Se Nanna Jørgensens disputas her

Tekst: Per Straume

- Oppdatert

Nanna Natalia Jørgensen ved Avdeling for samfunnsfag og historie disputerer fredag 26. august. På hivolda.no kan du fra klokka 10.15 følge prøveforelesninga og disputasen.

Nanna Natalia Jørgensen har en mastergrad i filosofi med spesialisering i menneskelig utvikling fra NTNU fra 2008, og en cand. Mag.-grad i psykologi, litteratur og kunsthistorie fra Universitetet i Oslo i 2000. I mellom og etter disse årene har hun studert og jobbet i ulike land (Frankrike, Sverige, Polen, Italia, Litauen), blant annet med litteratur, kjønnsstudier, kunstterapi, psykologi, språk og utenrikssaker.

Hennes hjertebarn i forskninga og personlige lidenskap er pilegrimsvandring som et middel til selvbevissthet, -utvikling og -terapi. Hennes mål er å overtale helsemyndighetene til å foreskrive pilegrimsvandring på «grønn resept» gjennom sitt personlige engasjement, ulike konferanser og akademiske oppgaver. Hun har også skrevet om andre emner som de sammenhengende og transkulturelle aspektene ved menneskets eksistens, og forsøker å holde en helhetlig og tverrfaglig tilnærming i sitt arbeid. 
 

 

Kl. 10.15: Prøveforelesning

Tema for prøveforelesninga er: Pilgrimage as an interdisciplinary topic: opportunities and challenges

Kl. 12.15 Disputas

Tittelen på avhandlinga er ‘The Therapeutic Mobilities of Pilgrimage Walking: A Study of the Health Impacts of Walking the Norwegian St. Olav Way.' 

Fullt program

Del på