Forsking og utvikling

 • Ny rapport: Vegar til vaksenliv. Livsløp og sosial inkludering

  Publisert

  – Forskingsrapporten handlar om unge med risiko for å hamne «nedst ved bordet» i skulen, og kva konsekvensar dette kan ha for dei seinare i livet. Desse ungdommane har rett på særskilt tilrettelagd opplæring etter dei føresetnadene dei har, seier professor Finn Ove Båtevik ved Avdeling for samfunnsfag og historie.

 • Ny bok: Themes in Issues, Risk and Crisis Communication

  Publisert

  Tilsette ved Avdeling for mediefag er sterkt representerte i ei bok som nett har kome ut på forlaget Peter Lang: Themes in Issues, Risk and Crisis Communication. Redaktør for boka er Burcu Sabuncuoglu Peksevgen i samarbeid med Kristian Fuglseth, Erling Sivertsen og Jan Arne Halvorsen.

 • Rapport om Kulturrådets tilskuddsordninger for litteratur

  Publisert

  «Logikker i strid. Kulturrådets virkemidler på litteraturfeltet» er skrevet av en forskergruppe ved Høgskulen i Volda med Paul Bjerke, Lars J. Halvorsen og Anemari Neple som redaktører og hovedforfattere. Boka er sluttresultatet av et oppdrag fra Norsk kulturråd om å utrede og vurdere Kulturrådets tilskuddsordninger for litteratur.

 • Kjartan Leer-Salvesen

  42 millionar til forsking på partnarvald

  Publisert

  Høgskulen i Volda skal i samarbeid med Høgskolen i Molde, Politihøgskolen, Krisesentersekretariatet og Oslo universitetssykehus sette i gang med eit forskingsporsjekt med ei totalramme på om lag 42 millionar kroner. Prosjektet handlar om avverjing av partnarvald og skal gå over fem år.

 • Nye publikasjonar

  Publisert

  Fleire tilsette ved Institutt for religion og livssyn er aktuelle med publikasjonar. Dosent Birger Løvlie og førsteamanuensis Ralph Meier har bidrag i «Norwegian-American Essays 2020: Migration, minorities and freedom of religion». Professor Knut-Willy Sæther og professor II Anders Aschim har redigert boka «Rom og sted: Religionsfaglige og interdisiplinære bidrag».

 • God erfaring med samskriving

  Publisert

  For fagtilsette kan det vere utfordrande å kome gang i med forsking. Ingvild Sande Lillebø fekk med seg meir erfarne Ellen Lexerød Hovlid då ho skulle forske for første gang.

 • Kjartan Leer-Salvesen

  Redd for at vold og overgrep ikke blir meldt fra om

  Publisert

  I et intervju med Fontene er Kjartan Leer-Salvesen, professor ved Høgskulen i Volda, kritisk til om fagpersoner i ulike yrker går langt nok i å hindre vold, overgrep og drap i nære relasjoner.

 • Thumbnail

  Nye bøker om lærarutdanninga i Volda

  Publisert

  Førsteamanuensis emeritus Kjell-Arild Madssen, tilsett ved lærarutdanninga i Volda i over 40 år, har skrive bøkene «Levde lærerliv: Volda-læreren i brevbøker 1930-1995» og «Erling Kristvik – en nasjonal strateg?».

 • Fjordkonferansen

  Kjente navn til Fjordkonferansen 2021

  Publisert

  Fjordkonferansen 2021 er planlagt til å bli holdt ved Høgskolen i Molde 16. og 17. juni 2021. Med bærekraft som tema skal Thomas Hylland Eriksen og Jørgen Randers være hovedtalere.