Forsking og utvikling

 • Svenn-Arve Myklebost

  Redaktør bak spesialutgåve om Shakespeare

  Publisert

  Førsteamanuensis Svenn-Arve Myklebost har som redaktør gitt ut ei ny utgåve av tidsskriftet for EMCO (Early Modern Culture Online). Det nye nummeret dekker eit breitt spekter av tema, frå digital didaktikk til bruk av drama som/i undervisning.

 • Lærar

  Ny bok: Religion og etikk i skole og barnehage

  Publisert

  Førstelektor Bente Afset og professor Arne Redse ved Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag er redaktører av en ny bok som drøfter ulike spørsmål knyttet til religionsfagene i grunnutdanningen, i lærerutdanningen og i barnehagen. En rekke forskere ved Høgskulen i Volda bidrar med artikler.

 • Fiskeri- og kysthistorie

  Trefte publikum med fiskeri- og kysthistorie

  Publisert

  Historieprofessorane Atle Døssland og Arnljot Løseth møtte stor interesse hos eit lydhørt publikum då dei gjesta folkebiblioteka i Ulstein og Giske med foredrag knytt til Norges fiskeri- og kysthistorie.

 • Ny bok: Journalistikk, profesjon og endring

  Publisert

  Professor i journalistikk Paul Bjerke ved Avdeling for mediefag er en av tre redaktører av den nye boken «Journalistikk, profesjon og endring» på forlaget Orkana akademisk. HVO-forskerne førsteamanuensis Idar Flo og professor Svein Brurås bidrar også med artikler i boka.

 • Pernille Fiskerstrand

  Ni ledige stipendiatstillingar

  Publisert

  Har du mastergrad og kan tenke deg tre-fire år der du fordjupar deg innan fagfeltet du brenn for? Høgskulen i Volda har no ledig inntil ni stipendiatstillingar med søknadsfrist i februar og mars.

 • Med på laget bak innovasjonspris

  Publisert

  Folvengaard AS vann tysdag Landbrukets innovasjonspris. Dei er ein del av algeprosjektet Algae to Furture der mediemiljøet ved Høgskulen i Volda, representert ved både studentar og tilsette, spelar ei sentral rolle.

 • Eirik Hammersvik, Margit Ystanes og Anne Natvig

  HVO-tilsette til konferanse i Mexico

  Publisert

  Tre tilsette frå Høgskulen i Volda skal utgjere eit panel ved årskonferansen til Latin American Studies Association (LASA), som blir arrangert i Guadalajara i Mexico 13. – 16. mai.

 • Kvinner på forskingstoppen i Volda

  Publisert

  I motsetnad til mange andre stadar var det ved Høgskulen i Volda to kvinner som scora høgst poengsum i forskingspublisering ved siste rapport. Begge gav ut både bok og to artiklar i 2018.