i sosiologi 2015/PhD in Sociology

NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitskap: Mastergrad i sosiologi 2005/MA Sociology

NTNU og Høgskulen i Volda: Cand.mag. i sosiologi og engelsk 2003/BA Sociology and English

 

FAGLEGE INTERESSEOMRÅDE/RESEARCH INTERESTS

Ungdom og unge vaksne/Youth & young adults

Identitet/Identity

Rusmiddelbruk, ettervern og recovery/Drug- and alcohol use, after care, recovery

Marginalisering/Marginalizaion

Førebygging/Prevention

Kvalitative forskingsmetodar/Qualitative research methods

Barnevern/Child protection

 

FAGFELLE FOR TIDSSKRIFT OG ANTOLOGIAR/REVIEWER

Drugs: Education, Prevention and Policy, Nordic Studies on Alcohol and Drugs, International Journal of alcohol and drug research

Køn og rusmidler, Aarhus Universitetsforlag


FORSKINGSPROSJEKT 

Evaluering av Helsedirektoratet si satsing Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse, https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kartlegging-og-utviklingsarbeid-om-nermiljo-og-lokalsamfunn-som-fremmer-folkehelse

Evaluering av Barneblikk-satsinga i Møre og Romsdal, https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/barneblikk

Evaluering av Tverrfaglig helsestasjon 

 

FORSKINGSGRUPPER OG NETTVERK 

Nettverk for samfunnsvitenskapelig kvalitativ rusmiddelforskning

ESSD: European Society for Social Drug research http://www.essd-research.eu/en/ 

Forskingsgruppe for barnevern i UH Nett Vest-samarbeidet (leiar: Kåre Heggen)

 

UNDERVISNING OG RETTLEIING

Undervisning på bachelornivå: Sosiologiske perspektiv, ungdom og identitet, marginalisering, rusmiddelbruk

Undervisning på masternivå: Kvalitative analysetilnærmingar, sensitive forskingstema, rusmiddelbruk, sosial kapital 

Undervisning på PhD-nivå: Sosialkonstruksjonisme

Rettleiing: Bacheloroppgåver i sosialt arbeid, semesteroppgåver på masteremne, mastergradsoppåver, doktorgradsarbeid.

 

ARBEIDSERFARING

Høgskulen i Volda, Institutt for sosialfag: Førsteamanuensis 2015-, Høgskulelektor 2014-2015, PhD-stipendiat 2007-2014

NAV Ørsta og NAV Ålesund: Førstekonsulent 2006-2007

NTNU og SINTEF: Forskningsassistent 2004-2006

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Anna

Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Delrapport 2 frå evalueringa av satsinga Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmar folkehelse. Rapport nr. 87/2018. [ISBN 978-82-7661-334-6] 30s.
Publisert 2018 by Randi Bergem, Silje Louise Dahl, Grethe M Mattland Olsen, Ellen Strøm Synnevåg

Nærmiljø og lokalsamfunn for folkehelsa. Delrapport frå evaluering av satsinga Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmar folkehelse. Notat 2/2018. 20s.
Publisert 2018 by Randi Bergem, Roar Amdam, Silje Louise Dahl, Grethe M Mattland Olsen, Ellen Strøm Synnevåg

Cannabis - brukarkarrierer, identitet og kjønn
Publisert 2016 by Silje Louise Dahl

Maturing out of or maturing with cannabis use. Producing adultness through cannabis use
Publisert 2016 by Silje Louise Dahl, Jakob Demant

Will not stop using cannabis http://sciencenordic.com/will-not-stop-using-cannabis
Publisert 2015 by Silje Louise Dahl

Å røyke cannabis som ei jente
Publisert 2015 by Silje Louise Dahl

Cannabisbruk - ein forskjell som gjer ein forskjell?
Publisert 2015 by Silje Louise Dahl

Forteljingar om cannabisbruk
Publisert 2015 by Silje Louise Dahl

Kannabisbruk som kjønna praksis
Publisert 2015 by Silje Louise Dahl

Slutter aldri med cannabis
Publisert 2015 by Silje Louise Dahl

Ein forskjell som gjer ein forskjell? Forteljingar om cannabisbruk 169s.
Publisert 2015 by Silje Louise Dahl

Cannabis og identiet
Publisert 2013 by Silje Louise Dahl

På tide å slutte? Forhandlingar om identitet for (tidlegare) cannabisbrukarar
Publisert 2013 by Silje Louise Dahl

Cannabisbrukarar sine sjølv-presentasjonar
Publisert 2011 by Silje Louise Dahl

Smoking weed like..? Cannabis users' self-presentations
Publisert 2011 by Silje Louise Dahl

På tide å slutte? Opplevde grunnar til å redusere bruken av cannabis
Publisert 2011 by Silje Louise Dahl

Cannabiskultur. Bokomtale av Silje Louise Dahl
Publisert 2011 by Silje Louise Dahl

Unge menneske si definering og handtering av cannabisbruk
Publisert 2010 by Silje Louise Dahl

Treng fleire hasj-røykjarar
Publisert 2010 by Silje Louise Dahl

Time to quit? : the social clock and reasons for giving up cannabis
Publisert 2009 by Silje Louise Dahl