Nyhende

 • Fagdag om nynorsk i lærarutdanninga

  Digital fagdag om nynorsk i lærarutdanninga

  Publisert

  Torsdag 12. november frå klokka 9 til 12 inviterer Nynorsksenteret til ein digital fagdag. Kunnskapsminister Guri Melby skal halde opningsforedraget.

 • Internasjonalt forskarsamarbeid

  Publisert

  Postdoktor Valeria Iaconis frå Universitetet i Zürich har vore mykje av haustsemesteret i Volda for å samarbeide med professor Marie Nedregotten Sørbø. Begge forskarane er opptekne av kvinnelege forfattarar i Europa og om litteraturhistoriene våre gir eit rett bilete av kvinnene sine bidrag.

 • Aukande smittetrend: Sett deg godt inn i rettar og reglar

  Publisert

  Kriseleiinga ved høgskulen følger Covid-19-utviklinga i regionen tett og er i dialog med kommuneoverlegen jamnleg. Gitt nye tiltak frå FHI og fleire smittetilfelle i Volda, ønskjer dei å minne både studentar og tilsette om kva du kan og må gjere i kvardagen.

 • Dovrefjell med Snøhetta

  Få lyden ut av arkivet og inn i samtida

  Publisert

  Kva skjer når ein tek NRKs radioklipp ut av arkivet og inn i ei digital samtidsoppleving i eit av Noregs mest ikoniske naturområde? Og kva kan det bety for samfunnsrelevansen til eit mediearkiv? Dette er tema for eit nytt forskings- og utviklingsprosjekt ved Høgskulen i Volda.

 • Simen Jester Langeland og Dina Storvik opna Utdanningsdagane 2020

  650 elevar fekk nyttig digital karriererettleiing

  Publisert

  Då Høgskulen i Volda for første gong gjennomførte digitale utdanningsdagar, deltok om lag 650 avgangselevar frå vidaregåande skular og folkehøgskular på arrangementet.

 • Thumbnail

  Avlyser ikkje utveksling til våren

  Publisert

  I tråd med oppmoding frå Kunnskapsdepartementet (KD) og i dialog med andre i sektoren, har Høgskulen i Volda valt å ikkje avlyse utveksling til Europa våren 2021. All utveksling utanfor Europa er avlyst

 • Konferanse religion og kulturmøte

  Suksess med tverrfaglig konferanse

  Publisert

  «Kulturmøter og interkulturell kommunikasjon» var det høyaktuelle temaet for forskningskonferansen som ble arrangert på Sagafjord Hotel, 22.-23. oktober.

 • Klipp frå filmen HIJACK139

  Prisdryss til Volda-filmar

  Publisert

  Animasjonsfilmar laga av Volda-studentar gjer stor suksess og nyleg vann to ulike filmar pris under anerkjende filmfestivalar.

 • Sjukepleiarar ved Helsestasjonen for studentar

  Helsestasjon for studentar i nye lokale

  Publisert

  Helsestasjon for ungdom og studentar er flytta til underetasjen i rådhuset i Volda. Det er framleis eit gratis tilbod og ein treng ikkje å bestille time.