Nyhende

 • BLU

  Skyhøg pedagogmangel i barnehagane: Gode søkartal gir optimisme

  Publisert

  I 67 barnehagar på Sunnmøre arbeidde det i fjor tilsette i barnehagelærarstillingar som ikkje har utdanninga og den pedagogiske kompetansen som lova krev. Ved Høgskulen i Volda håpar ein at høge søkartal til barnehagelærarutdanninga kan hjelpe på situasjonen.

 • Flytebrygge Yksnøya

  – Vil bli ei ny verd for studentane

  Publisert

  Ein aktiv dugnadsgjeng har sørga for at høgskulens friluftslivbase på Yksnøya har fått på plass splitter nye flytebrygger til studiestart 2020. – Det blir fantastisk å få ta med studentar ut dit og nytte dei, seier høgskulelektor Ola Einang.

 • Deltidsutdanning

  Søk vidareutdanning no

  Publisert

  No kan du søkje opptak til ei rekkje studium med oppstart hausten 2020. Høgskulen i Volda tilbyr ei rekkje fleksible studietilbod på nett og deltid som møter kunnskaps- og kompetansebehov på fleire sentrale samfunnsområde.

 • Thumbnail

  – Håpar høgskuleområdet er opna til semesterstart

  Publisert

  Høgskuleleiinga planlegg for fleire moglege utgåver av studiestart i august og håper studentane kan vere tilbake på høgskuleområdet då. Dei oppmodar nye studentar om å flytte til Volda, og lovar at alle som skal ha praksis eller utveksling i komande studieår, vil få det eller eit alternativt opplegg som ikkje forseinkar studieløpet deira.

 • Kviss

  Braksuksess med digital kviss

  Publisert

  Den populære onsdagskvissen på Rokken har fått nytt liv på nettet og suksessen gjentar seg 29. april. Det er ett av flere gode sosiale tiltak Volda-studentene gjør digitalt.

 • Mange søker Master i helseledelse

  Publisert

  Master i helseledelse er et nytt samarbeid mellom NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda, og hele 173 førsteprioritetssøkere har søkt opptak. – Dette er vi glade for, sier instituttleder ved Institutt for helsevitenskap Ålesund, Svanhild Schønberg.

 • Arbeidsutvalet i Studentparlamentet 2019/20

  Still til val til Studentparlamentet onsdag 29. april

  Publisert

  Har du lyst til å få nyttig og viktig erfaring frå studentpolitikk og vere med på å gjere studiekvardagen for deg og dine medstudentar best mogleg? Då må du delta på møte i Studentparlamentet onsdag 29. april klokka 16.30 og stille til val.

 • Ny professor ved Høgskulen i Volda

  Publisert

  Bjarte Folkestad vart nyleg tilkjent professorkompetanse i samfunnsplanlegging. Folkestad har vore tilsett ved Høgskulen i Volda sidan 2018. Folkestad sine forskingsfelt er lokaldemokrati, kommunal organisering og tenesteyting samt frivillig sektor og organisasjonsdeltaking.

 • Semesteropning

  Endå fleire vil studere i Volda

  Publisert

  For fjerde året på rad aukar talet på søkarar som har Høgskulen i Volda som sitt førsteval i Samordna opptak. Mange studium opplever stor oppgang – mediefaga spesielt. Og medan færre søker lærarutdanning nasjonalt, er trenden motsett ved HVO: Her vil fleire bli grunnskulelærarar.