Forsking og utvikling

 • Oda Heidi Bolstad

  Oda Heidi Bolstad har disputert ved UiA

  Publisert

  Oda Heidi Bolstad disputerte 25. november 2020 for ph.d.-graden ved UiA med avhandlinga: Teaching and learning for mathematical literacy.

 • Ein million til å fremje kjønnsbalanse i forskinga

  Publisert

  Høgskulen i Volda skal dei neste to åra ta del i det nasjonale prosjektet «Nettverksstøtte til å fremme kjønnsbalanse i norsk forsking». Hovudmålet med deltakinga i prosjektet er å doble talet på kvinnelege professorar/dosentar og å få fram fleire kvinnelege forskingsleiarar.

 • Publisert på forlaget Palgrave Macmillan

  Publisert

  Professor Knut-Willy Sæther ved Institutt for religion og livssyn har saman med Thomas John Hastings ved Princeton Theological Seminary redigert boka «The Grace of Being Fallible in Philosophy, Theology, and Religion» på forlaget Palgrave Macmillan.

 • Internasjonalt forskarsamarbeid

  Publisert

  Postdoktor Valeria Iaconis frå Universitetet i Zürich har vore mykje av haustsemesteret i Volda for å samarbeide med professor Marie Nedregotten Sørbø. Begge forskarane er opptekne av kvinnelege forfattarar i Europa og om litteraturhistoriene våre gir eit rett bilete av kvinnene sine bidrag.

 • Dovrefjell med Snøhetta

  Få lyden ut av arkivet og inn i samtida

  Publisert

  Kva skjer når ein tek NRKs radioklipp ut av arkivet og inn i ei digital samtidsoppleving i eit av Noregs mest ikoniske naturområde? Og kva kan det bety for samfunnsrelevansen til eit mediearkiv? Dette er tema for eit nytt forskings- og utviklingsprosjekt ved Høgskulen i Volda.

 • Konferanse religion og kulturmøte

  Suksess med tverrfaglig konferanse

  Publisert

  «Kulturmøter og interkulturell kommunikasjon» var det høyaktuelle temaet for forskningskonferansen som ble arrangert på Sagafjord Hotel, 22.-23. oktober.

 • Kim-Daniel Vattøy

  Kim-Daniel Vattøy har disputert ved NTNU

  Publisert

  Kim-Daniel Vattøy disputerte 23. oktober 2020 for ph.d.-graden ved NTNU med avhandlinga: Feedback practice as responsive pedagogy in teaching English as a foreign language.

 • Forskingsgruppa for litteratur og musikk

  Stilla i litteratur og musikk

  Publisert

  14.-16. oktober avvikla Forskingsgruppa for litteratur og musikk sitt andre nettverksseminar, denne gongen ved Solstrand Hotell & Bad i Os. Tema for seminaret var stilla i musikk og litteratur.