Forsking og utvikling

 • Stein Helge Solstad

  Samanliknar gitarspeling med sjakk

  Publisert

  I sin nyleg utgjevne vitskaplege monografi gjev førsteamanuensis Stein Helge Solstad svaret på kvifor ein jazzgitarist kan spele så variert – sjølv om songen er den same. Han dreg parallellar til sjakk og ikkje minst til Magnus Carlsen si intuitive evne til å skape overraskingar.

 • Stein Helge Solstad

  Solstad publisert på Routledge

  Publisert

  Førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda, Stein Helge Solstad, har fått monografien sin publisert på det anerkjente forlaget.

 • Ny professor ved Høgskulen i Volda

  Publisert

  Bjarte Folkestad vart nyleg tilkjent professorkompetanse i samfunnsplanlegging. Folkestad har vore tilsett ved Høgskulen i Volda sidan 2018. Folkestad sine forskingsfelt er lokaldemokrati, kommunal organisering og tenesteyting samt frivillig sektor og organisasjonsdeltaking.

 • Kvinnelege lærarar og læring om fred i mellomkrigstida

  Publisert

  Første halvdelen av 1900-talet var ein periode med veldige krigar, sosial uro og framvokster av antidemokratiske ideologiar som fascisme, nazisme og kommunisme. – I mellomkrigstida tok mange kvinnelege lærarar initiativ til å lære norske elevar om fred, seier førstelektor Elisabeth Teige.

 • Svenn-Arve Myklebost

  Redaktør bak spesialutgåve om Shakespeare

  Publisert

  Førsteamanuensis Svenn-Arve Myklebost har som redaktør gitt ut ei ny utgåve av tidsskriftet for EMCO (Early Modern Culture Online). Det nye nummeret dekker eit breitt spekter av tema, frå digital didaktikk til bruk av drama som/i undervisning.

 • Lærar

  Ny bok: Religion og etikk i skole og barnehage

  Publisert

  Førstelektor Bente Afset og professor Arne Redse ved Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag er redaktører av en ny bok som drøfter ulike spørsmål knyttet til religionsfagene i grunnutdanningen, i lærerutdanningen og i barnehagen. En rekke forskere ved Høgskulen i Volda bidrar med artikler.

 • Fiskeri- og kysthistorie

  Trefte publikum med fiskeri- og kysthistorie

  Publisert

  Historieprofessorane Atle Døssland og Arnljot Løseth møtte stor interesse hos eit lydhørt publikum då dei gjesta folkebiblioteka i Ulstein og Giske med foredrag knytt til Norges fiskeri- og kysthistorie.