Forsking og utvikling

 • Lyser ut rekordmange stipendiatstillingar

  Publisert

  Aldri før har Høgskulen i Volda lyst ut så mange stipendiatstillingar i løpet av eitt år som i 2020 – heile 14 i talet. Så har du mastergrad og kan tenke deg tre-fire år der du fordjupar deg innan fagfeltet du brenn for, bør du søke no.

 • – Bli med!

  Publisert

  COST (European Cooperation in Science and Technology) har som føremål å støtte forskingsnettverk og fremje forskingsframdrift og innovasjon. – Å ta del i eit COST-nettverk er eit ypparleg måte å kome i kontakt med internasjonal forsking på, seier professorane Marie Nedregotten Sørbø og Rolf Werenskjold.

 • Kyrkjefag Profil med to nye bøker

  Publisert

  Kyrkjefag Profil er ei vitskapleg skriftserie frå Institutt for Religion, livssyn og kyrkjefag ved Høgskulen i Volda. «Tru på Vestlandet» og «NLA Høgskolen: Fagutvikling og sjølvforståing på kristen grunn» er to nye bøker i serien.

 • Kim André Stavenæs Refvik

  Forseinkar forskingsarbeidet – får oppfølging

  Publisert

  Koronasituasjonen har skapt utfordringar for stipendiatane ved Høgskulen i Volda, som ikkje har kunne drive forskinga si på den måten dei hadde planlagt. Dei er samstundes nøgd med støtta dei har fått frå rettleiarane sine.

 • Fire millionar til digitalisering av Norsk Ordbok

  Publisert

  Kulturdepartementet har gitt Høgskulen i Volda og Universitetet i Bergen ei løyving på fire mill. kroner til digitalisering av Norsk Ordbok. – Nynorsk skriftkultur og formidling er eit strategisk viktig område for Høgskulen i Volda, seier førsteamanuensis Stig Helset ved Institutt for språk og litteratur.

 • Stein Helge Solstad

  Samanliknar gitarspeling med sjakk

  Publisert

  I sin nyleg utgjevne vitskaplege monografi gjev førsteamanuensis Stein Helge Solstad svaret på kvifor ein jazzgitarist kan spele så variert – sjølv om songen er den same. Han dreg parallellar til sjakk og ikkje minst til Magnus Carlsen si intuitive evne til å skape overraskingar.

 • Stein Helge Solstad

  Solstad publisert på Routledge

  Publisert

  Førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda, Stein Helge Solstad, har fått monografien sin publisert på det anerkjente forlaget.

 • Ny professor ved Høgskulen i Volda

  Publisert

  Bjarte Folkestad vart nyleg tilkjent professorkompetanse i samfunnsplanlegging. Folkestad har vore tilsett ved Høgskulen i Volda sidan 2018. Folkestad sine forskingsfelt er lokaldemokrati, kommunal organisering og tenesteyting samt frivillig sektor og organisasjonsdeltaking.