Forsking og utvikling

 • Skodjesoga

  Skodjesoga er ferdig

  Publisert

  Skodjesoga, ei kultur- og bygdehistorie for tidlegare Skodje kommune, er ferdig og vert lansert under Kulturveka på Skodje tysdag 26. oktober. – Bokverket i to band er eit resultat av tett og godt samarbeid mellom Skodje sogelag og Høgskulen i Volda, seier prosjektleiar Harald Endre Tafjord ved Historisk institutt.

 • Doktorgradsutdanning i helse og sosialfag ved Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde

  Langt mer effektive og fornøyde doktorgradskandidater i Volda enn på landsbasis

  Publisert

  Mens 7 av 10 i snitt disputerer for doktorgraden sin etter seks år på et doktorgradsprogram, er tallene 9 av 10 for programmet i helse og sosialfag ved Høgskulen i Volda. Da er det kanskje heller ikke overraskende at Volda-kandidatene også er mer fornøyd med opplæringsdelen og oppfølginga de får.

 • Samarbeid Ørsta Volda

  Meir samarbeid mellom Volda og Ørsta?

  Publisert

  Fagfolk ved Avdeling for samfunnsfag ved Høgskulen i Volda skal bidra i eit prosjekt der målet er at kommunane Volda og Ørsta skal vurdere om det er aktuelt med meir strategisk samarbeid.

 • Thumbnail

  Ny dosent ved Høgskulen i Volda

  Publisert

  Birgitte Fondevik ved Institutt for språk og litteratur ved Høgskulen i Volda er tilkjent kompetanse som dosent i norskdidaktikk.

 • Roar Amdam FoU-pris

  FoU-prisen 2021: – Prisvinnaren har verkeleg sett spor etter seg

  Publisert

  Han har kompetanse som blir etterspurt både nasjonalt og internasjonalt og er ein ettertrakta foredragshaldar innanfor fagfeltet planlegging. FoU-prisen var kanskje ikkje noko professor Roar Amdam hadde planlagt for, men så absolutt fortente.

 • Forskingsdagane 2021

  Innhaldsrikt program under Forskingsdagane

  Publisert

  Under Forskingsdagane 23.-30. september 2021 kan du mellom anna få med deg Matkultur, Animasjonsfilmkveld og konfliktkafé, Shared reading, Hans Nielsen Hauge-kveld og 12-konsert.

 • Elevar får hjelp av lærar

  Forskingsprosjekt får 12 millionar

  Publisert

  – Svært verdifullt, meiner forskingssjef Henriette Hafsaas om forskingsprosjektet som Høgskulen i Volda er ein del av og som har fått tildelt 12 millionar kroner frå Forskingsrådet.

 • Gamlem

  11 millionar til forskingsprosjekt

  Publisert

  Norges forskningsråd har løyvt over 11 millionar kroner til prosjektet «Artificial Intelligence for Assessment for Learning to Improve Learning and Teaching in 21st Century». – Målet med prosjektet er å bruke kunstig intelligens å utvikle teknologi som kan analysere elevar sine tekstar og gje semantiske, syntaktiske og sentimentale tilbakemeldingar tilpassa den enkelte elev, seier professor Siv Måseidvåg Gamlem.

 • Fagdag om nynorsk i lærarutdanninga

  Ulstein ungdomsskule blir lærarutdanningsskule

  Publisert

  Høgskulen i Volda og Ulstein ungdomsskule har signert ein avtale om samarbeid når det gjeld praksis i lærarutdanninga. – Dette er ei utviding av den ordinære avtalen om praksisopplæring i grunnskulelærarutdanningane og har som mål å utvikle kvalitet og samarbeid i lærarutdanninga, seier LU-koordinator Kjersti Markegård.