Forsking og utvikling

 • Ny bok: Mikrohistorie

  Publisert

  Mikrohistorie er ei tilnærming til måten ein fortel historie på, som ser på dei små einingane, ei hending, eit samfunn eller eit individ. Artiklane tar for seg fleire måtar mikrohistorie har vore definert og brukt på. Boka passar for studentar, historikarar og lesarar av lokal- og bygdehistorie.

 • Metodeforum samling

  Ni av ti stipendiatar gir toppkarakter på rettleiing

  Publisert

  Stipendiatane på ph.d.-studiet i helse og sosialfag set stor pris på rettleiinga dei får i doktorgradsarbeidet sitt. Ein del av suksessen kan ein truleg takke eit sosialt og fagleg forum, som har blomstra dei tre siste åra, for.

 • Forskar Eirik Søvik.

  Ny filmserie: Lær av forskarane våre

  Publisert

  Kvar månad framover vil vi presentere ein av våre flinke forskarar, som kanskje kan gjere deg litt klokare. I første film får du møte førsteamanuensis Eirik Søvik og vite meir om korleis hjernen til ei bie er og på kva måte biene er litt lik oss menneske.

 • FoU-prisvinner Inger Marie Okkenhaug og rektor Johann Roppen

  FoU-prisen 2020: Produktiv og internasjonalt retta prisvinnar

  Publisert

  Ho har vore innom ei rekke land i verda for å forske og forsøke å forstå meir av møtet mellom kulturar, religionar, kvinner og menn. Fredag var professor Inger Marie Okkenhaug på plass i Volda for å ta i mot FoU-prisen 2020 som ei stadfesting på det gode forskingsarbeidet ho har gjort.

 • FoU-prisutdeling 2019

  Strøymer FoU-pris-utdeling fredag

  Publisert

  På grunn av smitterverntiltak er det berre inviterte gjestar som får vere til stades under FoU-pris-utdelinga i biblioteket fredag 18. september. Men ikkje fortvil, du kan sjå utdelinga direkte her frå kl. 11.00.

 • Ny forsking om vilkåra for nynorsk mellom barn og unge

  Publisert

  I eit nytt nummer av skriftserien «Skriftkultur» undersøkjer 13 forskarar vilkåra for nynorsk mellom barn og unge frå ulike vinklar og på ulike tidspunkt i livet, frå barnehage til studentliv. For studentar, forskarar og andre som er opptekne av dette viktige forskingsfeltet.

 • Ny bok om offentleg planlegging og innovasjon

  Publisert

  Professor Roar Amdam ved Høgskulen i Volda har skrive kapittel tre i boka «Innovation in Public Planning. Calculate, Communicate and Innovate”. Boka tek sikte på å bidra til diskursen om innovasjon i planleggingsteorien.

 • Fjordantologien 2020

  Publisert

  Fjordantologien 2020 «Digital samhandling», ei samling artiklar om digitalisering og samfunnsendringar, er eit resultat av Fjordkonferansen 2019.Redaktørar er Lars Julius Halvorsen, Ivar John Erdal, Wenke Mork Rogne og Roar Stokken ved Høgskulen i Volda.

 • Søkarseminar for ph.d.-utlysingar

  Publisert

  4. september blir det arrangert søkarseminar for søkarar til utlyste ph.d.-stillingar ved Høgskulen i Volda. – Det vil bli gitt mange gode tips og råd som er essensielle for å få til ei god prosjektskisse som skal ligge ved søknaden, opplyser professor og arrangør av seminaret Kjartan Leer-Salvesen.

 • Lyser ut rekordmange stipendiatstillingar

  Publisert

  Aldri før har Høgskulen i Volda lyst ut så mange stipendiatstillingar i løpet av eitt år som i 2020 – heile 14 i talet. Så har du mastergrad og kan tenke deg tre-fire år der du fordjupar deg innan fagfeltet du brenn for, bør du søke no.