Nyhende

 • Studiestart

  Fysisk studiestart over to dagar

  Publisert

  Det er no bestemt at det vert fysisk opning av studieåret 2020/21 ved Høgskulen i Volda. Opninga vil gå føre seg 18. og 19. august.

 • Kompetanse for kvalitet

  Kompetanse for kvalitet – ledige studieplassar

  Publisert

  Høgskulen i Volda lyser no ut ledige studieplassar i Kompetanse for kvalitet. – Dette er gratis vidareutdanningstilbod for utdanna lærarar men utan stipend eller vikarstøtte gjennom Utdanningsdirektoratet, seier seniorrådgjevar Ole Frank Bakken.

 • Kate Kartveit

  Ny dekan ved Avdeling for mediefag

  Publisert

  Styret ved Høgskulen i Volda har vedteke å gi Kate Kartveit tilbod om dekanstilling ved Avdeling for mediefag frå 1. august 2020.

 • Volda

  – Kom til Volda til studiestart

  Publisert

  Beskjeden frå leiinga ved Høgskulen i Volda er like hjartevarm som den er krystallklar: Alle som skal begynne å studere eller halde fram med studia sine i Volda, bør komme hit til studiestart til hausten. Hjarteleg velkomen, vi skal ta godt vare på dykk!

 • Thumbnail

  Sjå omframt styremøte i opptak

  Publisert

  Høgskulestyret gjennomførte omframt styremøte 28. mai som du kan sjå i opptak her. Styret diskuterte blant anna diskutere høyringssvar på framlegg til ny lov for høgskular og universitet.

 • Thumbnail

  Utdanningsløftet 2020: 100 nye studieplassar til HVO

  Publisert

  Regjeringa møter den rekordstore søkinga til høgare utdanning med å løyve pengar til 4000 nye studieplassar. Høgskulen i Volda fekk 100 av desse, i tillegg til seks nye stipendiatstillingar.

 • Stein Helge Solstad

  Samanliknar gitarspeling med sjakk

  Publisert

  I sin nyleg utgjevne vitskaplege monografi gjev førsteamanuensis Stein Helge Solstad svaret på kvifor ein jazzgitarist kan spele så variert – sjølv om songen er den same. Han dreg parallellar til sjakk og ikkje minst til Magnus Carlsen si intuitive evne til å skape overraskingar.

 • Klimarapport for HVO: Lågare utslipp i 2019

  Publisert

  Klima- og miljørapporten for 2019 er klar. Den viser at Høgskulen i Volda har lågare utslipp som følgje av reiser, og at fokus på kjeldesortering gir resultat.

 • Avlyser all studentutveksling hausten 2020

  Publisert

  Høgskulen i Volda har vedteke å avlyse all studentutveksling for haustsemesteret 2020. – Dette inkluderer utveksling, praksis og studieturar i utlandet, og gjeld både for innreisande og utreisande studentar, seier høgskuledirektør Karen Lomeland Jacobsen.