Nyhende

 • Svenn-Arve Myklebost

  Redaktør bak spesialutgåve om Shakespeare

  Publisert

  Førsteamanuensis Svenn-Arve Myklebost har som redaktør gitt ut ei ny utgåve av tidsskriftet for EMCO (Early Modern Culture Online). Det nye nummeret dekker eit breitt spekter av tema, frå digital didaktikk til bruk av drama som/i undervisning.

 • Internasjonal dag 2020

  Anoushka og Kash til Internasjonal dag

  Publisert

  Kjærasteparet bak NRK-serien Hotell Kash King vil dele opplevingane frå sitt eventyr i Rwanda. Dei vil saman med ei rekke andre innslag og storfint besøk frå utlandet gjere Internasjonal dag 12. februar til ein festdag.

 • Robert Bennett

  Lærte med heile kroppen av legende

  Publisert

  Arbeid framfor datamaskina vart bytta ut med kroppslege sprell då Robert Bennett tok over undervisninga for animasjonsstudentane ei veke. – Inspirerande og nyttig, strålte studentane.

 • Lærar

  Ny bok: Religion og etikk i skole og barnehage

  Publisert

  Førstelektor Bente Afset og professor Arne Redse ved Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag er redaktører av en ny bok som drøfter ulike spørsmål knyttet til religionsfagene i grunnutdanningen, i lærerutdanningen og i barnehagen. En rekke forskere ved Høgskulen i Volda bidrar med artikler.

 • Fiskeri- og kysthistorie

  Trefte publikum med fiskeri- og kysthistorie

  Publisert

  Historieprofessorane Atle Døssland og Arnljot Løseth møtte stor interesse hos eit lydhørt publikum då dei gjesta folkebiblioteka i Ulstein og Giske med foredrag knytt til Norges fiskeri- og kysthistorie.

 • Ny bok: Journalistikk, profesjon og endring

  Publisert

  Professor i journalistikk Paul Bjerke ved Avdeling for mediefag er en av tre redaktører av den nye boken «Journalistikk, profesjon og endring» på forlaget Orkana akademisk. HVO-forskerne førsteamanuensis Idar Flo og professor Svein Brurås bidrar også med artikler i boka.

 • Loensamling

  Samla 240 skuleleiarar

  Publisert

  29. og 30. januar var 240 skuleleiarar frå Nordre Sunnmøre samla i Loen for å delta i leiargruppeutvikling, ein læringsprosess som femnar om skulane sitt arbeid med fagfornyinga på skulane og erfaringsdeling støtta av Høgskulen i Volda.

 • Søkestart 1. februar!

  Publisert

  Nær ti tusen utdanningssøkjande ungdom er innom Utdanningsmessa i Trondheim Spektrum denne veka. – Kortstokkar med 52 gode grunnar for å søkje Volda er svært populære, seier høgskuleambassadør Veronika Svartvatn, og minner om at søkinga til Samordna opptak opnar 1. februar.

 • Studiebarometeret 2019

  Studiebarometeret 2019: Ny framgang for Høgskulen i Volda

  Publisert

  For andre året på rad får Høgskulen i Volda betre tilbakemelding frå studentane sine enn året før i den store studentundersøkinga Studiebarometeret. – Det er gledeleg, samstundes arbeider vi for å bli endå betre, kommenterer rektor Johann Roppen.

 • Jobbsøkjarkurs

  Gratis jobbsøkjarkurs

  Publisert

  Lyst på draumejobben? Då er kursing i alt frå søknadsskriving til intervjuteknikk ein skikkelig god start. Kom på kurs tysdag 4. februar!