Forsking og utvikling

 • Konferanse religion og kulturmøte

  Suksess med tverrfaglig konferanse

  Publisert

  «Kulturmøter og interkulturell kommunikasjon» var det høyaktuelle temaet for forskningskonferansen som ble arrangert på Sagafjord Hotel, 22.-23. oktober.

 • Kim-Daniel Vattøy

  Kim-Daniel Vattøy har disputert ved NTNU

  Publisert

  Kim-Daniel Vattøy disputerte 23. oktober 2020 for ph.d.-graden ved NTNU med avhandlinga: Feedback practice as responsive pedagogy in teaching English as a foreign language.

 • Forskingsgruppa for litteratur og musikk

  Stilla i litteratur og musikk

  Publisert

  14.-16. oktober avvikla Forskingsgruppa for litteratur og musikk sitt andre nettverksseminar, denne gongen ved Solstrand Hotell & Bad i Os. Tema for seminaret var stilla i musikk og litteratur.

 • Beatrice M.G. Reed har disputert ved UiO

  Publisert

  Beatrice M.G. Reed disputerte 9. oktober 2020 for ph.d.-graden ved UiO med avhandlingen: Natur og menneske i Stina Aronsons nordlige ødemarksfortellinger. En økonarratologisk analyse.

 • Utgravingar Ose

  Håper på tettare samarbeid

  Publisert

  Forskingssjef ved Høgskulen i Volda, Henriette Hafsaas, fekk med seg historikarane Ola Teige og Harald Krøvel på ei interessant og lærerik omvising på utgravingsfeltet på Ose i Ørsta.

 • Conflict and Society

  Publisert

  Førsteamanuensis Margit Ystanes ved Avdeling for samfunnsfag og historie har saman med Tomas Salem ved Universitetet i Bergen vore redaktørar for temaseksjonen Racialized and Gendered Dynamics in Urban Security i tidsskriftet Conflict and Society: Advances in Research.

 • Ny bok: Mikrohistorie

  Publisert

  Mikrohistorie er ei tilnærming til måten ein fortel historie på, som ser på dei små einingane, ei hending, eit samfunn eller eit individ. Artiklane tar for seg fleire måtar mikrohistorie har vore definert og brukt på. Boka passar for studentar, historikarar og lesarar av lokal- og bygdehistorie.

 • Metodeforum samling

  Ni av ti stipendiatar gir toppkarakter på rettleiing

  Publisert

  Stipendiatane på ph.d.-studiet i helse og sosialfag set stor pris på rettleiinga dei får i doktorgradsarbeidet sitt. Ein del av suksessen kan ein truleg takke eit sosialt og fagleg forum, som har blomstra dei tre siste åra, for.

 • Forskar Eirik Søvik.

  Ny filmserie: Lær av forskarane våre

  Publisert

  Kvar månad framover vil vi presentere ein av våre flinke forskarar, som kanskje kan gjere deg litt klokare. I første film får du møte førsteamanuensis Eirik Søvik og vite meir om korleis hjernen til ei bie er og på kva måte biene er litt lik oss menneske.