Default profile picture

Trudi Henrydotter Eikrem

Førstelektor

Institutt for planlegging, administrasjon og samfunnsfag

Vitskapeleg arbeid

CRIStin

Bøker

Klippfisk. 153 oppskrifter fortel ei historie [ISBN 9788279592990] 223s.
Publisert 2019 av Trudi Henrydotter Eikrem
Publisher: Skald forlag

Kvinner som bygde ein by [ISBN 978-82-998810-4-3] 175s.
Publisert 2013 av Trudi Henrydotter Eikrem

Jets - med framtid i fortida [ISBN 978-82-303-1957-4] 255s.
Publisert 2011 av Trudi Henrydotter Eikrem Moniz

Anna

Barneromet
Publisert 2018 av Trudi Henrydotter Eikrem

Klippfisk på skinner. Eit innblikk i Christian Johnsens klippfiskhandel.
Publisert 2018 av Trudi Henrydotter Eikrem

Iberiske stor-etarar og energisk entreprenørskap: Christian Johnsen (1828 – 1893), genial grosserar i grenselaus grotid?
Publisert 2017 av Trudi Henrydotter Eikrem

Presentasjon av forskingsprosjekt ved HVO og UiB. Entreprenørskap og klippfiskeksport. Handelshuset Christian Johnsen i Kristiansund kring 1850 - 1890
Publisert 2016 av Trudi Henrydotter Eikrem

Villa Retiro - ein arena for nettverksbygging og allmenn rekreasjon
Publisert 2015 av Trudi Henrydotter Eikrem

Entreprenørskap i Nordvest - handelsborgarskap og oppkomlingar i 1800-åra
Publisert 2015 av Trudi Henrydotter Eikrem

Handelshuset Christian Johnsen og den globale varehandelen i 1800-åra
Publisert 2015 av Trudi Henrydotter Eikrem

Kvinner i Ulstein
Publisert 2014 av Trudi Henrydotter Eikrem

Klippfiskeksporten på Møre 1850 - 1900
Publisert 2014 av Trudi Henrydotter Eikrem

Handelshuset Christian Johnsen 1854 - 1893
Publisert 2014 av Trudi Henrydotter Eikrem

Kulturminnearbeid på Dimnøya
Publisert 2013 av Trudi Henrydotter Eikrem

Portrett av Oddny Holte
Publisert 2013 av Trudi Henrydotter Eikrem

Den likestillte mannen
Publisert 2012 av Trudi Henrydotter Eikrem

Klippfiskkonsumet på den iberiske halvøya 1400 - 1900
Publisert 2012 av Trudi Henrydotter Eikrem

Historia om Jets
Publisert 2011 av Trudi Henrydotter Eikrem Moniz

Jets - the history
Publisert 2011 av Trudi Henrydotter Eikrem Moniz