Nyhende

 • Ny rapport: Vegar til vaksenliv. Livsløp og sosial inkludering

  Publisert

  – Forskingsrapporten handlar om unge med risiko for å hamne «nedst ved bordet» i skulen, og kva konsekvensar dette kan ha for dei seinare i livet. Desse ungdommane har rett på særskilt tilrettelagd opplæring etter dei føresetnadene dei har, seier professor Finn Ove Båtevik ved Avdeling for samfunnsfag og historie.

 • Mediemaster

  Nå kan du søke på Master in Media Practices

  Publisert

  Den tverrfaglige mediemastergraden ved Høgskulen i Volda har åpnet for søking. Her kan du bli en del av et internasjonalt miljø med studenter og forelesere med bakgrunn fra ulike medieprofesjoner.

 • Velferdsgruppa ved Høgskulen i Volda

  Ønsker du nokon å snakke med?

  Publisert

  Om du som student har behov for å snakke med nokon om kvardagen, studia, eller noko heilt anna, har Høgskulen i Volda eit godt tilbod til deg.

 • Ny bok: Themes in Issues, Risk and Crisis Communication

  Publisert

  Tilsette ved Avdeling for mediefag er sterkt representerte i ei bok som nett har kome ut på forlaget Peter Lang: Themes in Issues, Risk and Crisis Communication. Redaktør for boka er Burcu Sabuncuoglu Peksevgen i samarbeid med Kristian Fuglseth, Erling Sivertsen og Jan Arne Halvorsen.

 • Thumbnail

  Søk deg inn fadderstyret no

  Publisert

  Har du lyst å bidra til at fadderveka ved Høgskulen i Volda i 2021 blir heilt magisk? Då kan du søke på eit av deg seks verva i faddervekestyret fram til og med 31. januar.

 • Digital undervisning til 18. januar

  Publisert

  Etter pålegg frå Kunnskapsdepartementet vert all undervising digital fram til 18. januar. Det blir altså ikkje vanleg undervisning på Høgskulen i Volda. Føremålet med dette nasjonale tiltaket er å minke presset på offentlege kommunikasjonar, og studentar som kan utsette tilbakereisa til Volda vert oppmoda om å gjere det.  

 • Thumbnail

  No kan du registrere deg for nytt semester

  Publisert

  Alle studentar, både nye og dei i eksisterande studieløp, må registrere seg for nytt semester i 2021. Finn snarveg til registeringa her, saman med annan nyttig informasjon knytt til studiestart i januar.

 • Thumbnail

  God jul, kjære studentar

  Publisert

  Leiinga ved Høgskulen i Volda ønskjer studentane god jul og godt nytt år i denne helsinga.