Nyhende

 • Simen Gald

  Heilt spesiell praksiserfaring i korona-tider

  Publisert

  Han skulle gjerne ha vore koronoa-situasjonen for utan, men Simen Gald er takksam for den unike erfaringa han får gjennom å ha praksisperiode som kommunikasjomsmedarbeider i desse tider.

 • Thumbnail

  Treng du nokon å snakke med?

  Publisert

  Ikkje nøl med å ta kontakt med Høgskulen. Vi har fleire ressurspersonar som sit klare til å snakke med studentar som har behov for å prate og få gode råd i denne spesielle tida.

 • Simon Nitsche og Emil Gukild

  "Mediebransjens stjernefabrikk"

  Publisert

  Simon Nitsche og Emil Gukild traff hverandre på Høgskulen i Volda. Nå er begge kjente TV-ansikter; Emil i NRK og Simon i TV 2. Studiet i Volda kan de ikke få fullrost nok.

 • Hilde Gry Leer-Salvesen

  Dette gjer nettundervisning enklare

  Publisert

  Høgskulen i Volda (HVO) har både eit svært kompetent IT-kontor og eit nasjonalt leiande miljø i digital kompetanse som i desse dagar står klare til hjelpe lærarar ved høgskulen til å gi studentane best mogleg undervisning over nett.

 • Thumbnail

  Ny forskrift om studium og eksamen

  Publisert

  19. mars vedtok rektor på vegne av Styret ved Høgskulen i Volda ei ny, mellombels forskrift om studium og eksamen grunna Korona-situasjonen. Forskrifta skal sikre studentane sine rettar og gje fagmiljøa moglegheit til å tilpasse undervisning og eksamensform. 

 • Kjell Aukrust 100 år - feires med bok

  Publisert

  Hele Norges Kjell Aukrust ville ha fylt 100 år 19. mars. I den forbindelse utgir ABM-media og forfatterne Kari Mari Jonsmoen, Stig Andersen og Gunnar Strøm boka "Skarpt blikk, lyst sinn, kvass penn - Kunstneren Kjell Aukrust". Høgskulen i Volda er med på laget.

 • desktop on home office

  Eksamenar vert digitale

  Publisert

  Alle eksamenar som krev fysisk frammøte, til dømes skriftleg skuleeksamen og munnleg eksamen, skal endrast til alternative digitale eksamensformer.

 • Thumbnail

  All undervisning på høgskuleområdet avlyst

  Publisert

  Høgskulen i Volda avlyser all undervisning på høgskuleområdet frå og med torsdag 12. mars, og vil i staden tilby alternativ undervisning. Nettundervisning går som planlagt.

 • Ragnhild Lied

  – Får gode lærarar ut av PPU

  Publisert

  Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) vil vere ein bærebjelke i utdanning av lærarar også i framtida, meiner seniorrådgivarar i Kunnskapsdepartementet og Ragnhild Lied som gjennom Lied-utvalet har sett på behova ein har i den vidaregåande skulen.